Gwahoddir chi i gymryd rhan mewn astudiaeth ymchwil a gynhelir gan fyfyriwr Prifysgol Abertawe.

Ni fydd unrhyw wybodaeth yn cael ei rhannu â thrydydd parti ac nid oes angen unrhyw wybodaeth ychwanegol arnoch i gymryd rhan yn yr arolwg. Bydd ymatebion unigol yn aros yn anhysbys ac ni fydd modd eu cysylltu â neb.

Gwerthfawrogir eich cyfranogiad yn fawr.

Cliciwch ar y ddolen i gymryd rhan yn yr arolwg ar-lein hwn: https://survey.swan.ac.uk/index.php/464774?lang=en 

Llun Tachwedd 27th, 2017

Posted In: Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University