Oni bai eich bod wedi eich eithrio, rhaid gwisgo gorchudd wyneb ym mhob ardal sydd ar gael i’r cyhoedd, gan gynnwys yr holl gynteddau, derbynfeydd, siopau, llyfrgelloedd, coridorau, grisiau, lifftiau, cyfleustodau, a mannau lle na ellir cadw pellter cymdeithasol o 2m.

Mae ein taflen wybodaeth ynghylch gorchuddion wyneb yn rhoi gwybodaeth fanwl am ddisgwyliadau’r Brifysgol o ran gwisgo gorchuddion wyneb.

Os oes gan fyfyriwr neu aelod o staff gyflwr meddygol neu anabledd ac os yw wedi’i eithrio rhag gwisgo gorchudd wyneb neu fasg, gallant ddewis gwisgo lanyard blodau haul, cario cerdyn eithrio neu lawrlwytho eithriad digidol i ffôn symudol,  a pheidio â phryderu y bydd pobl yn eu herio am beidio â gwisgo gorchudd wyneb.

Rydym yn ychwanegu at ein Cwestiynau Cyffredin Myfyrwyr drwy’r amser felly ewch i’n tudalennau gwe i gael yr wybodaeth ddiweddaraf.

Iau Tachwedd 25th, 2021

Posted In: Negeseuon, Amrywiol, Llesiant

Leave a Comment

Woman sitting on a park bench holding a folderGobeithiwn eich bod chi wedi mwynhau eich amser yma ym Mhrifysgol Abertawe a byddem wrth ein boddau pe baech chi’n aros gyda ni am gyfnod hirach. Dyma pam y dylech chi ystyried astudio ôl-raddedig gyda ni:

Os hoffech chi wella eich arbenigedd yn eich maes pwnc, datblygu eich sylfaen sgiliau, neu roi hwb i’ch rhagolygon gyrfa, mae gennym ni ystod o raglenni ôl-raddedig a chyfleoedd ymchwil sy’n arwain y ffordd yn fyd-eang i ddewis ohonynt. Porwch ein rhaglenni sydd ar gael yma. (more…)

Mercher Tachwedd 24th, 2021

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Holly and IvyDydd Mercher 1 Rhagfyr, Ffreutur Tŷ Fulton, 1-1.30pm

 Gallwch ymuno â ni ar y campws neu drwy’r ffrwd fyw.

Oherwydd cyfyngiadau COVID, ni fydd canu gan y gynulleidfa ond rydym yn addo llawer o hwyl yr ŵyl.

Os nad ydych chi ar y campws ond hoffech chi ymuno â ni, gallwch wneud hynny drwy ein dolen i’r ffrwd fyw.

 Os hoffech ymuno â’r gwasanaeth ar y campws, RHAID i chi gadw eich lle drwy’r ddolen hon:

 www.fatsoma.com/campus-life

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Amrywiol

Leave a Comment

Swansea City Gall myfyrwyr Prifysgol Abertawe fanteisio ar fargen docynnau ddiweddaraf Abertawe, sydd ar gael ar gyfer gêm Dinas Abertawe yn erbyn Nottingham Forest y mis nesaf.

 Bydd Abertawe’n chwarae yn erbyn y Cochion ddydd Sadwrn 11 Rhagfyr am 3pm. Mae tocynnau ar gael am £10 yn unig, sy’n fargen unigryw i fyfyrwyr Prifysgol Abertawe yn unig.

 Er mwyn eu prynu, cer i https://bit.ly/324FFTR

 Hefyd, bydd yr holl docynnau wedi’u prynu drwy’r ddolen uchod yn rhan o raffl AM DDIM i ennill lletygarwch ar gyfer 4 gwestai yn ystod ein gêm yn erbyn Blackburn ar 5 Chwefror.

 Am ymholiadau ynghylch tocynnau, e-bostia ticketing@swanseacity.com  

Mawrth Tachwedd 23rd, 2021

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Two students using quiet study spaces - they are both wearing masksRydym yn ddiolchgar iawn i’n myfyrwyr am gynnal lefelau uchel o gydymffurfiaeth drwy gydol y pandemig ac rydym yn falch o allu dychwelyd i brofiad Prifysgol ar y campws.

Rydym yn gofyn i chi barhau i wneud y peth cywir a sicrhau eich bod yn cydymffurfio â mesurau diogelwch sydd ar waith ar y campws ac mewn mannau eraill, er mwyn diogelu ein teuluoedd, ein ffrindiau a’r gymuned a pharhau i allu darparu gweithgareddau ar y campws.  Mae’r mesurau sydd ar waith i ddiogelu ein myfyrwyr ar gael yma. Darllenwch yr wybodaeth isod o ran rhai o ganllawiau’r Brifysgol a rheoliadau Llywodraeth Cymru. (more…)

Gwener Tachwedd 19th, 2021

Posted In: Negeseuon, Amrywiol

Leave a Comment

« Previous PageNext Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University