Ymunwch â ni am hwyl Americanaidd ar ddiwrnod Diolchgarwch

Rydym yn rhannu ychydig o ysbryd yr ŵyl y Diolchgarwch hwn (Dydd Iau 23 Tachwedd) yn Core yn y Bae ac yn Fusion ar Gampws Parc Singleton.

Dathlwch ddechrau Tymor y Nadolig drwy fwynhau gwledd Diolchgarwch Americanaidd yn cynnwys cawl pwmpen, twrci rhost traddodiadol a darn iachus o’n cacen gaws masarn a waffl fendigedig.

Mae modd i chi gael y tri chwrs neu ddewis eitemau unigol o’r fwydlen y gallwch ei GWELD AR-LEIN YMA.

Diolchgarwch Hapus i Bawb!

Mercher Tachwedd 22nd, 2017

Posted In: Cynigio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University