Rhowch gynnig ar raglen Wythnos o Waith Darganfod i gael rhagflas ar wirfoddoli yn y gymuned. Os hoffech weithio gyda phobl hŷn, pobl ifanc, neu os yw gweithio â brws paent neu yn yr ardd yn apelio’n fwy, mae gennym rywbeth at ddant pawb! Am ragor o wybodaeth neu i wirfoddoli, e-bostiwch discovery@abertawe.ac.uk neu galwch heibio’r swyddfa!

Hoffech chi ddysgu sgiliau newydd a chael hwyl a gwella’ch CV ar yr un pryd? Mae’r Cynllun Gwirfoddoli â Chymorth yn cyflwyno myfyrwyr i wirfoddolwyr ag anableddau dysgu, cyflyrau’r sbectrwm awtistiaeth a/neu broblemau iechyd meddwl i’w cefnogi gyda thasgau amrywiol yn y mudiad.

Mae angen i wirfoddolwyr ymrwymo i gyfnod amser penodol bob wythnos i bawb gael y gorau o’r cynllun. E-bostiwch Kirsty yn k.rowles@abertawe.ac.uk erbyn 10 Chwefror i ofyn am ffurflen gais!

Mae ceisiadau’n cael eu derbyn nawr ar gyfer taith haf rhaglen Partneriaeth Abertawe a Siavonga i Siavonga yn Sambia. Mae Darganfod (gwirfoddoli i fyfyrwyr yn Abertawe) wedi bod yn gweithio gyda Grŵp Maeth Siavonga, Prifysgol Sambia, a chydag ysgolion a grwpiau menywod yn Siavonga ers wyth mlynedd. Mae gennym berthnasoedd cryf â’r gymuned yn Siavonga ac rydym yn gweithio’n agos  gyda nhw i gynllunio mis o wirfoddoli sy’n ymateb i’r anghenion maen nhw eu hunain wedi’u nodi.

Bydd grŵp bach o fyfyrwyr  yn treulio’r rhan fwyaf  o fis Gorffennaf yn Sambia, gyda chefnogaeth staff Darganfod. Maent yn cynllunio gweithdai ar bynciau y mae pobl yn Siavonga wedi gofyn i ni ymdrin â nhw ac yn gweithio’n agos gyda gwirfoddolwyr o Grŵp Maeth Siavonga a myfyrwyr o Brifysgol Sambia i’w cyflwyno i ysgolion a grwpiau menywod.

Dyma gyfle gwych i fod yn rhan o brosiect cynaliadwy a arweinir gan gymuned leol. Cewch gefnogaeth dda ond bydd disgwyl i chi gymryd rôl lawn wrth gynllunio a chyflwyno gweithdai.

Dyma beth mae myfyrwyr blaenorol wedi’i ddweud:

‘’[Mae’r prosiect hwn yn rhoi] rhyddid i chi ddewis eich prosiect, mae’n rhoi cyfrifoldeb ac ystyr i wirfoddoli yn fwy nag unrhyw brosiect gwirfoddoli arall’’

“Roedd pob munud yn teimlo fel bod pwrpas ac ystyr iddi.”

“Ar y cyfan, roedd yn brofiad anhygoel sy’n datblygu cymeriad, ac aeth â mi allan o gysur fy nghynefin, ond roedd yn hynod wobrwyol. Byddwn yn ei wneud eto mewn chwinciad.”

Cyfanswm cost y daith yw £1,600, ond gall myfyrwyr cymwys yn y flwyddyn gyntaf a’r ail flwyddyn, myfyrwyr gradd Meistr a myfyrwyr PHD a fydd yn parhau â’u hastudiaethau yn Abertawe yn hydref 2018 dderbyn bwrsariaeth o £600 i helpu gyda hyn fel arfer.

I wneud cais neu i gael rhagor o wybodaeth, e-bostiwch discovery@abertawe.ac.uk neu galwch heibio i’n swyddfa yn Nhŷ Fulton am sgwrs.

Yn olaf, rhowch gipolwg ar y neges ddiweddaraf ar ein blog – http://discoverysvs.org/a-new-year-in-discovery/

Iau Ionawr 26th, 2017

Posted In: Amrywiol

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University