Deloitte logoCyfle i weithio ar Ymgynghori ar Reoli, Ymgynghori ar Risg neu Ymgynghori Ariannol.

Cyfle unwaith mewn bywyd: Gweithio i un o gyflogwyr gorau’r byd. 

Erioed wedi eisiau gweithio dramor? Yn barod i roi hwb i dy yrfa? Bydd y cyfle gwaith rhyngwladol hwn gyda Deloitte y Swistir yn lansio dy yrfa ar gyfer dyfodol disglair! Gelli di ddisgwyl gweithio mewn amgylchedd dynamig a chyffrous a fydd yn caniatáu i ti gael profiad gwaith gydag un o gyflogwyr mwyaf deniadol y byd. (more…)

Mawrth Hydref 12th, 2021

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, [:en]Swansea Employability Academy[:cy]Academi Cyflogadwyedd Abertawe[:]

Leave a Comment

Smiling student holding a tablet computerYmuna â’r cynllun Mentora Fflach a gwneud i dy CV a’ dy geisiadau am swyddi serennu!

Mae nifer cyfyngedig o leoedd ar gael, felly cofrestrwch heddiw.

Fel mentorai, byddi di’n elwa o’r canlynol:

  • Cyngor penodol i ti gan gyd-fyfyrwyr proffesiynol profiadol (a chyfeillgar).
  • Dysgu sut i wella dy CV ac ysgrifennu ceisiadau am swyddi llwyddiannus.
  • Rhoi hwb i dy sgiliau a dy brofiad.
  • Darganfod beth mae recriwtwyr yn chwilio amdano.
  • Mwyafu dy gyfle i ddod o hyd i’r swydd berffaith.

(more…)

Posted In: Negeseuon, Cynigio

Leave a Comment

Group of students walking in front of Singleton AbbeyMae’r Gwasanaethau Preswyl yn cynnal grŵp cerdded am ddim i fyfyrwyr. Bydd y grŵp yn caniatáu i chi gwrdd ag eraill, cymdeithasu, gweld mwy o’r lleol a’ch bod yn egnïol. Bydd un o’r tîm RLA yn arwain y daith gerdded ac yn ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych am yr ardal leol a bywyd mewn neuaddau.

Felly beth am archebu lle ar y digwyddiad am ddim yma dydd Mercher 13 Hydref 2021.

Llun Hydref 11th, 2021

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Aerial view of the Secret Bar and Kitchen and Swansea BayMae Gwasanaeth Lles Prifysgol Abertawe’n cynnal ein trydydd digwyddiad dan enw HOPEWALK, sef taith gerdded elusennol ar y traeth i gefnogi Papyrus, yr elusen yn y DU sy’n ceisio atal achosion o hunanladdiad ymhlith pobl ifanc.

Yn ystod mis Hydref, cynhelir digwyddiadau tebyg ledled y DU er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth o hunanladdiad ymhlith pobl ifanc. Byddwn yn codi arian er mwyn helpu i gefnogi gwaith Papyrus gyda phobl ifanc. (more…)

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Llesiant

Leave a Comment

Scientific iconsBydd Prifysgol Abertawe, mewn partneriaeth ag Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, yn cyflwyno Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe unwaith eto ym mis Hydref.

O 22 i 30 Hydref, bydd llu o ddigwyddiadau arbennig, gan gynnwys sioeau wyneb yn wyneb, gweithdai, gweithgareddau ar-lein a rhaglen newydd sbon i ysgolion, gan roi cyfle i bobl o bedwar ban byd gymryd rhan yn yr ŵyl.

Bydd mwy na 30 o ddigwyddiadau’n galluogi oedolion a phlant fel ei gilydd i archwilio cyffro ocsigen, gwyddor a chelf breuddwydion, rhyfeddodau’r Hen Aifft, cwpanau coffi sy’n deillio o goffi, a mwy. Bydd Brainiac yn Fyw a’r Sefydliad Brenhinol yn creu cleciau mawr a bydd arddangosiadau gwirion a syfrdanol, haciau a chwalu mythau gan Stefan Gates. (more…)

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University