Currently in Translation

Mercher Hydref 5th, 2022

Posted In: Negeseuon, Llesiant

Leave a Comment

Welsh affairs officers Shwmae! Tom dwi’i a fi yw eich Swyddog Materion Cymraeg Undeb y Myfyrwyr ar gyfer y flwyddyn academaidd eleni. Croeso i Brifysgol Abertawe!

Fel sefydliad Cymraeg, rydym yn falch o’n hiaith, diwylliant a’n treftadaeth ac mae’n gyfrifoldeb gennaf i sicrhau bod y rhain yn flaenllaw o fewn y Brifysgol ac i’r Undeb.

Gobeithio erbyn hyn y byddech chi wedi sylwi ein bod yn falch o fod yn Brifysgol ddwyieithog, yn cyfathrebu mewn dwy iaith. Saesneg a Chymraeg yw’r ieithoedd hynny, a chafodd statws swyddogol yn 2010.

Mae’r Undeb hefyd yn cynnal nifer o ddigwyddiadau Cymreig drwy gydol y flwyddyn, fel ein digwyddiadau Wythnos y Glas, Welsh Welcome a Chroeso Cymraeg. Mae’r digwyddiadau yma yn ffordd berffaith i ddysgu mwy am yr iaith, y diwylliant a’r dreftadaeth Gymraeg felly cadwch eich llygaid yn agored am fwy. (more…)

Mawrth Hydref 4th, 2022

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Bay Library students studyingRydym yn edrych ymlaen at weld y myfyrwyr sy’n dychwelyd eto ac at groesawu defnyddwyr newydd y Llyfrgell hefyd.

Byddwch yn sylwi ar rai newidiadau a gwelliannau yn Llyfrgell Parc Singleton:

  • Rydym wedi gosod drysau awtomatig sy’n hygyrch i gadeiriau olwyn ar Lefel 3 er mwyn gwella hygyrchedd.
  • Mae gan Lyfrgell y Gyfraith gynllun llawr a chelfi newydd a bellach mae gan y desgiau bŵer a goleuadau.
  • Mae gan y Neuadd Astudio gelfi newydd gyda darpariaeth bŵer well a mwy o ddarpariaeth ar gyfer astudio mewn grwpiau.
  • Mae gwaith bellach yn cael ei gynnal ar Lefel 2 i wella’r mannau astudio tawel. Byddwch yn gweld celfi’n cael eu symud o gwmpas wrth i ni asesu’r hyn sy’n well gan y myfyrwyr. Bydd byrddau adborth a chyfnod ymgynghori yn ystod mis Hydref. Rhowch wybod i ni beth yw eich barn.

Gwasanaethau yn 2022/23 (more…)

Posted In: Negeseuon

Leave a Comment

Ydych chi’n chwilio am ffordd ddifyr ac unigryw o ddathlu calan gaeaf eleni?.

Yna dewch o hyd I anrheg berffaith ar gyfer eich dihirod bach yn siop anrhegion y Ganolfan Eifftaidd.

Bydd y siop ar agor drwy ddydd Mawrth Hydref – dydd Sadwrn 10am -4pm.

Posted In: Negeseuon

Leave a Comment

Mae Unitu yn blatfform ar-lein arobryn lle gall myfyrwyr rannu adborth yn ddienw mewn rhan breifat. Yna, cynhelir pleidlais ar yr adborth gan fyfyrwyr eraill. Os yw’n cael digon o bleidleisiau, bydd Cynrychiolwyr Myfyrwyr yn symud yr adborth i’r rhan gyhoeddus, lle gall yr aelodau perthnasol o staff ei weld a gweithredu arno .

Sut gallaf ddechrau defnyddio Unitu?

Mae’n syml iawn – pan fyddwch chi wedi cofrestru gyda Phrifysgol Abertawe, ewch draw i wefan Unitu i actifadu’ch cyfrif. Mae’n cymryd llai na phum munud pan fyddwch chi wedi actifadu eich cyfrif, a gallwch ddechrau rhyngweithio ar y platfform. (more…)

Gwener Medi 30th, 2022

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University