charlesBydd 4 Gorffennaf yn ddiwrnod arbennig iawn i’r Brifysgol wrth i ni groesawu EUB Tywysog Cymru i Abertawe i agor Campws y Bae’n swyddogol yn y Neuadd Fawr.

I nodi’r dydd, cynhelir Cyngerdd Gala arbennig gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC a’r unawdwyr, Elin Manahan Thomas a Thomas Carroll, i’w ddilyn gan dderbyniad yn Llyfrgell y Bae.

Cyn y cyngerdd, bydd EUB Tywysog Cymru’n cymryd rhan mewn taith fer o Gampws y Bae ac rydym yn annog ein myfyrwyr i ddod i groesawu’r Tywysog drwy ymgynnull wrth ymyl y stryd gyferbyn â 52 degrees a Tesco, o flaen adeilad yr Ysgol Reolaeth. Rydym yn annog y rhai sydd am fod yn rhan o’r achlysur i fod yn y lleoedd a awgrymir erbyn 10.45am neu, fel arall, y tu allan i fynedfa’r Neuadd Fawr am 1.00pm.

Rydym yn annog pawb i deithio i’r Bae gan ddefnyddio cludiant cyhoeddus ar y dydd.

Credaf y bydd llawer o fyfyrwyr yn ymuno â ni ar gyfer y cyngerdd drwy’r system dosbarthu tocynnau ar hap a agorwyd bythefnos yn ôl. Er bod pob tocyn ar gyfer y Neuadd Fawr wedi’i ddosbarthu bellach, rydym yn creu rhestr wrth gefn i neilltuo unrhyw leoedd sy’n dod ar gael ar fyr rybudd wrth i’r digwyddiad nesáu. Os hoffech i’ch enw gael ei gynnwys ar y rhestr wrth gefn hon, e-bostiwch a.j.pritchard@abertawe.ac.uk a chaiff tocynnau eu neilltuo i’r rhai cyntaf i’r felin.

Iau Mehefin 30th, 2016

Posted In: Newyddion Campws, Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University