Gall unrhyw fyfyriwr/fyfyrwyr â syniad busnes gwych gofrestru am y cyfle i ennill £250 gan Santander i roi cynnig ar y syniad hwnnw.

Y cyfan y mae angen ei wneud yw dweud wrth ein beirniaid arbenigol (gan gynnwys cynrychiolwyr o Santander) mewn 60 eiliad beth yw eich syniad busnes a sut y byddech yn defnyddio’r £250.

Bydd y cyflwyniadau gorau’n ennill £250 a phedwar mis i fasnachu heb risgiau!

YN AGORED I’R HOLL FYFYRWYR

BWRSARIAETHAU CYFYNGEDIG AR GAEL!

Pryd: Dydd Mercher, 1 Chwefror 2017

Amser: 2pm

Lle: CBE 239, Yr Ysgol Reolaeth, Campws y Bae

I gofrestru eich lle: entrepreneurs@swansea.ac.uk

 

Rydym yn edrych ymlaen at glywed gennych!

Dymuniadau gorau,

Menter Tîm IfEL

Mawrth Ionawr 24th, 2017

Posted In: Amrywiol

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University