Bydd Varsity yn cael ei gynnal yn Abertawe eleni, gyda brwydr fawreddog Rygbi Dynion yn cael ei chwarae yn Stadiwm Liberty.

Bydd timau chwaraeon Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Caerdydd yn mynd benben â’i gilydd yn nigwyddiad mwyaf y flwyddyn.

Trwy gydol yr wythonos, bydd myfyrwyr yn cystadlu mewn dros 40 o gampau gwahanol er mwyn ennill Tarian Varsity, gan gynnwys Frisbee Eithafol, nofio, golff, cleddyfaeth, sboncen, pêl-fasged a hoci.

Bydd y rhan fwyaf o’r gemau yn cael eu chwarae yn y Pentref Chwaraeon ar Lôn Sgeti ar 25ain Ebrill, cyn ffeinal mawr y rygbi yn Stadiwm Liberty am 7pm.

Byddwn ni’n brwydro i gipio Tarian Varsity unwaith eto eleni, ar ôl ei hennill am y tro cyntaf yn hanes Varsity y llynedd.

Meddai Gwyn Aled Rennolf, Swyddog Chwaraeon Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe: “Rydym yn falch iawn o fod yn croesawu Varsity nôl i Abertawe eleni. Mae ein cefnogwyr bob tro’n calonogi’n chwaraewyr, ond mae rhywbeth arbennig iawn am chwarae o flaen cefnogwyr cartref. Mae’n chwaraewyr wedi bod yn hyfforddi’n galed dros y misoedd diwethaf, felly rydym yn hyderus y byddwn yn cadw’r Darian yn Abertawe”.

Ymuno â’n digwyddiad ar Facebook.

Mercher Ionawr 31st, 2018

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University