Police logoDydd Mawrth 8 Tachwedd, 17:00 – 18:30

Y Rhodfa, Creu Taliesin

Mae Heddlu De Cymru’n gweithio 24 awr y dydd, saith niwrnod yr wythnos, ledled ardal o ryw 800 milltir sgwâr o Abertawe i Ferthyr Tudful i’n prifddinas, Caerdydd. Rydym yn dod â miloedd o bobl at ei gilydd sy’n rhannu’r un nod – cadw de Cymru’n ddiogel. P’un a oes gennych ddiddordeb mewn rôl weithredol mewn lifrai – megis swyddog heddlu neu dditectif, cyfleoedd gwirfoddoli, neu hoffech chi ddysgu rhagor am eu cynlluniau i interniaid a graddedigion a rolau staff yr Heddlu, dewch i gwrdd â’r tîm i ddysgu rhagor.

Cadwch le yma:

Career and Engagement Opportunities with South Wales Police (jobteaser.com)

Iau Tachwedd 3rd, 2022

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, [:en]Swansea Employability Academy[:cy]Academi Cyflogadwyedd Abertawe[:]

Leave a Comment

Piggy bank next to laptopRydym yn deall bod llawer o’n myfyrwyr yn pryderu am effaith cynnydd mewn costau byw ac rydym am sicrhau eich bod yn gwybod sut i gael cymorth os oes ei angen arnoch.

Mae gennym nifer o fentrau a gwasanaethau ar waith i’ch helpu gyda chostau byw ac rydym yn gweithio gydag Undeb y Myfyrwyr i gynllunio sut gallwn gynnig hyd yn oed yn fwy yn y dyfodol.

I ddysgu rhagor, edrycha ar ein tudalennau gwe newydd, sy’n llawn gwybodaeth a chymorth i’n myfyrwyr ynghylch costau byw. Hefyd, byddwn ni’n rhoi’r diweddaraf i ti o ran cynigion a newyddion yn ein cylchlythyr wythnosol i fyfyrwyr, felly cadwa lygad am ein hawgrymiadau a’n cyngor gorau!

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon, Llesiant

17 Comments

Bod yn actif text on photo of student in bike helmetMae gennym ddigon o weithgareddau eraill yn mynd ymlaen trwy’r wythnos ar gyfer chi trio!

Cofrestrwch heddiw AM DDIM, archebwch ymlaen i sesiwn a dim ond troi fyny a chwarae.  

Does dim angen i chi ddod gyda’ch offer eich hun gan y bydd y cyfan yn cael ei ddarparu. 

Dilynwch y camau syml hyn ac ymunwch â’n cymuned campws gweithredol.

Cofrestrwch yma: https://bit.ly/3EYEQO4

Archebwch eich gweithgaredd yma: https://bit.ly/3sts16Z 

Troi lan a chwarae.

Mercher Tachwedd 2nd, 2022

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon

Leave a Comment

Bydd Zoom yn dechrau gweithredu ei Bolisi Cylch Bywyd Meddalwedd newydd ar Dachwedd y 5ed. Mae hyn yn golygu, o’r dyddiad hwnnw, na fydd unrhyw un sy’n rhedeg cleientiaid Zoom yn hŷn na fersiwn 5.8.6 ar PC neu ddyfais symudol yn gallu ymuno â chyfarfodydd, a bydd yn cael ei annog i ddiweddaru, neu ymuno o’r porwr Gwe.

Rydym yn argymell eich bod yn diweddaru’ch cleient Zoom er mwyn osgoi unrhyw darfu ar y gwasanaeth, ac i sicrhau eich bod yn cael budd o’r holl nodweddion diweddaraf. Gallwch wneud hyn trwy glicio ar eich llythrennau blaen / llun proffil yng nghornel dde uchaf y cleient Zoom a chlicio ar yr opsiwn ‘Check for Updates’. Bydd Zoom yn lawrlwytho’r fersiwn ddiweddaraf o’r cleient. Yna byddwch yn cael yr opsiwn i osod y diweddariad yn syth, neu yn ddiweddarach. Os dewiswch i ddiweddaru, bydd angen i chi ailadrodd y broses hon a dewis yr opsiwn ‘Install’.

IT Services

Gwener Hydref 28th, 2022

Posted In: Negeseuon

Leave a Comment

Science icons Bydd Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe eleni’n cynnwys rhaglen wythnos o hyd a fydd hi’n dychwelyd yr hydref hwn.

Mae’r Ŵyl, a gynhelir gan Brifysgol Abertawe mewn partneriaeth ag Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, ar waith rhwng 31 Hydref a 6 Tachwedd a chynhelir digwyddiadau yn LC Abertawe, Canolfan y Celfyddydau Taliesin, Oriel Science ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.

Thema’r ŵyl eleni yw ‘ffiniau’ a bydd ymwelwyr o bob oed yn gallu mwynhau arddangosiadau, sioeau a gweithdai’n seiliedig ar wyddoniaeth pob dydd i’r arloesiadau diweddaraf. (more…)

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

« Previous PageNext Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University