Students' Union logo Mae Undeb y Myfyrwyr a Phrifysgol Abertawe yn ymgynghori â chi ynghylch Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol.

Yr wythnos diwethaf, buom yn siarad â thros 50 o fyfyrwyr mewn wyth grŵp ffocws, am eu profiadau o gydraddoldeb hiliol ym Mhrifysgol Abertawe.

Hoffem annog mwy o fyfyrwyr i gyfrannu at y sgwrs drwy’r arolwg dienw isod; Saesneg: https://bit.ly/Race_Equality_at_Swansea_University_

Saesneg: https://bit.ly/Race_Equality_at_Swansea_University_English

Cymraeg: https://bit.ly/Cydraddoldeb_Hiliol_ym_Mhrifysgol_Abertawe_Cymraeg

Mae’r arolwg ar agor tan y 8fed o Fai!

Defnyddir y data o’r arolwg i roi cynllun gweithredu cadarn ar waith i sicrhau cydraddoldeb hiliol i staff a myfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Theresa Ogbekhiulu- t.o.ogbekhiulu@swansea.ac.uk

Sul Mai 1st, 2022

Posted In: Negeseuon, Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Comment

Student reviewRhwydwaith o fyfyrwyr o’r un meddylfryd sydd am gymryd rhan mewn prosesau sicrhau ansawdd a gwella safonau academaidd ar draws Prifysgol Abertawe yw’r Gymuned Myfyrwyr Adolygu.

Mae aelodau’r gymuned wedi’u hyfforddi a’u mentora’n llawn a chânt eu clustnodi ar gyfer digwyddiadau, adolygiadau neu weithgareddau ansawdd penodol. Mae eu barn yn bwysig ac maent yn darparu llais beirniadol myfyrwyr.

Pa brofiad byddaf yn ei ennill?

Mae’r rhestr yn ddiddiwedd! Byddwch yn ennill profiad amhrisiadwy gan gynnwys:

  • Cymryd cyfrifoldeb a gweithio mewn amgylchedd proffesiynol
  • Datblygu hyder mewn amgylcheddau cyfarfod neu bwyllgor
  • Cyfrannu at drafodaethau academaidd a phrosesau penderfynu
  • Byddwch yn rhan o drafodaethau a chynllunio pwysig sy’n ymwneud â dysgu, addysgu, ansawdd academaidd, dylunio’r cwricwlwm a themâu addysgol eraill

(more…)

Iau Ebrill 28th, 2022

Posted In: Negeseuon, Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Comment

Female in yellow TshirtFe’ch gwahoddir i gymryd rhan mewn prosiect ymchwil pwysig sy’n ymchwilio i ddealltwriaeth addysgwyr o anghenion myfyrwyr byddar sy’n astudio rhaglenni gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ym Mhrifysgol Abertawe o gymharu â lleoliadau clinigol. Nod y testun ymchwil hwn fydd amlygu a gwella dealltwriaeth addysgwyr o fyfyrwyr sy’n f/Byddar a gwella gwasanaethau addysg i fyfyrwyr sy’n fyddar.

Cymeradwywyd yr astudiaeth hon gan y Pwyllgor Moeseg Ymchwil, Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Prifysgol Abertawe.

Ydw i’n gymwys i gymryd rhan yn yr astudiaeth hon?

(more…)

Gwener Ebrill 1st, 2022

Posted In: Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Comment

Rydym yn eich gwahodd i gwblhau astudiaeth ymchwil ynghylch cydnabod atgofion a sefyllfaoedd synhwyraidd yn ardal Abertawe.

Bydd pob cyfranogwr yn cael cyfle i ennill taleb Amazon gwerth £50. (more…)

Mercher Mawrth 30th, 2022

Posted In: Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Comment

WhatUni speech bubbleDim ond 2 ddiwrnod sydd i fynd i adolygu eich profiad Prifysgol fel rhan o Wobrau Dewis Myfyrwyr WhatUni 2022.

Lleisiwch eich barn i wella eich profiad fel myfyriwr drwy ddweud wrthym ni am fywyd fel myfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe. O’ch cwrs a’ch darlithwyr i gymorth a chymdeithasau i fyfyrwyr, rydym ni am glywed eich barn chi er mwyn gallu gwneud gwahaniaeth ar y campws. (more…)

Mawrth Mawrth 29th, 2022

Posted In: Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Comment

« Previous PageNext Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University