web uabaility

Angen gwirfoddolwyr ar gyfer astudiaeth ar ddefnyddioldeb gwefannau
Rwyf yn chwilio am fyfyrwyr sydd, ar hyn o bryd, yn astudio cwrs Meistr, i gymryd rhan mewn astudiaeth ar ddefnyddioldeb gwefannau. Amcan yr astudiaeth yw darganfod a oes modd casglu gwybodaeth ddefnyddiol mewn llai o amser nag sydd angen yn draddodiadol. Y mae tair tasg syml ar y wefan, a bydd y cyfan yn cymryd tua 45 munud. Rhoddir taleb Amazon gwerth £5 i bawb sy’n cymryd rhan, yn gyfnewid am eu hamser.

E-bost Cyswllt – 623158@abertawe.ac.uk

Iau Awst 29th, 2013

Posted In: Amrywiol

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University