Students studying together around a tableHoffech chi addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg?

Ymunwch â ni a dysgwch fwy am ein rhaglenni Uwchradd cyfrwng Cymraeg a’r ariannu sydd ar gael i chi! (more…)

05:11 pm

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Trefniadau Tymor yr Haf ar gyfer yr holl Fyfyrwyr 14.04.21: Yn dilyn newidiadau Llywodraeth Cymru i reoliadau Covid, roeddem am gysylltu i gadarnhau’r trefniadau canlynol ar gyfer tymor yr haf.

Mae gofynion cadw pellter cymdeithasol yn golygu bod newidiadau i’r ffordd rydym yn gweithredu o hyd, serch hynny rydym yn ymrwymedig i ddarparu’r profiad myfyrwyr gorau posib wrth gydbwyso hyn â’ch diogelwch a’r rheoliadau presennol. (more…)

02:12 pm

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon, Llesiant

Leave a Comment

Hand holding coffee cup next to laptop and flowersWedi’i bostio ar ran myfyriwr

Ar gyfer fy nhraethawd Meistr, rwy’n ymchwilio i sut mae’r pandemig wedi effeithio ar iechyd meddwl a phrofiadau myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig, a barn am y cymorth a ddarperir i fyfyrwyr ôl-raddedig gan Brifysgol Abertawe. Os ydych chi wedi cofrestru fel myfyriwr ôl-raddedig ar hyn o bryd, cliciwch ar ddolen yr arolwg i rannu eich profiadau dros y flwyddyn ddiwethaf.

Cysylltwch ag Isobel King os oes gennych chi gwestiynau.

11:42 am

Posted In: Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Comment

Student in libraryMae Llyfrgelloedd a Gwasanaethau Campws Prifysgol Abertawe’n falch o gyhoeddi o ddydd Llun 19 Ebrill, bydd Llyfrgelloedd y Bae a Pharc Singleton ar agor ar gyfer Cais a Chasglu a chadw mannau astudio fel a ganlyn: (more…)

10:30 am

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

Leave a Comment

Hand on Puzzle pieceOs ydych chi’n fyfyriwr yn eich blwyddyn gyntaf yn y Brifysgol, hoffem glywed gennych chi. Fe’ch gwahoddir i lenwi arolwg byr (10 i 15 munud) ar gyfer prosiect CYSYLLTU; prosiect lles sy’n anelu at leihau unigedd ac ynysu ymhlith myfyrwyr.

Gallai eich ymatebion helpu i hysbysu’r ddarpariaeth cymorth y mae’r prosiect yn ei roi i fyfyrwyr yn eu blwyddyn gyntaf yn y Brifysgol.

Dolen i’r arolwg

Caiff pawb sy’n llenwi’r arolwg ei gynnwys mewn raffl i ennill taleb Amazon sy’n werth £50 (Tynnir 1 daleb ar gyfer pob 50 person)! 

10:18 am

Posted In: Arolygon ac Astudiaetha

One Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University