cardio vascular conference

Cynhadledd Ryngwladol Gyntaf, ac Ail Gynhadledd Genedlaethol ar Feddygaeth Gardiofasgwlaidd i Israddedigion

Cynhadledd Ryngwladol Gyntaf, ac Ail Gynhadledd Genedlaethol ar Feddygaeth Gardiofasgwlaidd i Israddedigion – Cymdeithas Gardiofasgwlaidd Israddedigion Prydain

Mae Cymdeithas Gardiofasgwlaidd Israddedigion Prydain yn falch o gyhoeddi y cynhelir y Gynhadledd Ryngwladol Gyntaf a’r Ail Gynhadledd Genedlaethol ar Feddygaeth Gardiofasgwlaidd i Israddedigion  yn Ysgol Meddygaeth a Deintyddiaeth Barts a Llundain, ym Mhalas y Bobl, Prifysgol y Santes Fair, ddydd Sul 13 Hydref 2013.  Mae holl wyddonwyr cardiofasgwlaidd y Deyrnas Unedig yn cydweithio i sicrhau cynhadledd gardiofasgwlaidd o’r radd flaenaf.

Bydd y gynhadledd arloesol hon yn cynnwys darlithoedd gan glinigwyr ac ymchwilwyr cardiofasgwlaidd mwyaf disglair y wlad, gan gynnwys arwyr megis Dr Andrew Deaner a achubodd fywyd Fabrice Muamba, peldroediwr o dîm Bolton. Mae’n addo dangos arfer gorau’r oes a rhoi mewnwelediad i ddyfodol meddygaeth gardiofasgwlaidd.

Byddwn yn cynnal amrywiaeth ddigynsail o weithdai o’r safon uchaf ac efelychyddion cardiaidd ar gyfer myfyrwyr meddygaeth a meddygon iau, fydd yn rhoi hwb gwerthfawr iddynt yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol, gan fynd y tu hwnt i’r cwricwlwm hyfforddi arferol. Byddwch yn derbyn tystysgrif presenoldeb am y gynhadledd, y gweithdai, a’r efelychyddion.

Mae cyfle i fyfyrwyr a meddygon iau gynnig crynodebau  er mwyn cyflwyno eu gwaith naill ai ar lafar neu ynteu trwy boster yn y gynhadledd, gyda chyfle i ennill gwobrau gwych. Cyhoeddir y cyflwyniadau llwyddiannus yng Nghylchgrawn Cymdeithas Gardiofasgwlaidd Israddedigion Prydain Rhaid cofrestru cyn y cewch gynnig crynodeb. Y dyddiad cau ar gyfer crynodebau yw 30 Awst 2013.

Caiff myfyrwyr meddygaeth gofrestru’n gynnar am £15 cyn 24 Medi; ar ôl hynny, y gost gofrestru fydd £40.

I gofrestru, dilynwch y ddolen: http://www.bucardiology.org.uk/#/registration/4578048576.

Cofrestrwch heddiw am ddiwrnod ysbrydoledig ar feddygaeth gardiofasgwlaidd. Am ragor o wybodaeth am y gynhadledd, cewch fynd i’n gwefan: http://www.bucardiology.org.uk a https://www.facebook.com/events/169945766525595/

Mawrth Awst 20th, 2013

Posted In: Amrywiol

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University