Yn ystod Rhaglen Ddatblygu Campws uchelgeisiol y Brifysgol, bydd yna weithgarwch adeiladu a datblygu parhaus yn digwydd ar draws ein campysau.

Rydym yn cydweithio â rhanddeiliaid allweddol i leihau’r effaith ar ddefnyddwyr y campws.

Diolchwn i chi am eich amynedd a’ch dealltwriaeth ac ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Cysylltwch â Ni

Os oes gennych bryder am y gweithgaredd adeiladu presennol, cysylltwch â thîm Gwasanaethau Cwsmer yr Adran Rheoli Ystadau a Chyfleusterau ar (29) 5240 neu e-bostiwch: wshelpdeskmb@swansea.ac.uk.

Os oes gennych ymholiad cyffredinol, eisiau gwybodaeth am ein prosiectau neu os hoffech gynnig adborth ar ein datblygiadau campws e-bostiwch campusdevelopment@swansea.ac.uk neu ewch i www.swansea.ac.uk/cy/datblygur-campws.

Mercher Ionawr 31st, 2018

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University