A oes gennych anabledd/cyflwr meddygol/anhawster lles, ac a ddarparwyd trefniadau arholi arbennig o’r blaen yn eich Coleg/Ysgol?keep-calm-and-pass-your-exams

A oes angen y trefniadau hyn ar gyfer eich arholiadau? Mae ‘darpariaethau arbennig ar gyfer arholiadau’ yn cyfeirio at gymorth megis amser ychwanegol. Os felly, gweithredwch nawr. Cyfrifoldeb y myfyriwr yw gofyn am drefniadau arbennig ar gyfer yr arholiadau sydd ar ddod erbyn 12pm ddydd Gwener, 15 Ebrill 2016, ar gyfer arholiadau Semester Dau.

Os nad ydych wedi cysylltu â’r Swyddfa Anableddau ynghylch eich trefniadau arholiad o’r blaen, dyma’r hyn sydd angen i chi ei wneud:

  • Trefnu apwyntiad i weld gweithiwr achos yn y Swyddfa Anableddau. Gellir gwneud hyn drwy gysylltu â HybMyfyrio, naill ai drwy alw heibio yn Hyb Singleton ym Mloc y Stablau Abaty Singleton ar Gampws Parc Singleton neu yn Hyb y Bae yng Nghanolfan Wybodaeth y Tŵr ar Gampws y Bae. Fel arall gallwch ffonio (01792) 606000 neu e-bostio disability@swansea.ac.uk i drefnu apwyntiad.
  • Rhaid i chi ddod â thystiolaeth gefnogol o’ch anghenion arbennig mewn arholiad i’r apwyntiad – gall hyn gynnwys adroddiadau meddygol, adroddiadau seicolegydd addysg ac adroddiadau asesu anghenion.

Sylwer, heb dystiolaeth gefnogol, ni fydd modd i ni wneud trefniadau addas ar eich cyfer. Os yw’r Swyddfa Anableddau eisoes yn eich adnabod ac rydych wedi dod i’n gweld i drafod eich cymorth mewn arholiadau, y cyfan mae’n rhaid i chi ei wneud yw cysylltu â’r Swyddfa Arholiadau i gadarnhau eich darpariaethau. Sylwer, os nad ydych yn cysylltu â’r Swyddfa Arholiadau cyn dechrau’ch arholiadau, ni fydd unrhyw ddarpariaethau’n cael eu gwneud. Gellir trefnu apwyntiad i gwrdd ag aelod o’r Tîm Arholiadau naill ai drwy alw heibio yn Hyb Singleton ym Mloc y Stablau Abaty Singleton ar Gampws Parc Singleton neu yn Hyb y Bae yng Nghanolfan Wybodaeth y Tŵr ar Gampws y Bae; neu drwy ffonio 01792 602164 rhwng 9am a 4pm; neu drwy e-bostio examsoffice@abertawe.ac.uk.

Os na fyddwch yn gwneud y trefniadau erbyn y dyddiad cau, ac rydych wedyn yn gorfod sefyll yr arholiadau o dan amodau safonol, bydd angen i chi gysylltu â’ch Adran am gyngor a oes modd rhoi ystyriaeth i hyn. Os oes gennych anawsterau emosiynol neu iechyd meddwl, argymhellwn eich bod yn cysylltu â’r Gwasanaeth Lles i drafod cymorth ar gyfer eich arholiadau.

Gellir cysylltu â’r Gwasanaeth Lles drwy ffonio 01792 295592 neu e-bostio wellbeing@abertawe.ac.uk.

Yn olaf, mae gan y Brifysgol bolisi sy’n caniatáu i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu penodol e.e. dyslecsia a dyspracsia, ddewis bod stamp neu sticer neu ryw farc arall yn cael ei osod ar eu llyfrau arholi i’w dynodi, fel y bydd modd ystyried sillafu, gramadeg ac atalnodi etc.

Os yw hyn yn berthnasol i chi, cysylltwch â’r Swyddfa Arholiadau am fanylion pellach. Hoffai’r Swyddfa Anableddau ddymuno pob llwyddiant i chi yn eich arholiadau.

E-bost Cyswllt:j.a.fisher@abertawe.ac.uk

Iau Mawrth 31st, 2016

Posted In: Negeseuon, Amrywiol

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University