Diffoddwch eich goleuadau i gyd

SwitchOff_a3 (1)

Mae e wedi cyrraedd yr amser yna o’r flwyddyn unwaith eto, rydym i gyd yn mynd adref i fwynhau’r wŷl Nadolig!!! Ond cyn i chi gyd ddechrau ar eich taith hoffwn eich atgoffa chi i:

∗ Diffoddwch eich goleuadau i gyd ( os ydych chi ddim ar gampws, efallai ei fod yn syniad da i adael un golau arno er mwyn twyllo lladron i feddwl fod rhywun dal yn y tŷ).

∗ Diffoddwch y gwresogi ( neu cadwch eich thermostat ar dymheredd isel os ydych yn poeni am bibau yn byrstio).

∗ Caewch bob ffenestr ( a chlowch nhw os yn bosibl).

∗ Cuddiwch eich holl eitemau gwerthfawr ( efallai ei fod yn syniad da i gau’r llenni).

∗ Diffoddwch bob eitem drydanol, gan gynnwys ‘chargers’, argraffwyr, ac unrhyw beth sydd ddim angen gadael arno.

∗ Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael gwared â eich sbwriel, fel eich bod ddim yn dychwelyd i rywle ddrewllyd ar ôl gwyliau’r Nadolig ( efallai fe fydd yn syniad da i olchi’r mynydd o lestri yna hefyd) Dim ond ffaith gyflym: “Yn 2012 gwnaeth y campws defnyddio digon o drydan i roi pŵer i 4,778 o gartrefi yn ystod cyfnod y Nadolig”.

Contact Email – environment@swansea-union.co.uk

Mawrth Rhagfyr 10th, 2013

Posted In: Amrywiol

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University