Mae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd cysgodfannau bysiau Campws y Bae yn cael eu gosod wythnos nesaf – dydd Llun 30 Ionawr tan ddydd Gwener 3 Chwefror.

Nodwch fodd bynnag :

Ni fydd unrhyw fysiau yn stopio yn yr arosfeydd hyn dros y cyfnod hwnnw. Bydd pob bws yn stopio wrth y gysgodfan sydd yn union gyferbyn â Champws y Bae.

 

Gwener Ionawr 27th, 2017

Posted In: Newyddion Campws, Amrywiol

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University