Cronfa Ariannol Wrth Gefn Prifysgol Abertawe

financial 2nd december
Yn cael anhawster ariannol? Mae Cronfa Ariannol Wrth Gefn Prifysgol Abertawe ar gael trwy gydol y flwyddyn i helpu myfyrwyr ‘cartref’ sy’n wynebu anawsterau ariannol. Am ragor o wybodaeth a ffurflen gais, ewch i: http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfa-cyngor-a-chymorth-ariannol/cronfaariannolwrthgefncawg/ Nodwch y defnyddir meini prawf wrth benderfynu ar geisiadau.

E-bost Cyswllt – MoneyDoctors@abertawe.ac.uk

Mercher Rhagfyr 4th, 2013

Posted In: Amrywiol

One Comment

  • Kiran Mistry says:

    During my first semester, i ran straight into my overdraft. This wasn’t really bad management, just lots of commitments eating at my bank account. This isn’t helped by not getting enough money through student finance, it barely leaves me with £100. Now that I have nearly maxed out my overdraft, i am finding it very difficult to survive as a first year.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University