Mae’n bleser gan Caplaniaeth@BywydCampws gyhoeddi cynnal dwy gyngerdd garolau cyn y Nadolig (un ar bob campws).

Bydd y gwasanaeth yn cynnwys detholiad o garolau yr anogir pawb i’w canu a darlleniadau arbennig gan siaradwyr gwadd.

Caiff pawb sy’n dod eu cynnwys mewn raffl am ddim am gyfle i ennill Hamper y Nadolig a gwobrau eraill.

Mae croeso i bawb i ymuno yn yr hwyl ac mae’r digwyddiadau am ddim. Cynhelir y gwasanaeth cyntaf am 12pm ar 5 Rhagfyr yn Ffreutur Campws Parc Singleton. Cynhelir yr ail wasanaeth am 12pm ar 7 Rhagfyr yn The Core ar Gampws y Bae.

Bydd llawer o ganu, a the a choffi a mins peis am ddim!

Hoffem yn fawr i chi ymuno â ni – y mwyaf i gyd, gorau i gyd! Felly dewch i un o’n gwasanaethau i’n helpu i fynd i hwyl yr ŵyl. Anogwn yr holl staff a myfyrwyr i ddod, ni waeth beth yw eu ffydd.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yno.

Dymuniadau gorau,

Tîm Caplaniaeth@BywydCampws

Mercher Tachwedd 29th, 2017

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University