Three pots with herbs Gall tyfu eich bwyd eich hun leihau’r allyriadau carbon a gynhyrchir gan gynhyrchu a thrafnidiaeth fasnachol. Efallai ei fod yn frawychus, ond gallwch ddechrau gyda’r pethau bychan.

Awgrymiadau ardderchog ar gyfer tyfu perlysiau tu mewn:

1. Sicrhewch fod ganddynt ddigon o olau. Byddai ffenestr heulog yn ddigonol (ar gau i osgoi drafft).

2. Cadwch dymheredd yr ystafell rhwng 18-21 gradd Celsius – nid yw perlysiau’n hoffi’r oerfel felly sicrhewch nad ydynt yn sefyll mewn drafft. (more…)

Mercher Gorffennaf 20th, 2022

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Temperature checkMae’r Swyddfa Dywydd wedi cyflwyno rhybudd oren am wres llethol. Ar hyn o bryd, mae’r rhybudd yn berthnasol o ddydd Sul 17 Gorffennaf 2022 i ddydd Mawrth 19 Gorffennaf 2022.

Mae’r rhydudd yn cwmpasu llawer o dir yn Lloegr a dwyrain Cymru ac yn cynnwys ardal Castell-nedd Port Talbot, er bod Abertawe hefyd yn debygol o gael tymereddau uchel.

 Rydym yn darparu’r neges hon fel y gallwch flaengynllunio a sicrhau eich bod chi, eich cydweithwyr neu ein cymuned o fyfyrwyr yn ei chadw mewn cof wrth ymgymryd ag unrhyw weithgarwch.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru’n cynnig canllawiau ar gyfer gwres llethol a gellir eu darllen YMA.

Mae’r canllawiau’n cynnwys cyngor ynghylch sut i ofalu amdanoch chi eich hun a sut i atal eich amgylchedd dan do rhag mynd yn rhy boeth. Gellir gweld poster â rhagor o wybodaeth YMA.

Gwener Gorffennaf 15th, 2022

Posted In: Negeseuon, Llesiant

Leave a Comment

Ers i’r rhaglen ddechrau, mae defnyddwyr SWell wedi bod yn eco-ryfelwyr anhygoel.

Byddem wrth ein bodd yn cael gwybod pa effaith mae’r gweithredoedd hyn wedi eu cael ar eich meddylfryd.

Pa newidiadau ydych chi wedi eu gwneud ers ymuno? Ble byddech chi yn gosod eich hunan ar eich taith gynaliadwyedd?

Dywedwch wrthym drwy’r arolwg byr hwn, gan ennill 500 Pwynt Gwyrdd a chael eich cynnwys mewn raffl i ennill naill ai taleb £20 M&S neu daleb Love2shop!

Nodwch fod yr arolwg yn cau ar 31ain o Orffennaf!

Cwblhau’r arolwg

Posted In: Negeseuon

Leave a Comment

Period Supplies Cael dy fislif? Wel, rydyn ni yma i ti!

Er bod y tymor academaidd wedi dod i ben, mae Undeb y Myfyrwyr yn dal yn ymrwymedig i frwydro am fislif cynaliadwy ac AM DDIM i bawb sydd mewn angen. Trwy garedigrwydd Hey Girls UK, rydyn ni’n cyflenwi eitemau mislif am ddim fel cwpanau mislif a phadiau y gellir eu hailddefnyddio trwy gydol gwyliau’r haf.

Mae’r holl eitemau ar gael i’w casglu o swyddfeydd Undeb y Myfyrwyr yn ystafell Faraday 115 o ddydd Llun i ddydd Gwener, 10am tan 4pm!

Iau Gorffennaf 14th, 2022

Posted In: Amrywiol

2 Comments

Give Blood Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn galw ar fyfyrwyr Prifysgol Abertawe i ddechrau ar eu taith achub bywyd.

Gellir defnyddio rhoddion gwaed ar gyfer gymaint o bethau, o helpu mamau a babanod yn ystod genedigaeth neu gefnogi cleifion canser wrth iddynt gael cemotherapi, i ddarparu rhoddion gwaed brys yn dilyn damweiniau ac argyfyngau.

Gallai eich un rhodd achub tri bywyd. Dim ond 3% o’r boblogaeth sy’n rhoi gwaed. Gwnewch wahaniaeth.

Ewch i https://wbs.wales/SwanMyUniHub i drefnu i roi rhodd a allai achub bywyd.

Mercher Gorffennaf 13th, 2022

Posted In: Negeseuon

One Comment

« Previous PageNext Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University