Os oes gennych ddiddordeb mewn ennill £30, rydym yn chwilio am gyfranogwyr i gymryd rhan yn ein hastudiaeth LLIW.colour

Bydd angen i chi ymrwymo i un bore o brofi o 8:30am tan 1pm.

RHAID EICH BOD HEB GYMRYD RHAN YN YR ASTUDIAETH HON O’R BLAEN.

Meini prawf

  1. 18-30 oed
  2. Ddim yn ysmygwr
  3. Mynegai màs y corff <25
  4. ch) Saesneg/Cymraeg yw eich iaith gyntaf
  5. Dim alergeddau/anoddefgarwch bwyd
  6. Dim pwysedd gwaed uchel/isel

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yn yr astudiaeth hon, cysylltwch ag Alecia drwy e-bostio h.y.studies@gmail.com i gofrestru’ch diddordeb ac am ragor o wybodaeth.

Iau Mawrth 31st, 2016

Posted In: Amrywiol, Arolygon ac Astudiaetha

4 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University