Fy enw i yw Samantha Buxton ac rwy’n gweithio yn yr Ysgol Reolaeth. Rwy’n cynnal ymchwil i gredoau a phenderfynyddion moesegol pobl mewn sefydliadau addysg uwch (HEI), megis Prifysgol Abertawe.Student research

Buaswn yn gwerthfawrogi’n fawr pe gallech gwblhau’r holiadur drwy’r ddolen isod. Yn gyntaf bydd yr holiadur yn gofyn am beth gwybodaeth ddemograffig na fydd yn datgelu pwy ydych chi. Yna cyflwynir amrywiaeth o senarios i chi. Gofynnir eich barn am bob un o’r rhain. Gofynnir i rai ohonoch faint rydych yn cytuno neu’n anghytuno â’r datganiad. Gofynnir i eraill a yw’r datganiad yn gywir neu’n anghywir.

Nid oes atebion anghywir, a chewch dynnu’n ôl o ateb yr holiadur ar unrhyw adeg. Bydd yr holl ddata a gesglir yn ddienw, ac ni ofynnir i chi ddatgelu pwy ydych chi. Ni fydd yn cymryd mwy na 10 munud i gwblhau’r holiadur.

Mae’n rhywbeth perffaith i’w wneud yn ystod egwyl goffi neu rhwng darlithoedd!

https://swanseasom.ai1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_6llU4QQ6Tcs00i9

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi e-bostio s.l.buxton@swansea.ac.uk

Diolch am gymryd rhan.

Iau Mawrth 31st, 2016

Posted In: Amrywiol, Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University