Mae’r Gwasanaeth Llwyddiant Mathemateg ac Ystadegau (MASS) ar gael i’r holl fyfyrwyr ym mass_newsMhrifysgol Abertawe y mae angen cymorth arnynt ag elfen fathemateg/ystadegau eu cyrsiau.

Does dim gwahaniaeth a yw mathemateg/ystadegau’n elfen fach neu’n elfen fawr o’ch cwrs. Trefnir sesiynau galw heibio anffurfiol yn ystod yr wythnos ar Gampws Parc Singleton a Champws y Bae – nid oes angen apwyntiad. Darperir yr holl gymorth gan fyfyrwyr hyfforddedig.

Cynhelir sesiynau cyffredinol ar Gampws Parc Singleton ddwywaith yr wythnos yn Ystafell 405 y Llyfrgell, ac maent yn agored i bawb – fe’i cynhelir am 1pm/3pm ar ddydd Llun ac am 2/4pm ar ddydd Mercher. Yma bydd myfyrwyr o’r Adran Fathemateg yn cynnig cymorth ac arweiniad. Ar y campws hwn hefyd, cynigir cymorth mwy arbenigol gan Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd a’r Adran Ffiseg. Darperir cymorth penodol hefyd i fyfyrwyr nyrsio sy’n astudio ar Gampws Parc Dewi Sant yng Nghaerfyrddin.

Ar Gampws y Bae, cynigir cymorth arbenigol yn y Caffi Mathemateg, sy’n cael ei drefnu gan y Coleg Peirianneg. Mae’r Ysgol Reolaeth yn cynnig sesiynau galw heibio hefyd yn ystod yr wythnos.

Ategir y sesiynau galw heibio gan adnoddau dysgu ar-lein sydd ar gael ar Blackboard.

http://www.swansea.ac.uk/cy/amrywiol/adran-gwasanaethau-cymorth-i-fyfyrwyr/mass/

Mercher Ionawr 31st, 2018

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Amrywiol

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University