• Illustration of students taking various different assessments and exams
    Asesiadau Mis Mai/Mehefin 2022

Llun Rhagfyr 14th, 2015

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Sorry, this entry is only available in Saesneg America.

Posted In: Negeseuon

Leave a Comment

Mae Mis Hanes LHDT (Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol) yn cael ei gynnal bob blwyddyn yn Chwefror, ac yn dathlu bywydau a chyflawniadau’r gymuned LHDT.

Bydd y tim Cyfle Cyfartal a’r Rhwydwaith Staff LHDT+ yn cydnabod mis Hanes LHDT eleni drwy gynnal nifer o ddigwyddiadau am ddim, sy’n agored i’r oll fyfyrwyr a’r staff:

  • Chwifio’r baneri! : Trwy Chwefror, Ty Fulton
  • Arddangosfa o bobl enwog sy’n LHDT: dydd Llun 02 a dydd Mawrth 10 Chwefror, 10 – 2pm, Ty Fulton
  • Dangos ffilm ‘Pride’ am ddim: dydd Mercher 18 Chwefror, 2pm, Taliesin (cynghorir archebu lle ymlaen llaw)
  • Trafodaeth Banel Rhwydwaith Staff LHDT+: dydd Mercher 25 Chwefror, 12 – 1.30pm, Ystafell SURF

Mae manylion llawn am bob digwyddiad i’w gweld ar bit.ly/LGBTSwanseaUni.

Galwch draw i ddangos eich cefnogaeth a dysgu mwy am gydraddoldeb LHDT.

Mawrth Chwefror 3rd, 2015

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau i Gronfa Galedi Prifysgol Abertawe ar gyfer MYFYRWYR BLWYDDYN OLAF DERBYNIADAU MIS MAWRTH A ARIENNIR GAN Y GIG YW 21/02/2015. Ni dderbynnir ceisiadau ar ôl y dyddiad hwn. Am wybodaeth bellach a ffurflen gais, ewch i’n gwefan http://www.swansea.ac.uk/money-advice/swanseauniversityhardshipfund/

E-bost – moneydoctors@abertawe.ac.uk
pigg

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Mae 100 o fwrsariaethau gwerth £500 ar gael gan Gronfa Galedi Prifysgol Abertawe ar gyfer myfyrwyr sydd ar hyn o bryd yn astudio ar lefel Ôl-raddedig, myfyrwyr sy’n dilyn Diploma yn y GYFRAITH i raddedigion, y Cwrs Ymarfer y Gyfraith a Meddygaeth i Raddedigion. Am wybodaeth bellach a ffurflen gais, ewch i’n gwefan <http://www.swansea.ac.uk/money-advice/2ndterminformation/>

maso-bannerE-bost – moneydoctors@abertawe.ac.uk

Posted In: Amrywiol

2 Comments

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University