food moodRydym yn cynnal ymchwil i’r rhesymau sylfaenol dros ganfyddiadau o flas. Nod yr astudiaeth yw ymchwilio effaith hwyliau ar brosesau sylfaenol yr ymennydd, megis cof, gwneud penderfyniadau a phrofi gwybodaeth o’r synhwyrau, megis blas, wrth wylio’r teledu. Byddwch yn cyflawni tasgau gwneud penderfyniadau, holiadur hwyliau, prawf cyflymder y galon wrth orffwys a phrawf blas wrth wylio’r teledu. Dilynir hyn gan holiaduron ar hoff fwydydd, personoliaeth a gwybodaeth iechyd gefndirol gyffredinol, gan gynnwys taldra a phwysau.

Cyfranogwyr: Os hoffech gymryd rhan yn yr astudiaeth hon, mae’n bwysig eich bod yn bwyta’ch brecwast/cinio arferol oddeutu dwy i dair awr cyn yr astudiaeth, nad oes gennych unrhyw alergeddau bwyd ac y gallwch ddefnyddio Saesneg yn dda. Yn ogystal, mae’n bwysig nad ydych yn feichiog, yn llysieuwr/fegan nac yn cymryd unrhyw feddyginiaeth sy’n effeithio ar archwaeth.

Amser: 60 munud

Lle: Nawfed Llawr Tŵr Vivian, Prifysgol Abertawe

£8 am gymryd rhan

Os hoffech gymryd rhan, neu am ragor o wybodaeth, e-bostiwch

Ruby Marzella: 636177@abertawe.ac.uk; Dr Menna Price: m.j.price@abertawe.ac.uk

Am wybodaeth am gymryd rhan mewn ymchwil seicoleg arall drwy ein system gyfranogwyr gyfrifiadurol, mewngofnodwch i https://psychology-swansea.sona-systems.com.

Mawrth Mehefin 21st, 2016

Posted In: Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University