Graduates throwing their caps in the air in front of the Great Hall, Swansea UniversityRydyn ni’n falch iawn o’n myfyrwyr ac i ddathlu cyflawniadau Dosbarth yr Haf 2021, bydd negeseuon dathlu rhithwir gan yr Is-ganghellor, eich Coleg/Ysgol ac Undeb y Myfyrwyr ar gael i chi eu gwylio ddydd Mercher 28 Gorffennaf 2021 a bydd yn ffordd wych o anrhydeddu eich amser ym Mhrifysgol Abertawe. (more…)

Mawrth Gorffennaf 27th, 2021

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon

Leave a Comment

Oystermouth Castle, MumblesMae Castell Ystumllwynarth, un o gestyll hanesyddol Abertawe, yn ailagor ei gatiau ar gyfer teithiau tywys drwy gydol gwyliau’r haf.

O ddydd Llun 26 Gorffennaf, bydd ymwelwyr yn gallu clywed straeon lliwgar hanes hir y castell diolch i dywyswyr gwirfoddol profiadol Cyfeillion Castell Ystumllwynarth. (more…)

Llun Gorffennaf 26th, 2021

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Amrywiol

Leave a Comment

Mae Academi Dysgu ac Addysgu Prifysgol Abertawe yn ymchwilio i fyd amgylchedd Addysg Uwch sy’n newid yn gyflym. Bydd y podlediad yn cael ei lansio ar 27 Gorffennaf a bydd pennod newydd ar ddydd Mawrth olaf pob mis. Bydd penodau bonws yn ystod y mis pan fydd datblygiadau amserol a chyffrous yn codi. (more…)

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Amrywiol

Leave a Comment

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi’r canllawiau ar gyfer myfyrwyr prifysgol ym mis Medi, sy’n cynnwys gwybodaeth am gadw pellter cymdeithasol a’r niferoedd mewn grwpiau astudio. Rydym wrthi’n gweithio drwy’r arweiniad a byddwn yn rhoi rhagor o fanylion ynghylch trefniadau dysgu ac addysgu cyn bo hir.

Mae Prifysgol Abertawe yn croesawu’r arweiniad newydd gan Lywodraeth Cymru, a fydd yn ein galluogi i barhau â darparu peth addysgu wyneb-yn-wyneb o fis Medi wrth barhau i roi diogelwch staff, myfyrwyr a’r gymuned ehangach wrth wraidd popeth rydym yn ei wneud.

Rydym yn cydnabod efallai bydd yn anodd i chi gyrraedd Abertawe oherwydd cyfyngiadau teithio neu faterion sy’n ymwneud â Covid yn eich gwlad chi. Rydym yn falch bod newid diweddar i reoliadau Fisa a Mewnfudo’r Deyrnas Unedig (yr UKVI) yn golygu os nad oes modd i chi deithio i’r DU erbyn dechrau’r tymor, gallwch gofrestru a chyfranogi yn eich rhaglen ar-lein am gyfnod byr cyn cyrraedd y campws pan fydd modd i chi wneud hynny a phontio i gyfranogi ar y safle. Bydd nifer fach o raglenni lle na fydd hyn yn bosibl a byddwn yn rhoi gwybod i chi am hyn pan fydd rhagor o wybodaeth gennym. (more…)

Mawrth Gorffennaf 13th, 2021

Posted In: Negeseuon

Leave a Comment

Scientist using equipment in a laboratoryA raddioch chi o Brifysgol Abertawe rhwng 2019 a 2021?

Os hoffech chi astudio ar un o’r rhaglenni canlynol, gallech chi fod yn gymwys i dderbyn ysgoloriaeth!

Cyflwynwch gais erbyn 31ain Gorffennaf!

Dysgwch fwy yma

Posted In: Negeseuon

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University