Student smiling by bikes A oes gennych chi gwestiwn am wasanaeth bysus y Brifysgol? Hoffech chi wybod mwy am feiciau Santander, neu lle gallwch storio eich beic ar y campws?

Mae gennym newyddion da ichi! Bellach, gallwch sgwrsio â Swyddog Teithio Cynaliadwy’r Brifysgol, Jayne Cornelius, YN FYW.

Bydd hi ar gael i ateb eich cwestiynau a rhoi cyngor arbenigol i chi rhwng 9am a 10am yn ystod yr wythnos ac o 3pm i 4pm ar ddydd Llun a dydd Mercher. 

Gallwch gael mynediad at y system Sgwrs Fyw ar ein tudalen teithio.

 

Mercher Ionawr 19th, 2022

Posted In: Negeseuon, Travel

2 Comments

Positivity pageYdych chi wedi gweld Y Dudalen Positifrwydd eto? Byddwch yn dod o hyd i lawer o straeon hwyliog, syniadau adolygu a syniadau ar gyfer lles.

Gallwch gael mynediad iddo trwy wefan MyUni.

Mae’r dudalen yn perthyn i chi, ac rydym am i chi gymryd rhan. Os oes gennych stori neu syniad, anfonwch hi atom trwy e-bost!

Gwener Ionawr 14th, 2022

Posted In: Negeseuon, Llesiant

Leave a Comment

Technology project Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd prosiect sy’n ymwneud â Phrifysgol Abertawe a phartneriaid eraill i ddatblygu technolegau prosesu lled-ddargludyddion o’r radd flaenaf yn cyllid ychwanegol gwerth £1.73m.

Mae’r defnyddiau’n cynnwys cerbydau awtonomaidd, dyfeisiau newydd ar gyfer ynni glân, symudedd yn y dyfodol, deallusrwydd artiffisial, deunydd pacio gwell, a biosynwyryddion a synwyryddion gwisgadwy.

Cliciwch yma i ddarllen yr erthygl lawn.

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Hoffem ddymuno gwyliau Nadolig diogel a hapus i chi i gyd a rhoi gwybodaeth bwysig i chi am gyfnod y gwyliau a dychwelyd ym mis Ionawr.

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at groesawu myfyrwyr yn ôl ym mis Ionawr am ragor o gyfleoedd i ymgysylltu’n bersonol.

Oherwydd amrywiolyn newydd Covid, byddem yn eich annog i wirio eich negeseuon e-bost myfyriwr yn rheolaidd a Gwefan Llywodraeth Cymru i fod yn ymwybodol o newidiadau. 

Cyngor newydd i gadw Cymru’n ddiogel y Nadolig hwn

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi’r cyngor canlynol ar aros yn ddiogel dros gyfnod yr ŵyl:

(more…)

Mawrth Rhagfyr 21st, 2021

Posted In: Negeseuon, Llesiant

4 Comments

Unitu ChristmasDyma’r tymor i fod yn llawen!

Ydych chi wedi dod ar draws rhywbeth ym Mhrifysgol Abertawe sydd wedi creu argraff dda arnoch chi’n ddiweddar?

Rydym wir eisiau gwybod.

Fel Prifysgol, mae’n bwysig i ni wybod beth rydych chi’n ei hoffi ac yn ei fwynhau, fel y gallwn wneud mwy ohono!

Gallwch rannu eich clod ar Unitu:

https://swansea.unitu.co.uk/

Llun Rhagfyr 20th, 2021

Posted In: Negeseuon, Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Comment

« Previous PageNext Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University