Students using book search in Singleton LibraryOherwydd gwaith cynnal hanfodol, bydd adeilad llyfrgell Singleton ar gau o hanner nos Sadwrn, 26ain o Tachwedd i 2pm dydd Sul, 27ain o Tachwedd. Bydd llyfrgell y Bay yn parhau yn agor yn ystod y cyfnod hwn.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir. Gofynnwch i aelod o’r tim Llyfrgell MyUni os oes angen unrhyw gymorth neu wybodaeth bellach arnoch os gwelwch yn dda. Byddwn yn dal i yamtb i e-bost, sgwrs a galwadau Desg Wasanaeth yn ystod cyfnod cau yr adeilad.

Ffôn: +44 (0)1792 295500

E-bostiwch y Tîm Gwasanaeth Cwsmer

Mercher Tachwedd 23rd, 2022

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Sylwer na fydd y fewnrwyd nac E:vision ar gael o 09:00 i 14:00am, Mercher 23 Tachwedd, wrth i’r gwasanaeth cofnodion myfyrwyr gael ei uwchraddio.

Mae MyUniHub yn dibynnu’n helaeth ar SITS a gwasanaethau’r fewnrwyd i roi gwybodaeth a chyngor cywir i chi, felly gall colli’r gwasanaeth arwain at rywfaint o oedi cyn ymdrin â rhai ymholiadau.

Ar gyfer unrhyw ymholiadau cysylltwch â gwasanaethau cwsmer ar Est: 5500 neu customerservice@swansea.ac.uk.

Mae Gwasanaethau TG yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a achosir.

Llun Tachwedd 21st, 2022

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Mae Prifysgol Abertawe wedi cael gwybod gan gangen leol yr Undeb Prifysgolion a Cholegau (UCU) y cynhelir streic ar y 24, 25, a 30 Tachwedd.

Mae’r UCU yn cynnal ymgyrch genedlaethol sy’n galw ar ei aelodau i gymryd camau gweithredu diwydiannol er mwyn cefnogi ei anghydfod ynghylch yr hawliad cyflog cenedlaethol, yn ogystal

â’i anghydfod ynghylch newidiadau i Gynllun Blwydd-dal y Prifysgolion (USS). Mae’n bwysig nodi mai ymgyrchoedd cenedlaethol yw’r rhain ac nid ydynt yn canolbwyntio ar Brifysgol Abertawe. Felly, disgwylir y bydd gweithredu diwydiannol mewn prifysgolion ledled y DU.

Rydym ni’n deall y bydd llawer o fyfyrwyr yn poeni am yr effaith y gallai’r gweithredu hyn ei chael ar eich astudiaethau. Ein blaenoriaeth ni yw sicrhau bod gennym ni’r gefnogaeth iawn ar waith i’n myfyrwyr ac rydym ni’n gweithio ar draws y Cyfadrannau ac adrannau cynorthwyol i leihau’r effaith ar eich dysgu a’ch ymchwil. (more…)

Mercher Tachwedd 16th, 2022

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

2 Comments

Global Citizen Award text and spinner imageYdych chi’n angerddol am yr amgylchedd, lles a datblygiad cynaliadwy? Cymerwch ran a gallech ennill Gwobr Dinesydd Byd-eang!

Bydd cwblhau’r wobr yn cyfrannu at eich cofnod academaidd HEAR, mae’r cwrs yn addysgu amrywiaeth o sgiliau cyflogadwyedd i chi a fydd o fudd i’ch gyrfaoedd yn y dyfodol, ac mae’n canolbwyntio ar Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig.

Gall myfyrwyr unrhyw bwnc, mewn unrhyw flwyddyn o’u gradd, weithio tuag at ennill y wobr hon yn ystod eu hamser ym Mhrifysgol Abertawe. Mae dwy lefel i’r wobr, felly gallwch ddewis bod yn Hyrwyddwr neu’n Llysgennad gan ddibynnu ar faint o amser rydych yn gallu ei glustnodi.

Am ragor o wybodaeth, dewch o hyd i’r cwrs yn Canvas, neu e-bostiwch sustainability@abertawe.ac.uk

Gwener Tachwedd 4th, 2022

Posted In: Negeseuon, Sustainability

Leave a Comment

Ydych chi’n meddwl am eich cam nesaf? P’un a ydych yn bwriadu dilyn eich angerdd, gwella eich rhagolygon gyrfa neu’n awyddus i newid cyfeiriad, gallwn eich helpu.

Archebwch ar-lein: abertawe.ac.uk/ol-raddedig/diwrnodagored/

 

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University