Fulton houseFel rhan o waith ailddatblygu parhaus fesul cam yn adeilad eiconig Tŷ Fulton ar Gampws Singleton, mae cam cychwynnol o waith wedi dechrau.

Yn ystod y cam cychwynnol hwn o waith, bydd llawr cyntaf yr adeilad rhestredig yn cael ei drawsnewid yn ardal gymdeithasol ddeinamig a chynhwysol a fydd yn ganolbwynt Campws Parc Singleton, lle gall myfyrwyr a staff ddod at ei gilydd, bwyta, cymdeithasu, astudio, ymlacio a llawer mwy. Mae disgwyl i’r gofod newydd ar y llawr cyntaf agor yn ystod hydref 2023.

Tra’n parhau’n ystyriol o hanes a threftadaeth yr adeilad, nod y prosiect yw ailfywiogi’r gofod ar y llawr cyntaf, a bydd yn canolbwyntio ar: (more…)

Gwener Mai 19th, 2023

Posted In: Negeseuon

2 Comments

Student smiling in cameraSesiwn Holi ac Ateb am Fywyd Myfyriwr Ôl-raddedig – 3 Mehefin 2023

Sut brofiad yw bod yn fyfyriwr ôl-raddedig yn Abertawe? Cewch chi atebion gan ein myfyrwyr gradd Meistr a PhD presennol a fydd yn ateb eich cwestiynau’n fyw.

Bydd hyn yn digwydd rhwng 10.30am – 11.15am.

Archebwch ar-lein: abertawe.ac.uk/ol-raddedig/diwrnodagored/

Iau Mai 18th, 2023

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Vulcana

I’w gyhoeddi gan wasg Honno Welsh Women ym mis Mai 2023, mae Vulcana yn adrodd stori go iawn Kate Williams o Oes Victoria.

Ar noson stormus o aeaf 1892, mae Kate Williams, merch Gweinidog y Bedyddwyr, yn gadael ei thref fach enedigol yn Y Fenni, Cymru ac yn teithio i Lundain gyda dim byd ond cês teithio a chynllun gwyllt: mae hi am berfformio fel dynes gref.

Ond nid ei huchelgais yn unig y mae ganddi lygaid arno. Mae William Roberts, sy’n ddeuddeng mlynedd yn hŷn na Kate, ac yn arwain grŵp o ddynion a menywod cryf, wedi dal ei dychymyg a’i chalon. Yn Llundain, mae William yn creu hunaniaeth newydd i Kate, sef ‘Vulcana – Most Beautiful Woman on Earth’, ac yn galw ei hun yn ‘Atlas’. Yn fuan maen nhw’n teithio o gwmpas Prydain a’r tu hwnt, yn perfformio mewn theatrau yn Ffrainc, yn Awstralia ac yn Algiers. (more…)

Mercher Mai 17th, 2023

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon

Leave a Comment

Female supporting elderlyWyt ti am helpu i leihau ynysigrwydd cymdeithasol i oedolion hŷn? Yna beth am feddwl am ddod yn gydlynydd prosiect gyda Discovery!

Mae’r oriau’n hyblyg a gellir eu haddasu i gyd-fynd â dy astudiaethau.

Ceir rhagor o wybodaeth am y rôl  yma ac os oes diddordeb gennyt ti mewn cyflwyno cais am y rôl, mae’r ffurflen gais ar gael yma.

Llun Mai 15th, 2023

Posted In: Llesiant, [:en]Swansea Employability Academy[:cy]Academi Cyflogadwyedd Abertawe[:]

Leave a Comment

Mae angen rhoi diweddariad brys ar SITS heddiw am 2:15ypm.

Sut bydd hyn yn effeithio arnoch chi? 

Ni fydd SITS neu unrhyw wasanaethau dibynnol, gan gynnwys e:Vision, holl wasanaethau’r fewnrwyd, yn ogystal ag unrhyw gymwysiadau cronfa ddata pwrpasol sy’n cysylltu’n uniongyrchol â chronfa ddata SITS, ar gael yn ystod y cyfnod hwn.

A wnewch chi drefnu eich gweithgareddau yn ystod y cyfnod hwn i osgoi unrhyw broblemau neu anghyfleustra diangen.

Os oes gennych ymholiadau, e-bostiwch ITServiceDesk@swansea.ac.uk

Mae Gwasanaethau TG yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a achosir.

Gwener Mai 12th, 2023

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University