Gwella Iechyd a Lles Cymuned y Brifysgol

Ar ddechrau 2017 rydym yn uno â Dim Smygu Cymru i roi cyngor am ddim ar roi’r gorau i smygu gyda stondinau yn y lleoliadau canlynol:

 • Campws Parc Singleton – Ar 31 Ionawr 2017 bydd stondin Rhoi’r Gorau i Smygu y tu allan i’r Siop Deithio yn Nhŷ Fulton.
 • Campws y Bae – Ar 7 Chwefror 2017 bydd stondin Rhoi’r Gorau i Smygu yn Atriwm yr Ysgol Reolaeth.

Nodyn atgoffa:

Mae’r Brifysgol yn ymroddedig i ddarparu amgylchedd gwaith iach a diogel i bawb. I hybu iechyd a lles pobl nad ydynt yn smygu, rhaid i’r holl adeiladau caeëdig fod yn ardaloedd di-fwg. Caniateir smygu, gan gynnwys e-sigaréts ac e-smygu, yn yr ardaloedd dynodedig yn unig fel a ganlyn:

Ardaloedd dynodedig Campws y Bae (wedi’u nodi gan arwyddion lleol):

 • Sgwâr Gŵyr
 • Sgwâr Margam
 • Ardal i Gerddwyr (cornel ogledd-ddwyreiniol yr Hyb Arloesi a chornel ogledd-ddwyreiniol SMART)
 • Ardal i Gerddwyr wrth ochr yr Ysgol Reolaeth (gyferbyn â’r Tŵr)
 • Y tu allan i deras yr ardal fwyd
 •  Iard y preswylfeydd (ardaloedd dynodedig)

Ardaloedd dynodedig Campws Parc Singleton:

 • Rhwng ochr Taliesin ac Adeilad Keir Hardie
 • Rhwng ochr Adeilad Glyndŵr ac Adeilad Grove
 • Gyferbyn â phrif fynedfa Adeilad Margam
 • Ochr ddwyreiniol Adeilad Richard Price (gyferbyn â’r preswylfeydd)

Mae rhagor o wybodaeth am roi’r gorau i smygu ar gael yng Nghanolfan Iechyd Galwedigaethol y Brifysgol yn Adeilad Penmaen (yr ochr ddwyreiniol): ffoniwch 01792 295538, e-bostiwch occupational-health@abertawe.ac.uk neu ewch i www.dimsmygucymru.com.

Llun Ionawr 30th, 2017

Posted In: Amrywiol, Llesiant

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University