Authors Cynan Jones and Manon Steffan Ros

Nos Wener 20 Mai, 7pm
(Digwyddiad Ar-lein)
(more…)

Llun Mai 16th, 2022

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Ydych chi’n rhiant neu’n ofalwr baban o dan 12 mis oed, yn defnyddio fformiwla powdr babanod ac yn byw yn y DU?

Mae ymchwilwyr o Brifysgolion Abertawe a Chaerdydd yn chwilio am 200 o rieni neu ofalwyr babanod o dan 12 mis o’r DU (more…)

Posted In: Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Comment

Ymunwch â ni yn y Lolfa, i greu eich cerrig crynion wedi’u haddurno. Ysgrifennwch nodyn atgoffa hunan-ofal i chi eich hun, gwnewch ychwanegiad lliwgar i’ch cartref neu adael geiriau caredig i rywun arall ddod o hyd iddynt. (more…)

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Person sitting cross-legged looking at their mobile phoneYdych chi wedi cael profiad o stelcio neu aflonyddu ar-lein?

Ydych chi wedi cael profiad o dwyll ar-lein?

Ydych chi wedi cael profiad o gasineb neu gam-drin ar-lein?

Mae ‘Clinig Seiber Abertawe’ yn brosiect ymchwil peilot sy’n ymchwilio i anghenion cymorth dioddefwyr‘ ym myd digidol heddiw.

P’un a ydych chi wedi rhoi gwybod amdano ai peidio, os ydych chi’n oedolyn sy’n byw yng Nghymru, rydym ni am glywed gennych chi. (more…)

Mercher Mai 11th, 2022

Posted In: Amrywiol, Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Comment

Gweler isod nodyn atgoffa ynghylch Rheoliadau Asesu’r Brifysgol ar gyfer myfyrwyr a addysgir. Fe’ch anogir yn gryf i ddarllen y cyfathrebiad hwn ac agor yr atodiad sy’n berthnasol i’ch lefel astudio. (more…)

Posted In: Negeseuon

Leave a Comment

« Previous PageNext Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University