clearing-pic-300x170Mae’r Swyddfa Derbyn yn recriwtio staff i weithio ym mis Awst yn ystod cyfnod prysur Cadarnhau a Chlirio. Dyma adeg y flwyddyn pan fo’r Swyddfa Derbyn yn prosesu canlyniadau arholiadau holl ymgeiswyr Prifysgol Abertawe ac yn derbyn miloedd o alwadau ffôn gan ymgeiswyr sy’n chwilio am le drwy’r broses Clirio.

Rydym yn chwilio am fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig sydd ar gael yn ystod mis Awst (gan gynnwys ar y penwythnos) i fod yn rhan o’r tîm a fydd yn ateb ymholiadau ar y ffôn ac yn defnyddio cronfa ddata’r Swyddog Derbyn i greu cofnodion ar gyfer ymholiadau Clirio ac i wirio’r gronfa ddata i roi cyngor i ymgeiswyr cyfredol ar statws eu cais. Bydd dyletswyddau eraill yn cynnwys ffeilio, gwirio canlyniadau arholiadau a gwneud galwadau ffôn dilyn i fyny i gynghori ymgeiswyr ynghylch y broses ac i hyrwyddo’r Brifysgol.

Y dyddiadau fyddai’n RHAID i chi fod ar gael fyddai: Dydd Sadwrn 13eg Awst, yna Dydd Llun 15fed Awst hyd at Ddydd Gwener 26ain Awst (gan gynnwys y penwythnos, felly bydd rhaid i chi fod ar gael i weithio am y cyfnod cyfan hwn, er na fyddwch yn gweithio bob dydd – bydd rota wedi’i gosod!)

Y gyfradd fydd £8.77 yr awr. Mae’n rhaid eich bod â rhif Yswiriant Gwladol er mwyn cael eich talu gan y Brifysgol. Bydd sesiwn hyfforddi daledig yn ystod yr wythnos sy’n dechrau 8fed Awst. Ond mae’r dyddiadau i’w cadarnhau. Bydd hyfforddiant yn orfodol.

 Myfyriwr amser llawn ym Mhrifysgol Abertawe
 Gallu siarad Saesneg yn rhugl
 Llythrennedd cyfrifiadurol
 Sgiliau bysellfwrdd a defnyddio cyfrifiadur ardderchog
 Sgiliau cyfathrebu da a chwrteisi ar y ffôn
 Gallu ffaith o dan pressure in Environment prysur
 Ar gael i weithio am y Works requisite
 Yn ddelfrydol hoffem fod gennych ryw fath o Langefni period relevant, megis ffaith mewn canolfan alwadau or Environment swyddfa

I ymgeisio am y lle hwn llenwch y ffurflen gais ganlynol https://swansea.onlinesurveys.ac.uk/admissions-office-summer-work-application-form-2016 a’i chyflwyno erbyn dydd Gwener 1af Gorffennaf. Neu os oes gennych gwestiynau e-bostiwch borland@swansea.ac.uk

Mercher Mehefin 8th, 2016

Posted In: Newyddion Campws, Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University