Student GuitarDydd Mercher 7 Rhagfyr – Gareth Lewis and the Phoenix Number – 12-1.30pm

Cymysg o ganeuon acwstig yn croesi nifer o genres wahanol.

Peidiwch â cholli allan!

Gwener Rhagfyr 2nd, 2022

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Amrywiol

Leave a Comment

Books with christmas hatNadolig llawen – beth hoffech chi ei gael gan y Llyfrgell yn 2023?

Ewch i Lyfrgell y Bae neu Lyfrgell Parc Singleton a byddwch yn gweld tagiau i nodi dymuniad i wella’r llyfrgelloedd arnyn nhw a chael cyfle i glymu nhw ar y goeden. Gallwch chi hefyd ysgrifennu rhestr o ddymuniadau i’w hanfon at Siôn Corn os oes gennych lawer ohonynt! Yn y flwyddyn newydd, byddwn ni’n rhoi gwybod i chi am ddymuniadau defnyddwyr y Llyfrgell a’r hyn rydyn ni’n ei wneud i roi gwelliannau ar waith.

Rydyn ni’n gofyn i chi am eich mewnbwn yn rheolaidd ac rydyn ni bob amser yn ceisio troi eich ceisiadau yn welliannau go iawn. Yn y llyfrgelloedd, byddwch chi’n gweld rhestr fanwl o ddymuniadau sydd wedi eu cyflawni, a rhai ceisiadau sydd yn yr arfaeth o hyd – felly cadwch lygad mas am welliannau eraill! Cofiwch fod angen i chi rannu eich rhestr o welliannau llyfrgell â ni er mwyn ein helpu i wybod beth dylen ni weithio arno, felly mae croeso i chi roi eich adborth i ni.

Oriau yn ystod y gwyliau

Bydd Llyfrgell y Bae a Llyfrgell Parc Singleton yn cau am 5pm ar 24 Rhagfyr. Bydd y llyfrgelloedd yn ailagor am 8am ar 27 Rhagfyr ac yn aros ar agor ddydd a nos tan 5pm ar 31 Rhagfyr. Bydd y llyfrgelloedd yn ailagor a byddan nhw ar gael ddydd a nos o 8am ar 2 Ionawr.

Bydd staff y desgiau gwybodaeth ar gael yn ystod y gwyliau ac eithrio 25, 26 a 27 Rhagfyr ac 1 a 2 Ionawr. Gweler yr oriau agor ar ein tudalennau gwe i gael manylion llawn ein llyfrgelloedd a’n gwasanaethau yn ystod y gwyliau. (more…)

Posted In: Negeseuon, Amrywiol

Leave a Comment

Smiling students on steps of Fulton House greenRoeddem am gysylltu i ofyn sut ‘dych chi’n dod ymlaen, a gwneud yn siŵr eich bod wedi cael y diweddaraf am yr holl wasanaethau cymorth a’r wybodaeth sydd ar gael i chi. Rydym am wneud eich bywyd yn y brifysgol rywfaint yn haws! (more…)

Mawrth Tachwedd 29th, 2022

Posted In: Amrywiol, Llesiant

Leave a Comment

Waste action weekMae wythnos gweithredu ar wastraff wedi cyrraedd! Gallwch gymryd rhan mewn cystadlaethau ac ymuno â dosbarth meistr i archwilio sut y gallwn leihau ac ailddefnyddio gwastraff, er mwyn osgoi ei anfon i’w dirlenwi!

Trwy ymgysylltu â’r ymgyrch byddwch yn helpu i’ch neuadd ddringo i’r brig ac ennill gwobr ddiwedd y flwyddyn https://www.sos-uk.org/sustainable-accommodation/student-halls#act

Dilynwch SOS-UK ar Twitter ac Instagram a chaniatáu’r hysbysiadau er mwyn cael yr holl newyddion! Byddwn yn rhannu awgrymiadau gwych ar gyfer lleihau gwastraff, ac yn dangos i chi sut i weithredu ymhellach.

Llun Tachwedd 28th, 2022

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Students using book search in Singleton LibraryOherwydd gwaith cynnal hanfodol, bydd adeilad llyfrgell Singleton ar gau o hanner nos Sadwrn, 26ain o Tachwedd i 2pm dydd Sul, 27ain o Tachwedd. Bydd llyfrgell y Bay yn parhau yn agor yn ystod y cyfnod hwn.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir. Gofynnwch i aelod o’r tim Llyfrgell MyUni os oes angen unrhyw gymorth neu wybodaeth bellach arnoch os gwelwch yn dda. Byddwn yn dal i yamtb i e-bost, sgwrs a galwadau Desg Wasanaeth yn ystod cyfnod cau yr adeilad.

Ffôn: +44 (0)1792 295500

E-bostiwch y Tîm Gwasanaeth Cwsmer

Mercher Tachwedd 23rd, 2022

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University