Rydym yn cynnal ymchwil i adolygu ac ail-ddilysu teclyn asesu arsylwadol a ddefnyddir yn gyffredin yn achosion adsefydlu ar ôl anaf i’r ymennydd a elwir yn raddfa Canlyniadau Niwroymddygiad St Andrews – Abertawe (SASNOS). Rydym yn chwilio am unigolion rhwng 18 a 65 oed sy’n gallu siarad Saesneg yn rhugl i gymryd rhan mewn astudiaeth syml ar-lein. Gofynnir i chi fynychu dwy sesiwn (â phythefnos rhyngddynt) a llenwi cyfres o holiaduron. Bydd pob sesiwn yn cymryd tua 15 i 20 munud i’w chwblhau. Byddwch yn derbyn £7 fel diolch am gymryd rhan. Os hoffech chi gymryd rhan yn yr ymchwil hwn anfonwch e-bost i P.Foscarini-Craggs@abertawe.ac.uk <mailto:P.Foscarini-Craggs@abertawe.ac.uk>

E-bost Cyswllt:

p.foscarini-craggs@abertawe.ac.uk

Llun Ionawr 30th, 2017

Posted In: Amrywiol, Arolygon ac Astudiaetha

4 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University