Enillydd 2016: Mirror of Heaven: Byzantine Silverware in Use gan Heaven Hunter-Crawley

Mae Cystadleuaeth ‘Ymchwil fel Celf’ 2017 bellach yn derbyn ceisiadau a’r dyddiad cau yw 8 Ebrill 2017. Mae Ymchwil fel Celf yn rhoi cyfle i chi, yr ymchwilydd, yr aelod staff neu’r myfyriwr, gyfleu dynoliaeth a harddwch eich gwaith mewn llun a geiriau sy’n crynhoi’ch ymchwil.

Pwy gaiff gyflwyno cais i’r gystadleuaeth?

Mae’r gystadleuaeth yn agored i bob aelod staff ac ymchwilydd, o fyfyrwyr israddedig i Athrawon, sy’n astudio neu’n gweithio neu’n cefnogi ymchwil mewn unrhyw faes neu ddisgyblaeth. Mae hyn yn cynnwys y Celfyddydau a’r Dyniaethau, Peirianneg, y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, y Gyfraith, Gwyddoniaeth a Rheolaeth. Popeth!

Pam dylech roi cynnig arni?

  • Cyfathrebu a chydnabyddiaeth; cyfle i ymgysylltu â’r cyhoedd am eich ymchwil, ac i ennyn brwdfrydedd.
  • Bydd eich cais yn cael ei arddangos mewn lleoliadau rhyngwladol, cenedlaethol a lleol
  • Mae pob cais yn cael ei atgynhyrchu ar ffurf cerdyn post y gallwch ei ddefnyddio i hyrwyddo’ch ymchwil
  • Gallwch hyrwyddo’ch ymchwil drwy wefan y Brifysgol, trwy gysylltiadau prosiectau allanol, a thrwy gyfryngau cymdeithasol.
  • Caiff eich cynnig ei feirniadu gan banel o newyddiadurwyr, ymchwilwyr a ffotograffwyr nodedig o’r DU
  • Dewiswyd rhai o’r cynigion blaenorol ar gyfer cyhoeddiad Prifysgol Abertawe, sef Momentwm, ac ar gyfer cardiau Nadolig y Brifysgol

Sut mae gwneud cais?

  • Rhoi teitl iddo
  • Ysgrifennu paragraff byr diddorol – am yr ymchwil, am yr agwedd ddynol … beth bynnag sydd, yn eich barn chi, yn cyfleu ciplun neu hanes diddorol o’ch gwaith ymchwil (150 o eiriau)
  • Cwblhau ffurflen gais
  • Danfon eich ceisiadau at: surfimage@abertawe.ac.uk erbyn 8 Ebrill 2017

Mae rhagor o fanylion am y gystadleuaeth ac am sut i gyflwyno cais, yn ogystal â lluniau o geisiadau’r llynedd ar gael ar Ymchwil fel Celf.

Mawrth Ionawr 24th, 2017

Posted In: Newyddion Campws, Amrywiol

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University