Mae enwebiadau nawr ar agor! Rydym mor falch bod eleni wedi edrych ychydig yn fwy normal na’r cwpl blaenorol, ac yn ddiolchgar i chi, am wneud Abertawe’n lle anhygoel i fod yn fyfyriwr yn 2022!
Dyma’ch cyfle i wobrwyo’r arwyr bob dydd sydd wedi mynd gam ymhellach a thu hwnt i wneud Abertawe’n le gwell.
 Enwebwch eich ffrindiau, clybiau a chymdeithasau YMA

Iau Mai 5th, 2022

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Dere i ddarganfod rhai o berlau cudd Abertawe, o’r lleoedd gorau i fwyta i’r teithiau cerdded arfordirol EPIC! Mae gyda ni gannoedd o fideos ar ein sianel YouTube, bob un ohonynt wedi’u gwneud gan fyfyrwyr!

Mae’r sianel yn cael ei ddiweddaru’n wytnosol, felly tanysgrifia i gadw lan gyda’r fideos diweddaraf!

https://swan.ac/vlogs

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Athro yn cyflwyno dosbarthMae’r cwrs CELTA Caergrawnt ym Mhrifysgol Abertawe yn eich galluogi chi i addysgu Saesneg unrhyw le yn y byd. Mae’n gymhwyster sy’n gydnabyddedig yn fyd-eang a fydd yn ehangu eich opsiynau gyrfa! Mae opsiynau rhan-amser a dwys ar gael. Mae bwrsariaeth gwerth £150 ar gael i holl fyfyrwyr Prifysgol Abertawe ac mae £500 ychwanegol ar gael drwy’r Rhaglen Cymorth i Raddedigion ar gyfer y mis Gorffennaf hwn!

Cofrestrwch am un o’n digwyddiadau  gwybodaeth neu e-bostiwch ELTS.

CELTA Caergrawnt – Llawn Amser

CELTA Caergrawnt – Rhan Amser

Mawrth Mai 3rd, 2022

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Knitting groupBydd ein grŵp gwau myfyrwyr ar ddydd Mawrth 3ydd o Fai, Y Coleg, Campws y Bae

P’un a ydych chi erioed wedi codi nodwydd gwau yn eich bywyd, neu os ydych chi’n cynhyrchu siwmperi fel eu bod yn mynd allan o arddull…. mae croeso i bawb!

Byddwch yn cael popeth sydd ei angen arnoch i ddechrau arni.

Dewch draw i roi cynnig arni!

Am fwy o wybodaeth & tocynnau ewch i:

connect-wellbeing.wales/events

Gwener Ebrill 29th, 2022

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Amrywiol

Leave a Comment

Students on bikesMae cymaint i’w weld a’i wneud yn Abertawe felly beth am gael hoe o’ch astudiaethau ac archwilio defnyddio Beiciau Santander? 

Mae’n bwysig iawn sicrhau eich bod chi’n cymryd seibiau go iawn rhwng astudio. A wyddech chi fod seibiau rheolaidd yn cynyddu ffocws, yn lleihau straen ac yn eich helpu chi i gofio gwybodaeth yn well wrth i chi ddysgu? Yn ogystal, mae ychydig o ymarfer corff ysgafn ac awyr iach yn siŵr o roi hwb i’ch hwyliau a lefelau eich cynhyrchiant! 

Mae aelodaeth flynyddol Beiciau Santander ar gael AM DDIM i holl fyfyrwyr Prifysgol Abertawe! Fel pe bai angen rheswm arall arnoch chi i ddefnyddio Beiciau Santander.

Mae’r cynnig aelodaeth am ddim, sydd ar waith tan 1 Medi 2022, yn rhoi’r 30 munud o bob taith am ddim (yna mae’n costio 50c am bob 30 munud wedi hynny).

Bydd angen i chi gofrestru gyda’ch cyfeiriad e-bost @abertawe.ac.uk i fod yn gymwys.

Ewch i’n gwefan am y manylion llawn.

Mwynhewch y daith feicio AM DDIM!

Iau Ebrill 28th, 2022

Posted In: Amrywiol, Cynigio, Travel

Leave a Comment

« Previous PageNext Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University