Asesiadau Mis IonawrAt sylw’r myfyrwyr hynny a fydd yn sefyll asesiadau ym mis Ionawr

Yn fuan byddwn yn agosáu at gyfnod asesu mis Ionawr felly roeddem ni am anfon gwybodaeth bwysig atoch am y pwnc hwn.

Byddwch yn cael gwybod y math o asesiad y byddwch yn ei wneud o leiaf 4 wythnos ymlaen llaw gan eich Ysgol a byddwch yn cael gwybod am ddyddiadau eich asesiad o leiaf tair wythnos cyn yr asesiad. (more…)

Iau Rhagfyr 1st, 2022

Posted In: Y Gyfadran Meddygaeth, Gwyddorau Iechyd a Bywyd, Cyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg, Negeseuon, Y Coleg, [:en]Faculty of Humanities and Social Sciences[:cy]Cyfadran y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol[:]

Leave a Comment

Bysus Arholiadau o Gampws y BaeYn ystod cyfnod yr arholiadau, o ddydd Llun 9 Ionawr i ddydd Mawrth 24 Ionawr 2023, bydd coetsys arbennig am ddim yn casglu pobl o Gampws y Bae (cilfannau bws gyferbyn ag adeilad y Ffowndri Gyfrifiadol) ac yn eu gollwng yn lleoliadau’r arholiadau:

  • Neuadd Brangwyn – man gollwng – y Bont Slip
  • Parc Chwaraeon Bae Abertawe (Neuadd Chwaraeon) – man gollwng – y safle bws ar Lôn Sgeti
  • Campws Parc Singleton – man gollwng – y tu blaen i Dŷ Fulton

(more…)

Posted In: Travel

Leave a Comment

Close up of a glass Teaching Excellence Award and a person clapping in the backgroundMae’r cyfnod enwebu ar gyfer Gwobrau 2022/23 ar fin agor a bydd ar agor tan ddiwedd y cyfnod arholiadau ar ôl gwyliau’r Nadolig.

Mae’r gwobrau hyn yn ffordd wych i gydnabod eich darlithydd neu unrhyw aelod o staff cefnogi sydd wedi eich helpu a gwneud gwahaniaeth.

Mae rhagor o wybodaeth a’r holl ffurflenni enwebu ar wefan SALT drwy glicio yma.

Posted In: Y Gyfadran Meddygaeth, Gwyddorau Iechyd a Bywyd, Cyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg, Y Coleg, [:en]Faculty of Humanities and Social Sciences[:cy]Cyfadran y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol[:]

Leave a Comment

Smiling students on steps of Fulton House greenRoeddem am gysylltu i ofyn sut ‘dych chi’n dod ymlaen, a gwneud yn siŵr eich bod wedi cael y diweddaraf am yr holl wasanaethau cymorth a’r wybodaeth sydd ar gael i chi. Rydym am wneud eich bywyd yn y brifysgol rywfaint yn haws! (more…)

Mawrth Tachwedd 29th, 2022

Posted In: Amrywiol, Llesiant

Leave a Comment

Man holding some books in a libraryBle: Ar gampws Parc Singleton – tu mewn ym Mynedfa Taliesin (edrychwch am y faner!) neu Ar-lein trwy Zoom, mewngofnodwch i fodiwl SWOTs Canvas ac mae’r cod wythnosol ar waelod y sgrin gartref.

Pryd: Pob Dydd Mawrth 1-1.30yp (6ed Medi tan 13fed Rhagfyr 2022).

Pwnc: Unrhyw beth! Oes gennych chi gwestiwn am y Llyfrgell, cyfeirnodi, adnoddau ar-lein neu dim ond angen sgwrs â’ch Llyfrgellwyr.

Llun Tachwedd 28th, 2022

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University