People lifting weights in a gymP’un a oes gennych ddiddordeb mewn hyfforddiant cryfder neu waith cardio, mae gan ein campfeydd bopeth y mae ei angen arnoch.

Ceir yr holl wybodaeth am aelodaethau a chyfleusterau Parc Chwaraeon Bae Abertawe ar-lein yma.

 

 

 

 

Llun Mai 2nd, 2022

Posted In: Cynigio, Sport

Leave a Comment

Students on bikesMae cymaint i’w weld a’i wneud yn Abertawe felly beth am gael hoe o’ch astudiaethau ac archwilio defnyddio Beiciau Santander? 

Mae’n bwysig iawn sicrhau eich bod chi’n cymryd seibiau go iawn rhwng astudio. A wyddech chi fod seibiau rheolaidd yn cynyddu ffocws, yn lleihau straen ac yn eich helpu chi i gofio gwybodaeth yn well wrth i chi ddysgu? Yn ogystal, mae ychydig o ymarfer corff ysgafn ac awyr iach yn siŵr o roi hwb i’ch hwyliau a lefelau eich cynhyrchiant! 

Mae aelodaeth flynyddol Beiciau Santander ar gael AM DDIM i holl fyfyrwyr Prifysgol Abertawe! Fel pe bai angen rheswm arall arnoch chi i ddefnyddio Beiciau Santander.

Mae’r cynnig aelodaeth am ddim, sydd ar waith tan 1 Medi 2022, yn rhoi’r 30 munud o bob taith am ddim (yna mae’n costio 50c am bob 30 munud wedi hynny).

Bydd angen i chi gofrestru gyda’ch cyfeiriad e-bost @abertawe.ac.uk i fod yn gymwys.

Ewch i’n gwefan am y manylion llawn.

Mwynhewch y daith feicio AM DDIM!

Iau Ebrill 28th, 2022

Posted In: Amrywiol, Cynigio, Travel

Leave a Comment

People training in a gymByddwch yn actif yn gorfforol yn ystod y gwanwyn ym Mharc Chwaraeon Bae Abertawe. Gydag aelodaethau o £15 yn unig y mis i fyfyrwyr, mae rhywbeth at ddant pawb!

Cofrestrwch heddiw yma

Llun Ebrill 25th, 2022

Posted In: Cynigio, Sport

Leave a Comment

Person riding a Santander bicycleRydym yn gwerthfawrogi ei bod hi wedi bod yn gyfnod heriol ac mae angen hwb ar ein lles arnom!

Felly fel cynnig arbennig, ar gyfer eleni’n unig, mae aelodaeth flynyddol Beiciau Santander am ddim i fyfyrwyr Prifysgol Abertawe!

Mae’r beiciau’n wych ar gyfer teithio o gampws i gampws, neu fel ychydig o ymarfer corff ysgafn amser cinio, ac maen nhw mor gyfleus a hawdd i’w defnyddio. (more…)

Llun Ebrill 4th, 2022

Posted In: Cynigio, Sustainability, Travel

Leave a Comment

Arcade dance machineCael pryd o fwyd am ddim a diodydd meddal am ddim diderfyn a mwynhau gemau arcêd gan gynnwys peiriant dawns, efelychwyr rasio, pêl-droed bwrdd, tenis bwrdd a hoci awyr a mwy!

**Ar agor i bob myfyriwr ar draws y Brifysgol!** Gwahoddwch eich ffrindiau cwrs, matiau fflat/tŷ neu unrhyw un arall rydych chi’n ei adnabod o’r Brifysgol! (more…)

Mercher Mawrth 2nd, 2022

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Cynigio

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University