Ym mis Mehefin 2017, cymerodd myfyrwyr o Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe ran mewn rhaglen haf newydd yn Houston, Texas. Wedi’u gwahodd gan Ddeorydd yr Adran Lawfeddygaeth yng Ngholeg Meddygaeth Baylor, eu hamcan oedd datblygu cynigion ar gyfer dyfeisiau meddygol newydd â ffocws penodol ar wlserau gwasgu. Dychwelodd y myfyrwyr i Abertawe wedi sicrhau cyllid ymchwil a datblygu gwerth dros $20,000 i ddatblygu eu syniadau. Dewch draw i glywed am brofiadau myfyrwyr yn Texas a’u syniadau a enillodd wobrau.

Dydd Mercher 29 Tachwedd 2017, 2.30pm

Ystafell Seminar y Sefydliad Gwyddor Bywyd 1, Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe

Ateber os gwelwch yn dda

Llun Tachwedd 27th, 2017

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University