JubileeYn galw pob myfyriwr (israddedig neu ôl-raddedig) sydd â diddordeb mewn cynaliadwyedd a’n llwybr i gyrraedd sero net. Fel enillydd Gwobr Pen-blwydd y Frenhines, mae Prifysgol Abertawe, ynghyd â phrifysgolion buddugol eraill y DU, wedi cael eu cynnwys yng Nghronfa Gwobrau Her Myfyrwyr Jiwbilî Blatinwm y Frenhines.

Drwy’r Her, rydym yn ceisio annog syniadau ac arloesi creadigol gan fyfyrwyr i’n helpu ni i leihau ein hallyriadau carbon a chefnogi ein huchelgais i gyrraedd sero net. (more…)

Llun Mai 9th, 2022

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Helping othersMae hi’n Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl yr wythnos nesaf ac rydym am wahodd holl staff a myfyrwyr Prifysgol Abertawe a’r Drindod Dewi Sant i ymuno â ni am sgwrs fer gan dîm Papyrus a thaith gerdded ar hyd y traeth gyda CYSYLLTU i ddilyn.

CONNECT (connect-wellbeing.wales)

Gwener Mai 6th, 2022

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Amrywiol

Leave a Comment

Mae enwebiadau nawr ar agor! Rydym mor falch bod eleni wedi edrych ychydig yn fwy normal na’r cwpl blaenorol, ac yn ddiolchgar i chi, am wneud Abertawe’n lle anhygoel i fod yn fyfyriwr yn 2022!
Dyma’ch cyfle i wobrwyo’r arwyr bob dydd sydd wedi mynd gam ymhellach a thu hwnt i wneud Abertawe’n le gwell.
 Enwebwch eich ffrindiau, clybiau a chymdeithasau YMA

Iau Mai 5th, 2022

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Dere i ddarganfod rhai o berlau cudd Abertawe, o’r lleoedd gorau i fwyta i’r teithiau cerdded arfordirol EPIC! Mae gyda ni gannoedd o fideos ar ein sianel YouTube, bob un ohonynt wedi’u gwneud gan fyfyrwyr!

Mae’r sianel yn cael ei ddiweddaru’n wytnosol, felly tanysgrifia i gadw lan gyda’r fideos diweddaraf!

https://swan.ac/vlogs

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Athro yn cyflwyno dosbarthMae’r cwrs CELTA Caergrawnt ym Mhrifysgol Abertawe yn eich galluogi chi i addysgu Saesneg unrhyw le yn y byd. Mae’n gymhwyster sy’n gydnabyddedig yn fyd-eang a fydd yn ehangu eich opsiynau gyrfa! Mae opsiynau rhan-amser a dwys ar gael. Mae bwrsariaeth gwerth £150 ar gael i holl fyfyrwyr Prifysgol Abertawe ac mae £500 ychwanegol ar gael drwy’r Rhaglen Cymorth i Raddedigion ar gyfer y mis Gorffennaf hwn!

Cofrestrwch am un o’n digwyddiadau  gwybodaeth neu e-bostiwch ELTS.

CELTA Caergrawnt – Llawn Amser

CELTA Caergrawnt – Rhan Amser

Mawrth Mai 3rd, 2022

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

« Previous PageNext Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University