Gall myfyrwyr a staff wisgo pyjamas i’r campws i gefnogi’r achos anhygoel hwn! Rydym yn gofyn am rodd fach o £2 os yw’n bosibl, os gallwch fforddio rhoi mwy, gwnewch hynny.

Yn y gorffennol mae Discovery wedi derbyn cyllid gan Blant mewn Angen i gefnogi prosiectau ein plant. Mae pob ceiniog yn mynd i’r plant sydd ei hangen fwyaf. Gadewch i ni helpu Pudsey i helpu’r plant yn ein cymuned.

Dangoswch eich smotiau i ni, gadewch i ni godi llawer !! Gyda’n gilydd gallwn drawsnewid bywydau ifanc!

Cyfrannwch os gwelwch yn dda ar-lein trwy: https://www.justgiving.com/fundraising/SwanseaUniFundraising (more…)

Iau Tachwedd 18th, 2021

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon

Leave a Comment

Gan ddechrau ddydd Sadwrn 20 Tachwedd, mae’r fenter cludiant cyhoeddus hynod boblogaidd a ddechreuwyd yn y ddinas yn ôl bob penwythnos (dydd Sadwrn a dydd Sul) yn y cyfnod sy’n arwain at y Nadolig ac ar gyfer wythnos gyfan 18 – 24 Rhagfyr a 27 – 31 Rhagfyr.

Cynhelir y cynnig bysus am ddim o 20 Tachwedd tan 31 Rhagfyr, a rhaid i bob taith fws ddechrau cyn 7pm. (Cynhelir y gwasanaeth bysus am ddim tan 10.30pm ar 21 Tachwedd i gyd-fynd â Gorymdaith y Nadolig).

#BysusAmDdimAbertawe yn rhaid i deithiau teithwyr ddechrau a gorffen o fewn ffin Abertawe.

Sylwer: Ar gyfer teithio o Gampws y Bae, Rhes Bevan ym Mhort Tennant yw’r safle bws agosaf i’r ardal lle mae’r fenter teithio am ddim yn weithredol.

Llun Tachwedd 15th, 2021

Posted In: Negeseuon, Travel

Leave a Comment

Students sitting in a lectureRannu adborth gyda ni ynghylch a yw’ch cwrs yn eich paratoi ar gyfer eich gyrfa. Mae naw prifysgol yng Nghymru yn cymryd rhan, a bydd y canlyniadau yn helpu i sicrhau bod ein cyrsiau yn darparu’r sgiliau a’r profiadau cywir i’ch helpu yn eich gyrfa o ddewis.

I lenwi’r arolwg cliciwch yma.

Mae’r arolwg ar agor tan 21 Tachwedd 2021. Mae’n ddienw a bydd yn cymryd tua 10 munud i’w lenwi.

Diolch!

Posted In: Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Comment

Around 40 Postgraduate Research students listening to a presentation at JCS, Singleton Campus. They are sitting on picnic benches and socialisingYn ddiweddar, cafodd y gyfres ‘Siarad am Ymchwil’ ei lansio gan gynrychiolwyr Ymchwil Ôl-raddedig John Hudson a Sean Holm. Nod y gyfres yw rhoi cyfle i fyfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig ar draws y Brifysgol gwrdd, cymdeithasu, cael hwyl a rhannu eu gwaith ymchwil.

Roedd digwyddiad mis Hydref, a ganolbwyntiodd ar effaith ymchwil yn ystod y pandemig, yn llwyddiant ysgubol gyda thros 40 o Ymchwilwyr Ôl-raddedig yn bresennol ym Mar JCs ar Gampws Parc Singleton! (more…)

Iau Tachwedd 11th, 2021

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Er mwyn i ni allu eich cefnogi’n academaidd ac o ran eich lles, gwnewch yn siŵr eich bod yn diweddaru eich dull astudio ar eich proffil ar y fewnrwyd, sydd o dan Manylion Personol yn y tab Statws Presenoldeb, yn ogystal â’ch cyfeiriad yn ystod y tymor.

Rydym yn gofyn i fyfyrwyr newid hyn pan fyddant yn ymgymryd â’u hastudiaethau ar y campws, at ddibenion monitro presenoldeb, neu os bydd angen iddynt ddewis cyfnod byr o astudio ar-lein oherwydd eu bod dan gwarantin neu’n hunanynysu oherwydd Covid. Os ydych yn astudio ar-lein dros dro, rhowch wybod i dîm MyUniSupport am eich amgylchiadau.

Am ragor o wybodaeth am weithdrefnau monitro presenoldeb, ewch i dudalennau Monitro Presenoldeb MyUni.

Posted In: Negeseuon, Llesiant

Leave a Comment

« Previous PageNext Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University