Benthyca llyfrau dros yr Ŵyl

librray loans

 

 

 

 

 

 

 

Bydd y cyfnod benthyca dros y gwyliau’n cychwyn am 8.00am ddydd Mawrth 10 Rhagfyr, a bydd raid dychwelyd eitemau yn y categorïau canlynol erbyn 8 Ionawr 2014.  Nid yw archebion yn cael eu canslo yn ystod cyfnod gwyliau’r Nadolig.

Ôl-raddedig llawn amser            benthyciad wythnos

Ôl-raddedig rhan amser             benthyciad wythnos

Staff academaidd                     benthyciad wythnos

Israddedig estynedig                 benthyciad wythnos

Israddedig estynedig                 benthyciad arferol

Israddedig llawn amser              benthyciad wythnos

Israddedig llawn amser              benthyciad arferol

Mae rhai eithriadau: nid yw’r nodiadau hyn yn ddilys yn achos myfyrwyr Nyrsio / Meddygaeth (gan fod strwythur gwahanol i’w cyrsiau) nac i fenthycwyr allanol.

Cysylltwch â: karen.dewick@abertawe.ac.uk for more information

Mawrth Rhagfyr 10th, 2013

Posted In: Amrywiol

2 Comments

 • Clare Curry says:

  Hello,

  I have taken books out recently, but I wish to keep them over the Easter period, will I have to bring the books back in to then take them back out for the Easter period or am I able to do it online?

  Thanks in advance.

  Clare Curry

  • Karen Dewick says:

   Hi Claire, all your books have due dates of the 7th May, which is the first Wednesday of term. If you need to, you can renew them again on that date, provided none have been requested by another patron in the meantime. Best wishes, Karen (Issue Desk)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University