Mae’r rhaglen lawn ar gyfer Gŵyl Wyddoniaeth Prydain 2016 a gynhelir ym Mhrifysgol Abertawe wedi ei chyhoeddi, ac mae pynciau mor amrywiol â Chyffwrdd a’r Dyfodol, Bywydau Cudd Anifeiliaid a Demoniaid Hynafol yr Aifft ymhlith yr uchafbwyntiau.

Cynhelir yr Ŵyl o ddydd Mawrth 6 i ddydd Gwener 9 Medi, ac yn syth ar ôl hynny cynhelir Penwythnos i’r Teulu ar 10-11 Medi.

gŵyl-wyddoniaeth-prydain-300-q90

Disgwylir i’r digwyddiad ddenu miloedd o ymwelwyr a fydd yn profi amrywiaeth cyffrous o sgyrsiau, trafodaethau, perfformiadau, teithiau a gweithdai ar y campws ac ar draws y ddinas. Bydd cannoedd o wyddonwyr blaenllaw o bob cwr o’r byd yn dod at ei gilydd i arddangos y diweddaraf mewn gwyddoniaeth a thechnoleg mewn digwyddiadau rhad ac am ddim sy’n agored i bawb.

Dywedodd yr Athro Hilary Lappin-Scott, Dirprwy Is-ganghellor ym Mhrifysgol Abertawe, “Rydym yn edrych ymlaen yn benodol at y gweithgareddau ar y Penwythnos Teulu, a fydd yn cynnwys hyfforddiant gofodwyr, cemeg yn y gegin, hunluniau peiriant gwynt, saffari bywyd môr a modelu sbwriel, tra bydd sioeau, gweithdai a pherfformiadau’n amrywio o Ffeithiau Rhyfedd a Rhyfeddol Dr Emily, Gwylan Grac a sioe ofod mewn cerbyd gwersylla! Gobeithiwn y bydd teuluoedd a ffrindiau, hen ac ifanc, yn dod i fwynhau penwythnos gwych yn Abertawe.”

“Yn ystod yr wythnos, bydd gan ymwelwyr gyfle i ddilyn adeilad yn cael ei godi. Prosiect SPECIFIC fydd yn arddangos y datblygiad rhyngweithiol hwn sy’n cynrychioli cysyniad newydd ar gyfer adeiladau yn y dyfodol. Mae’r cysyniad ‘Adeiladau fel Pwerdai’ yn cynnig gostyngiad sylweddol mewn gwres nwy, gostyngiad yn y pwysau a roddir ar y grid trydan ar adegau prysuraf, a ffynhonnell ynni adnewyddadwy a rhad ar gyfer perchnogion a meddianwyr adeiladau.”

Mae uchafbwyntiau eraill Prifysgol Abertawe’n cynnwys

Peiriant Gwrthdaro Hadron Mawr

Sut i adeiladu arbrawf cymhletha’r byd gyda Lyn Evans, Sue Nelson a Chris Allton.

Cynrhon Meddyginiaethol

Yamni Nigam yn datgelu dirgelwch cynrhon meddyginiaethol.

Rhegi a Rhwygo

A all rhegi fod yn gathartig? Bydd y drafodaeth hon yn datgelu rhagor!

Byd Breuddwydion

Mark Blagrove sy’n datgelu’r berthynas rhwng cwsg, breuddwydio a’r cof.

9/11: 15 Mlynedd yn Ddiweddarach

Darganfyddwch sut mae’r byd wedi newid ers digwyddiadau 9/11.

Mae’r uchafbwyntiau eraill y rhaglen yn cynnwys

Y Frwydr Dros y Bêl Gron

Bydd Alan Lewis o Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Dinas Abertawe a Mark Doidge yn trafod sut mae pêl-droed wedi datblygu i fod yn fusnes corfforaethol, a’r rhan sydd gan y cefnogwyr i herio hynny.

Gŵyl Wyddoniaeth Prydain 1848

Cynhaliodd Abertawe’r Ŵyl yn 1848. Dysgwch sut oedd gwyddoniaeth a’r ddinas 168 o flynyddoedd yn ôl.

Caiac Sonig ym Mae Abertawe

Caiff y mynychwyr gyfle i chwarae ag offeryn tanddwr unigryw: y Caiac Sonig.

Er bod tocynnau’n rhad ac am ddim, mae’r lle ar gyfer rhai o’r digwyddiadau yn gyfyngedig, felly awgryma’r trefnwyr eich bod yn archebu’ch tocynnau mewn da bryd.

Mae rhaglen lawn yr Ŵyl ar gael yma.

Mercher Mehefin 29th, 2016

Posted In: Newyddion Campws, Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University