Os dechreuoch eich cwrs ym Mhrifysgol Abertawe eleni, hoffai’r Cyngor Prydeinig glywed gennych! Maent yn ymchwilio taith myfyrwyr a phroses benderfynu myfyrwyr rhyngwladol sy’n dod i astudio yn y Deyrnas Unedig, a byddai eich adborth yn gymorth mawr.

https://s.surveys-researchstories.co.uk/?e=101473&h=65AD988467846C3&l=en&q1=1

Caiff pob myfyriwr sy’n cymryd rhan ei gynnwys mewn raffl. Bydd dau enillydd, a ddewisir ar hap, yn ennill iPad Pro newydd sbon gwerth £750! Er mwyn bod yn gymwys i ennill y wobr, byddwn yn gwirio bod y myfyriwr yn fyfyriwr rhyngwladol dilys ac y defnyddiwyd y cyfeirnod unwaith yn unig.

Mae unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir (cyfeiriad e-bost, cyfeirnod myfyriwr) at ddibenion adnabod yr enillwyr yn unig, ac ni chânt eu defnyddio ar gyfer unrhyw farchnata dilynol.

Bydd yr arolwg ar gael tan 31 Ionawr 2017

Llun Rhagfyr 18th, 2017

Posted In: Negeseuon, Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University