Person wearing a face mask being given injectionMae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe’n estyn eu sesiynau galw heibio i roi brechiadau yn erbyn Covid-19 yn y ganolfan frechu leol y tu allan i Neuadd y Ddinas (SA1 4PE) yr wythnos hon i unrhyw un dros 12 oed. Bydd brechiadau cyntaf ac ail frechiadau, yn ogystal â’r pigiad atgyfnerthu ar gael rhwng 9am a 3.30pm ar y diwrnodau canlynol: (more…)

Llun Ionawr 24th, 2022

Posted In: Negeseuon, Llesiant

2 Comments

Close up of hand holding pen writing in an exercise bookMae Prifysgol Abertawe wedi ymrwymo i roi pob cyfle i chi lwyddo yn eich astudiaethau a thu hwnt. Felly, mae’r Ganolfan Llwyddiant Academaidd yn cynnig nifer o gyrsiau a gweithdai rhad ac am ddim sydd wedi’u dylunio i’ch helpu i ddysgu sgiliau newydd a chyflawni eich potensial academaidd – beth bynnag yw eich lefel astudio. (more…)

Posted In: Negeseuon

Leave a Comment

Students sitting at a table in front of colourful muralDydd Iau 10 Chwefror 6-7.30pm

Cewch gyfle i gwrdd â’r tîm TAR, ein myfyrwyr a’r ysgolion sy’n bartneriaid â ni yn ein sesiwn holi ac ateb fyw ar Zoom i ganfod mwy am astudio gyda ni o fis Medi 2022!

Cadwch eich lle

Am ragor o wybodaeth am ein rhaglenni

Cysylltwch â ni

Mawrth Ionawr 18th, 2022

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Nurses outside shipping container used for covid-19 vaccination sessionsMae sesiynau galw heibio ar gyfer brechlynnau Covid yn cael eu cynnal y tu allan i Neuadd y Ddinas, Abertawe, rhwng 9.00am a 3.30pm ar y dyddiadau canlynol:

  • Dydd Mawrth, Ionawr 18
  • Dydd Mercher, Ionawr 19
  • Dydd Iau, Ionawr 20
  • Dydd Gwener, Ionawr 21

Gall unrhyw un (12 oed a drosodd) ddod am unrhyw ddos (1af, 2il, dos atgyfnerthu).

Am ragor o fanylion, gan gynnwys yr amserlen frechu, ewch i bipba.gig.cymru.

Llun Ionawr 17th, 2022

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon, Llesiant

Leave a Comment

Two students talking on benchGallwch chi bellach fwrw eich pleidlais ar gyfer Gwobrau Dewis y Myfyrwyr WhatUni 2022.

Lleisiwch eich barn a helpwch ni i wella eich profiad!

Hoffen ni glywed am yr hyn rydych chi’n dwlu arni am fod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe. Gallai hyn gynnwys eich cwrs, eich cymdeithas, eich darlithwyr, eich neuadd breswyl, y cymorth i fyfyrwyr neu bob un o’r rhain – lleisiwch eich barn a gwnewch wahaniaeth go iawn i fywyd ar y campws.

Cyflwynwch eich adolygiad yn www.whatuni.com/reviews i leisio eich barn – gallai eich adolygiad helpu myfyrwyr y dyfodol i ddod o hyd i Abertawe!

Posted In: Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University