Discovery purpleRhowch gynnig ar wirfoddoli, dim ymrwymiad, dim disgwyliadau.

Mae Discovery yn cynnal wythnos o wirfoddoli, hyfforddiant, a gweminarau. Gallwch chi roi cynnig ar wirfoddoli naill ai’n bersonol neu ar-lein wrth adeiladu eich sgiliau a chwrdd â phobl newydd.

Gallwch chi weld yr holl weithgareddau sydd ar gael yma: www.discoverysvs.org

Cadwch le ar weithgareddau yma: https://www.fatsoma.com/discoverysvs

Nid oes angen bod yn wirfoddolwyr cofrestredig gyda Discovery i gofrestru ac mae gweithgareddau ar agor i fyfyrwyr a staff Prifysgol Abertawe.

Os oes gennych chi gwestiynau, e-bostiwch discovery@abertawe.ac.uk

Gwener Hydref 15th, 2021

Posted In: Negeseuon, Amrywiol, Llesiant

Leave a Comment

Two students holding trays full of foodRydym ni angen i chi ein helpu i lywio’r cynigion bwyd a diod gwych a fydd yn dod i’r campws cyn hir…

 

Ni fydd yr arolwg hwn yn cymryd mwy na 10 munud i chi ei gwblhau a gallwch chi ennill un o ddau dab bar gwerth £50 (ar gyfer lluniaeth bwyd a diod)

 

Gallwch  gyrchu’r arolwg yma.

 

Mae’r arolwg yn cau ar dydd gwener 15 Hydref, felly, anfonwch eich ymateb chi’n gyflym.

 

Diolch am eich amser!

Mercher Hydref 13th, 2021

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Cronfa 500 DPP MyfyrwyrSut byddech chi’n defnyddio £500 i ddatblygu eich gyrfa?

Mae eich cwrs gradd yn ehangu eich gwybodaeth, yn eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau ac yn eich paratoi ar gyfer dyfodol llwyddiannus. Rydych chi’n fyfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe wedi’r cyfan. Mae bywyd yn dda.

Ond rydym ni’n ymwybodol na allwn ni bob tro ddarparu y cyfan sydd angen arnoch chi ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol, felly rydym ni wedi creu partneriaeth gyda Phrifysgolion Santander i gynnig 20 o grantiau gwerth £500 yr un i gynorthwyo gyda thalu am unrhyw gyrsiau ychwanegol rydych chi’n ymgymryd â nhw. (more…)

Llun Hydref 11th, 2021

Posted In: Amrywiol

10 Comments

Bilingual Infographic explaining that students should vote in the Students Union Rep elections between 9th and 13th OctoberMae Cynrychiolwyr Pwnc yn chwarae rhan enfawr ym Mharth Addysg Undeb y Myfyrwyr, â’r nod o sicrhau bod myfyrwyr yn fodlon â’u haddysg a’u bod yn dweud eu dweud ar eu bywyd academaidd.

Cynrychiolwyr Pwnc yw’r llais dros fyfyrwyr ac yn rhoi cymorth iddynt ynghylch unrhyw faterion sy’n ymwneud â’u cwrs neu ysgol.

Mae’r holl ymgeiswyr wedi ysgrifennu maniffesto yn egluro eu hamcanion fel cynrychiolwyr. OS ydych chi’n cytuno a’r amcanion hyn ac am weld y newidiadau, defnyddiwch eich pleidlais.

Mae pleidleisio yn cymryd 5 munud ac yn gallu gwella eich amser yn y Brifysgol. Dyma’ch cyfle i ddweud eich dweud ar sut mae’r Brifysgol yn cael eu cynnal!

Pleidleisiwch nawr ar swansea-union.co.uk/elections

Sadwrn Hydref 9th, 2021

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Hand on Puzzle pieceMae’n bleser gennym rannu â chi wefan newydd CYSYLLTU sydd wedi cael ei diweddaru a’i gwella’n ddiweddar, yn seiliedig ar adborth myfyrwyr a staff. Mae’r wefan bellach yn fwy hwylus ei defnyddio ac mae’n cynnwys fideos a deunyddiau hyrwyddo dwyieithog.

Gall holl fyfyrwyr Prifysgol Abertawe ddefnyddio gwasanaeth cymorth gan gymheiriaid, cymorth gan grwpiau cymheiriaid neu ystod o adnoddau defnyddiol CYSYLLTU. Mae’r rhain i gyd am ddim ac yn gyfrinachol. Yn ogystal, mae cyfleoedd gwirfoddoli a DPP ar gael i fyfyrwyr a staff. (more…)

Mercher Hydref 6th, 2021

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University