Illustration of children playingSesiynau Coffi a Chwarae yn yr LC2, Abertawe

Dydd Mercher 1af Rhagfyr 4pm
Dydd Mercher 15fed Rhagfyr 4pm

Cysylltu â Rhieni a Gwarcheidwaid eraill ar eich cwrs mewn Sesiwn Coffi a Chwarae am ddim. Bydd plant yn derbyn mynediad am ddim i Ardal Chwarae LC2, diod a byrbryd. Bydd rhieni a / neu Warcheidwaid yn cael cynnig diod a chacen am ddim. (more…)

Mawrth Tachwedd 30th, 2021

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Cynigio

Leave a Comment

Rydym yn deall y bydd rhai ohonoch chi’n aros yma gyda ni yn Abertawe yn ystod gwyliau’r gaeaf. Felly, mae  Rhyngwladol@BywydCampws wedi llunio canllaw byr gan obeithio y bydd yn eich helpu i fanteisio i’r eithaf ar eich amser yn ystod eich gwyliau.

Darllenwch y Canllaw yma

Cover of Happy Holidays guide showing Christmas trees in snow

Llun Tachwedd 29th, 2021

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Cynigio

Leave a Comment

Man and woman working togetherMae’r Tîm Menter yn gweithio gyda phartneriaid lleol a’ch Cyfadrannau i yrru Entrepreneuriaeth ar draws y Brifysgol ac yn rhanbarth Abertawe.

Mae pob lleoliad yn 70 awr (lle gallwch chi gwblhau o amgylch eich astudiaethau, bydd yr amseroedd a’r diwrnodau yn cael eu penderfynu rhyngoch chi a’r sefydliad). (more…)

Llun Tachwedd 15th, 2021

Posted In: Amrywiol, Cynigio

Leave a Comment

Mae’r Gwasanaeth Sifil yn un o’r cyflogwyr mwyaf yn y Deyrnas Unedig gan gefnogi llywodraeth y dydd i weithredu ei pholisïau’n effeithiol. Llwybr Carlam yw ein rhaglen arweinyddiaeth arobryn lle rydym yn datblygu graddedigion uchel eu potensial i fod yn arweinwyr y dyfodol yn y Gwasanaeth Sifil. Bydd y sesiwn hon yn helpu i gefnogi unrhyw un sydd ar fin sefyll asesiad Llwybr Carlam y Ganolfan Asesu ond bydd hefyd yn rhoi trosolwg o sut brofiad y gall canolfan asesu fod ar gyfer rhaglenni i raddedigion.

Bydd cyn-fyfyriwr Prifysgol Abertawe a Chyflwynydd Prosiect Fast Streamer, Justine Jones, yn rhoi trosolwg o’r cynllun a’r broses cyflwyno cais cyn i gylch ceisiadau 2021 ddechrau.

Mae’n berthnasol i bob sector: Mae’n fwyaf perthnasol i feysydd Busnes, Economeg, Rheoli, Athroniaeth, Gwleidyddiaeth ac Economeg, Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol, Polisi Cymdeithasol, a’r Gwyddorau. (more…)

Gwener Tachwedd 12th, 2021

Posted In: Cynigio

Leave a Comment

Nod ein cynllun ysgoloriaeth corawl ac organ yw cefnogi datblygiad ysgolhaig fel cerddor, mewn partneriaeth ag Eglwys y Santes Fair, Abertawe. Ariennir yr ysgoloriaethau ar y cyd rhwng y Brifysgol, Eglwys y Santes Fair ac Ymddiriedolaeth Gorawl y Santes Fair Abertawe (SSMCT).

Bydd ysgolheigion yn derbyn y buddion canlynol:

  • Hyd at 15 awr o diwtora unigol y flwyddyn ar gyfer eu hofferyn neu lais
  • Bwrsariaeth flynyddol gwerth £650

Disgwylir i ysgolheigion gymryd rhan lawn yng ngherddoriaeth Eglwys y Santes Fair, Abertawe.

Darganfyddwch sut i wneud cais YMA

Mawrth Tachwedd 2nd, 2021

Posted In: Negeseuon, Cynigio

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University