biscuits

Astudiaeth Blas Bisgedi: Dal angen gwirfoddolwyr am Astudiaeth Seicoleg sy’n talu £6.
Ydych chi’n codi pwysau’n rhwydd? Ydych chi’n aml yn cael bod bwyd yn rhy flasus i’w wrthod? Dewch i’n helpu i ddarganfod paham yn ein hastudiaeth prawf blas. Mae Adran Seicoleg Prifysgol Abertawe yn ymchwilio i’r rhesymau am ganfyddiadau blas gwahanol. Nod yr astudiaeth yw ymchwilio i effaith hwyliau ar brosesau sylfaenol yr ymennydd, megis cof, gwneud penderfyniadau, a phrofi gwybodaeth o’r synhwyrau megis blas ac arogl. Mae gwaith blaenorol wedi dangos bod prosesu gwybodaeth o’r synhwyrau’n dibynnu ar brosesau gwybyddol megis y cof, ond ychydig iawn o waith a wnaed ar sut mae hwyliau’n effeithio ar y ddwy system ar yr un pryd.
Bydd yr arbrawf yn cymryd rhyw 50 munud o’ch amser, ac yn cynnwys nifer o dasgau byr yn ymwneud â chof, dewis, ac amser adweithio; holiadur byr ar eich hwyliau; a phrawf blasu. Dilynir hynny gan holiaduron am hoffterau bwyd, personoliaeth, a gwybodaeth gefndirol am eich iechyd cyffredinol, gan gynnwys mesur eich taldra a’ch pwysau. Os am gymryd rhan yn yr arbrawf hwn, mae’n bwysig eich bod yn bwyta’ch brecwast/ cinio arferol ar y diwrnod hwnnw, nad oes gennych unrhyw alergedd bwyd, ac nad ydych yn cymryd unrhyw feddyginiaeth sy’n effeithio ar eich awydd bwyd. Gallwn gynnig £6 i chi am roi o’ch amser i gymryd rhan yn yr astudiaeth hon sy’n rhedeg trwy gydol 2013.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Menna Price 513724@abertawe.ac.uk

Mawrth Awst 20th, 2013

Posted In: Amrywiol

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University