Ydych chi’n rhiant neu’n ofalwr baban o dan 12 mis oed, yn defnyddio fformiwla powdr babanod ac yn byw yn y DU?

Mae ymchwilwyr o Brifysgolion Abertawe a Chaerdydd yn chwilio am 200 o rieni neu ofalwyr babanod o dan 12 mis o’r DU (more…)

Llun Mai 16th, 2022

Posted In: Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Comment

PlasticY Cyfrif Plastig Mawr yw’r archwiliad mwyaf erioed yn y Deyrnas Unedig i wastraff plastig aelwydydd, wedi’i greu gan ein ffrindiau yn Greenpeace ac Everyday Plastic er mwyn deall faint o blastig rydym ni’n ei ddefnyddio yn y DU a’r hyn sy’n digwydd iddo mewn gwirionedd.

Bydd y Cyfrif Plastig Mawr yn datgelu’r gwirionedd am faint o blastig mae aelwydydd yn ei daflu, a faint sy’n cael ei ailgylchu mewn gwirionedd. Bydd y genedl yn dod ynghyd er mwyn cyfrif ein gwastraff plastig am wythnos ym mis Mai, a bydd y dystiolaeth newydd yn hollbwysig i argyhoeddi’r llywodraeth, y cwmnïau mawr a’r archfarchnadoedd i weithredu’n uchelgeisiol ynghylch deunydd pacio plastig o’r diwedd. (more…)

Posted In: Negeseuon, Arolygon ac Astudiaetha, Sustainability

Leave a Comment

Person sitting cross-legged looking at their mobile phoneYdych chi wedi cael profiad o stelcio neu aflonyddu ar-lein?

Ydych chi wedi cael profiad o dwyll ar-lein?

Ydych chi wedi cael profiad o gasineb neu gam-drin ar-lein?

Mae ‘Clinig Seiber Abertawe’ yn brosiect ymchwil peilot sy’n ymchwilio i anghenion cymorth dioddefwyr‘ ym myd digidol heddiw.

P’un a ydych chi wedi rhoi gwybod amdano ai peidio, os ydych chi’n oedolyn sy’n byw yng Nghymru, rydym ni am glywed gennych chi. (more…)

Mercher Mai 11th, 2022

Posted In: Amrywiol, Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Comment

Book and keyboard Ydych chi’n fyfyriwr sydd â chyflwr iechyd corfforol neu feddwl neu niwroamrywiol? Rydym ni am wybod sut mae dysgu ar-lein wedi effeithio ar y ffordd rydych chi’n rheoli eich cyflwr iechyd.

Oes gennych chi ddiddordeb? 

Cwblhewch yr arolwg hwn a gallech chi ennill taleb sy’n werth £25. https://swansea.onlinesurveys.ac.uk/ltn

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Dr Alice Hoon a.e.hoon@swansea.ac.uk

Gwener Mai 6th, 2022

Posted In: Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Comment

Mae eich llais yn bwysig iawn, ac rydym i gyd yn glustiau o ran eich adborth a sylwadau ar deithio yma ym Mhrifysgol Abertawe.

Travel survey Mae eich adborth yn bwysig iawn i ni a bydd yn sicrhau bod ein cynlluniau teithio yn cael eu llywio gan eich anghenion.

I gael siawns o ennill taleb werth £350 gan Cycle Solutions* rhowch eich cyfeiriad e-bost prifysgol pan ofynnir i chi ar ddiwedd yr arolwg.

*gellir defnyddio’r daleb tuag at brynu beic newydd, ategolion beicio, neu ddillad o frandiau fel Giant, Cannondale a Castrelli

Mae’r sylwadau a gawsom o arolygon myfyrwyr blaenorol wedi arwain at nifer o fentrau teithio a gwelliannau pwysig, gan gynnwys: (more…)

Mawrth Mai 3rd, 2022

Posted In: Negeseuon, Arolygon ac Astudiaetha, Travel

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University