Students talking Ydych chi erioed wedi meddwl am wirfoddoli yn ystod yr haf, ac ymgolli mewn diwylliant arall? Neu efallai, rydych chi bob amser wedi eisiau rhoi cynnig ar ysgol haf dramor, ond heb gael y cyfle?

Mae’r ddau ddewis ar agor i chi’r haf hwn! Ar ben hynny, gallwch chi ennill ysgoloriaeth i’ch helpu i ariannu’ch antur newydd.

Gallwch wella eich CV, dysgu sgiliau newydd ac ennill gwybodaeth ddiwylliannol!

Mae amser o hyd i chi gyflwyno cais – ond peidiwch ag aros yn rhy hir oherwydd bod y dyddiadau cau yn prysur agosáu!

I gael gwybod mwy a dysgu sut i wneud cais, ewch i dudalennau gwe Haf Dramor.

Iau Ebrill 21st, 2022

Posted In: Amrywiol

2 Comments

Castel square

Hoffech chi wybod beth sy’n mynd yn Abertawe?

Mae cymaint i’w weld a’i wneud, mae’r rhestr yn ddiddiwedd!

I weld beth sydd ymlaen yn ein dinas wych, cliciwch ar y ddolen isod i ddechrau llenwi eich dyddiadur!

Beth sydd ymlaen yn Abertawe

Mercher Ebrill 20th, 2022

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

male student sitting outside AbbyRydym yn gobeithio dy fod ti wedi mwynhau dy amser yma ym Mhrifsygol Abertawe a hoffem i ti aros gyda ni ychydig yn hwy i wella dy sgiliau a’th wybodaeth.

Mae cymhwyster ôl-raddedig o Abertawe yn ffordd wych o wella eich rhagolygon proffesiynol. Bydd ein cyrsiau ôl-raddedig yn gwneud yn fwy nag ehangu eich gwybodaeth yn eich maes pwnc; byddwch yn meithrin y sgiliau hanfodol ar gyfer y gweithle ac yn gwella eich cyflogadwyedd. 

Ochr yn ochr â gwella eich rhagolygon gyrfa, byddwch chi’n ymuno â chymuned ôl-raddedig fywiog ac amrywiol. Bydd digon o gyfleoedd i ti gwrdd â myfyrwyr ar draws cyfadrannau ac i gymryd rhan yn ein Cymdeithas Ymchwil Ôl-raddedig a’n Gŵyl Ymchwil. Dysga ragor ac archwilio ein straeon am fyfyrwyr ôl-raddedig.  

Ariannu ôl-raddedig:

Mae cyllid gwerth £8 miliwn dyfarnwyd i Fyfyrwyr Ôl-raddedig felly mae parhau â’ch astudiaethau yn Abertawe yn haws nag erioed. Os ydych chi’n fyfyriwr ôl-raddedig o’r Deyrnas Unedig neu’n fyfyriwr ôl-raddedig rhyngwladol, cewch ddigon o gyfleoedd i gefnogi eich astudiaethau trwy ein hysgoloriaethau, ein bwrsariaethau, a’n benthyciadau.  (more…)

Mercher Ebrill 13th, 2022

Posted In: Amrywiol

3 Comments

Two students carrying coffee out of RootBydd Undeb y Myfyrwyr yn cau dros Wyliau’r Pasg ar Ddydd Gwener 8fed Ebrill 2022. Byddwn yn agor eto ar Ddydd Llun 25ain Ebrill.

Ni fydd y Ganolfan Gyngor a Chymorth yn cynnal cyfarfodydd yn ystod Gwyliau’r Pasg ond byddwn yn dal i ateb e-byst a anfonwyd at advice@swansea-union.co.uk.

Os oes angen cymorth arnat ti o ran lles neu iechyd meddwl yn ystod yr egwyl, e-bostia advice@swansea-union.co.uk. Noder y gall yr egwyl arwain at oedi wrth ateb e-byst.

Gallet ti hefyd e-bostio neu ffonio’r Samariaid dros Wyliau’r Pasg, mae eu holl wybodaeth i’w gweld yma.

(more…)

Gwener Ebrill 8th, 2022

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon, Amrywiol

Leave a Comment

Gallech ennill pecyn llogi gwisg academaidd a ffotograffiaeth swyddogol gwerth dros £200 trwy roi’ch adborth i ni am eich profiad yn Abertawe.

Cwblhewch yr arolwg yma

Bydd yn cymryd 5 munud i gwblhau’r arolwg ac i ddiolch i chi byddwn yn rhoi eich enw mewn raffl.

Dyddiad cau’r gystadleuaeth yw canol dydd ar 29 Ebrill a byddwn ni’n cysylltu â’r enillwyr drwy eu cyfrif e-bost myfyriwr.

Llun Ebrill 4th, 2022

Posted In: Amrywiol

6 Comments

« Previous PageNext Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University