Volunteers litter pickingDdydd Sadwrn 27 Tachwedd, bydd Discovery yn cynnal ein taith cerdded a chodi sbwriel noddedig gyntaf, gan gerdded o Oxwich i Parkmill.

Os hoffet ti ymuno â ni, mae angen i ti gwrdd â ni ym Maes Parcio Oxwich am 12:30. Er mwyn cyrraedd Maes Parcio Oxwich ar y bws o Abertawe, cymera’r bws NAT 118 am 11:20 o’r Orsaf Fysus i Gilâ, ac yna newidia i’r 117 a disgynna yn Oxwich Cross sy’n daith gerdded 2 funud i ffwrdd o’r traeth.

Bydd yr holl arian a godir yn mynd i wirfoddoli myfyrwyr Abertawe, Discovery. Gelli di roddi yma.

Mercher Tachwedd 24th, 2021

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Sustainability

Leave a Comment

Dydd Mawrth 30ain o Dachwedd 2021, 10:00 – 16:00
Taliesin, Campws Singleton

Mae’r Tîm Menter yn falch o gyflwyno Pop-Up Farchnad Nadolig, a gyflwynir mewn cydweithrediad â Chyfadran y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol.

Bydd y stondinau marchnad yn cael eu rhedeg gan ein busnesau cychwynnol ein hunain, busnesau staff a chrewyr lleol.

Nid yn unig y gallwch chi ddisgwyl dod o hyd i ystod eang o gynhyrchion (perffaith ar gyfer yr anrhegion Nadolig munud olaf hynny), byddwn hefyd yn cynnal dosbarthiadau celf a chrefft Nadoligaidd am ddim. (more…)

Llun Tachwedd 22nd, 2021

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Participation@CampusLife logoMae Cyfranogiad@BywydCampws yn cynnig cymorth ychwanegol i myfyrwyr sydd wedi’u ddieithrio cymwys i’w helpu i bontio i’r brifysgol i ganolbwyntio ar eu hastudiaethau ac i raddio’n llwyddiannus. Rydyn ni’n darparu gwybodaeth, cyngor, ac arweiniad ar bob agwedd ar fywyd yn y brifysgol er mwyn i fyfyrwyr allu gwneud penderfyniadau gwybodus am eu dyfodol ym Mhrifysgol Abertawe a’r tu hwnt. (more…)

Posted In: Negeseuon, Llesiant

Leave a Comment

Action for Children Star logoDydd Mercher 24 Tachwedd
12 ganol dydd – 13:00

Mae Seibiannau Byr Cymunedol CNPT Abertawe yn cynnig seibiannau byr i blant ag anableddau rhwng 0 ac 18 oed yn ardaloedd Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe. Mae’r gwasanaeth yn cynnig POPS, sy’n cynnal sesiynau hwyl yn y gymuned a Cyswllt Teulu, sef darpariaeth faethu sy’n gwneud seibiannau byr dros ychydig o nosweithiau neu benwythnos y mis i blant yn bosib (more…)

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, [:en]Swansea Employability Academy[:cy]Academi Cyflogadwyedd Abertawe[:]

Leave a Comment

Neges bwysig i atgoffa myfyrwyr i ddatgan arestiadau, cyhuddiadau, euogfarnau a rhybuddiadau troseddol ac amodau rhyddhau/mechnïaeth a osodir ar fyfyrwyr tra byddant wedi’u cofrestru yn y Brifysgol (gan gynnwys myfyrwyr sydd wedi’u gwahardd o’u hastudiaethau)

Atgoffir myfyrwyr bod Rheoliadau’r Brifysgol yn gosod dyletswydd arnynt i ddarparu manylion i’r Brifysgol am unrhyw arestiadau, euogfarnau a/neu rybuddiadau troseddol maent yn eu derbyn ac am unrhyw amodau rhyddhau/mechnïaeth a osodir arnynt yn ystod eu cyfnod fel myfyrwyr cofrestredig (gan gynnwys myfyrwyr sydd wedi’u gwahardd o’u hastudiaethau) ym Mhrifysgol Abertawe. Mae’r gofyniad hwn yn berthnasol hyd yn oed os yw’r arestiad, cyhuddiad, euogfarn a/neu’r rhybuddiad troseddol yn ymwneud â digwyddiad oddi ar Gampysau’r Brifysgol. (more…)

Mawrth Tachwedd 16th, 2021

Posted In: Negeseuon

Leave a Comment

« Previous PageNext Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University