Ydy gwleidyddiaeth Cymru o ddiddordeb i chi? Ydy dyfodol Cymru’n bwysig i chi?

Mae Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi gofyn i Academi Morgan helpu i hwyluso un o’r digwyddiadau ymgynghori ynglŷn â’r newidiadau arfaethedig yn nhrefniadau etholiadol y Cynulliad.

Mae’r newidiadau arfaethedig yn cynnwys:

  • gostwng yr oedran pleidleisio i 16 oed;
  • cynyddu nifer yr Aelodau Cynulliad;
  • newid yr enw i Senedd Cymru.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal nos Lun 12 Mawrth 2018 yn yr Ysgol Reolaeth rhwng 6pm a 7pm. Dyma’r agenda arfaethedig:

  • Croeso gan y Cadeirydd – Helen Mary Jones, Academi Morgan.
  • Cyflwyniad ar argymhellion y Panel, gan Adrian Crompton (Uwch-glerc y Panel a Chyfarwyddwr Busnes y Cynulliad).
  • Y Llywydd yn rhoi cyflwyniad byr ar yr ymgynghoriad.
  • Sesiwn holi ac ateb.

I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad, ac i gofrestru, ewch i wefan Eventbrite.

Mercher Chwefror 28th, 2018

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University