Os yw’ch noson yn dechrau fel hyn…

Peidiwch â gorffen fel hyn…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae Prifysgol Abertawe, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (UWTSD) a FirstCymru yn gofyn i fyfyrwyr beidio â pheryglu eu hunain ar noson allan drwy golli eich ffrindiau. Beth allwch ei wneud?

  • Gwnewch system bydi a gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod gyda phwy y byddwch yn mynd adref – trefnwch fan i gwrdd os byddwch yn colli’ch ffrindiau ar unrhyw adeg.
  • Cadwch gopi o rif ffôn eich ffrind – nid ar eich ffôn yn unig! Mae rhai gwefrwyr ym Man Cymorth Abertawe, ond ddim ar gyfer pob ffôn, felly cofiwch ysgrifennu rhifau ffôn eich ffrindiau.
  • Os bydd angen help arnoch, ewch i Fan Cymorth Abertawe. Mae hwn yn fan diogel ar gyfer pobl wedi’u hanafu neu sy’n agored i niwed ar noson allan yn Abertawe, yn fan lle gallant gael triniaeth ar gyfer anafiadau a cheisio lloches tan iddynt ailymuno â’u ffrindiau neu eu teulu.

Mawrth Ionawr 31st, 2017

Posted In: Amrywiol, Llesiant

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University