Am 5 p.m. ar 31 Gorffennaf 2020, symudodd Prifysgol Abertawe’n swyddogol o Blackboard i’r platfform dysgu Canvas.

Mae storfa barhaol o’r deunydd cwrs blaenorol ar gael yn yr archif modiwlau. Lleolir hon yng nghwymplen Canvas ar ôl ichi fewngofnodi. (more…)

09:00 am

Posted In: Negeseuon

Leave a Comment

Os bydd angen llyfr arnoch chi ac nid yw ar gael yn electronig, gallwch chi bellach gyflwyno cais amdano trwy iFind, catalog y Llyfrgell, a’i gasglu o Lyfrgell Campws y Bae, Llyfrgell Campws Parc Singleton neu Lyfrgell Parc Dewi Sant. Cyflwynwch y cais ac ar ôl i aelod o staff y Llyfrgell ei gasglu oddi ar y silffoedd, byddwch chi’n derbyn neges e-bost yn dweud wrthych chi pryd a sut y gallwch chi ei gasglu.

Sylwer, mae’r llyfrgelloedd ar agor er mwyn casglu eitemau ar amserau penodol yn unig. Cewch fanylion llawn a’r oriau agor presennol yn https://swansea.ac.uk/library/covid19

11:41 am

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Red Canvas logo over hands typing on a keyboardFel y gwyddoch chi, mae Blackboard yn cael ei ddiffodd ar 31/07/20 a Canvas fydd ein platfform dysgu digidol newydd.

Mae cynnwys academaidd a gynhaliwyd gan Blackboard yn flaenorol yn cael ei gadw yn “Archif Modiwlau” y Brifysgol sydd bellach yn fyw a gallwch chi ei gyrchu’n uniongyrchol o ddewislen we-lywio platfform Canvas. (more…)

01:22 pm

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon, Amrywiol

Leave a Comment

Dihangodd Natalie Jarvis, sy’n 27 oed, ar ôl dioddef cam-drin domestig ac mae hi bellach wedi goresgyn canser y fron. Yr wythnos hon, bydd yn graddio o Brifysgol Abertawe. Dyma stori Natalie yn ei geiriau ei hun.

Mae man cychwyn i bob taith.

Roedd fy magwraeth yn drawmatig. Collais fy nhad pan oeddwn yn wyth oed ac roedd fy mam yn brwydro’n gyson yn erbyn ei hanhwylderau ei hun.

(more…)

12:40 pm

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Mae’r Cyngor yn dechrau croesawu pobl yn ôl i leoedd ar draws Abertawe, megis canol y ddinas a’r traethau ym Mae Langland ac ym Mae Caswell, wrth i’r cyfyngiadau er mwyn rheoli pandemig Covid-19 gael eu lleddfu yn ofalus yng Nghymru.

Mae byw gyda phandemig Covid-19 yn golygu nad yw busnes fel arfer yn opsiwn. Felly, wrth reswm, bydd normal newydd Abertawe yn golygu newidiadau y bydd ein preswylwyr a’n hymwelwyr yn gorfod addasu iddynt.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am siopa, llyfrgelloedd, parciau a lleoedd agored.

12:11 pm

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Next Page »

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University