ImageCyfarwyddwr gwadd Think German yng Nghymru: Hüseyin Tabak

Gyda chefnogaeth y Sefydliad Ymchwil Ieithoedd Modern, Prifysgol Llundain

Dau ddigwyddiad cyhoeddus, 7-8 Mawrth 2018

Nos Fercher 7 Mawrth: 7.30pm:
Dangosiad y ffilm Deine Schönheit ist nichts wert / Your Beauty is Worth Nothing
Cinema & Co, Stryd Fawr Abertawe
(Yn anffodus, nid oes gan y ffilm isdeitlau Saesneg.)

Nos Iau 8 Mawrth: 7.30pm 
Hüseyin Tabak yn sgwrsio ym man geni Dylan Thomas, 5 Cwmdonkin Drive 
(Angen tocyn)

Mae Hüseyin Tabak (ganed 1981) yn gyfarwyddwr ffilmiau Almaeneg o dras Twrcaidd-Cwrdaidd, sydd wedi gweithio’n helaeth yn Awstria. Mae wedi gwneud tair ffilm hyd yn hyn, y cyflwynir dwy ohonynt yn ystod ei ymweliad â Chymru.

Mae Das Pferd auf dem Balkon / The Horse on the Balcony (2012) yn addasiad o’r nofel i blant o’r un teitl gan y nofelydd o dras Serbaidd-Awstriaidd, Milo Dor (1923-2005). Wedi’i lleoli yn Fienna, mae’r ffilm yn adrodd hanes bachgen 10 oed â syndrom Asperger o’r enw Mika, sy’n byw ar ei ben ei hun gyda’i fam. Does ganddo ddim ffrindiau heblaw am Diana y mae pobl yn rhagdybio ei bod o dras Indiaidd oherwydd lliw ei chroen, ond sy’n dod o deulu o sipsiwn. Mae Mika a Diana yn cael eu cipio gan antur i achub ceffyl o’r enw Bucephalus. Enillwyd y ceffyl gan eu cymydog, Sascher sy’n gamblwr, ond mae’n rhaid iddo ei werthu i dalu ei ddyledion i ddau fân droseddwr diegwyddor. Mae Mika yn teimlo ar unwaith bod cysylltiad rhyngddo ef a Bucephalus ac mae’n darganfod y gallai Sascha wneud defnydd da o’i ddawn am rifau yn y casino. Mae’r ffilm yn ymwneud â hunaniaeth a gwahaniaeth, gan bwysleisio’r agwedd ddigrif yn hytrach na’r agwedd ddidactig. Yn 2015, cafodd Das Pferd auf dem Balkon ei chynnwys ym maes llafur newydd Cydbwyllgor Addysg Cymru ac mae wedi bod yn boblogaidd gydag ysgolion hyd yn hyn.

Enillodd Deine Schönheit ist nichts wert / Your Beauty is Worth Nothing (2013) y brif wobr yng Ngwobrau Ffilmiau Awstria yn 2014 a chafodd ei chanmol yn fawr yn yr Almaen a Thwrci. Mae’r teitl yn dod o linell enwog gan y bardd a’r canwr gwerin Anatolaidd, Asik Veysel (1894-1973): “Mae dy harddwch yn hollol ddi-werth os nad wyf yn dy garu.” Mae’r ffilm yn ymwneud â theulu Cwrdaidd-Twrcaidd sydd wedi bod yn byw yn Fienna am chwe mis, sy’n gobeithio sefydlogi eu statws ac sy’n cael anawsterau ymdopi ag iaith a diwylliant eu hamgylchedd newydd. Mae’r tad wedi bod yn y carchar am chwe mis oherwydd iddo fod yn aelod o’r PKK sy’n ymladd dros annibyniaeth y Cwrdiaid. Mae’r brawd hŷn yn ei ddiarddel gan feddwl ei fod yn dda i ddim ac mae am fod yn Dwrcaidd fel ei fam, ond mae’r brawd iau, y prif gymeriad, a enwyd yn Veysel, yn ôl y canwr enwog, wedi’i ddal yng nghanol drama deuluol, ac wedi’i ymylu yn yr ysgol oherwydd ei sgiliau iaith gwael. Mae’n cwympo mewn cariad â chyd-ddisgybl o’r enw Ana. Mae am greu argraff arni drwy adrodd, o flaen y dosbarth, y gerdd eponymaidd gan y bardd a ranna ei enw, mewn iaith y mae’n rhagdybio sy’n iaith frodorol iddi hi. Mewn gwirionedd, mae ei theulu hi’n hanu o’r cyn Iwgoslafia, ac mae eu hawl nhw i breswylio yn yr Awstria hefyd yn fregus iawn. Mae’r ffilm yn ymwneud â hunaniaeth, gwleidyddiaeth perthyn ac iaith.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’r Athro Julian Preece (j.e.preece@abertawe.ac.uk)
http://www.swansea.ac.uk/riah/news/thin … tabak.php

Mercher Chwefror 28th, 2018

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University