Mae Heddlu De Cymru yn cynnal Digwyddiad Cyfarwyddo i’r rhai sy’n ystyried ymuno â’r heddlu fel Swyddog yr Heddlu neu Dditectif.

Diben y digwyddiad yw rhoi dealltwriaeth i chi o’r prosesau a’r disgwyliadau sy’n gysylltiedig â’r broses recriwtio a hyfforddi a hyd nes i chi gwblhau eich cyfnod prawf.

Bydd aelodau allweddol o’n hadran Adnoddau Dynol yn trafod y broses ymgeisio a chymhwysedd a bydd Cwnstabliaid a Ditectifs presennol wrth law hefyd i roi syniad i chi o’u gwaith o ddydd i ddydd. Bydd cyfle i ofyn cwestiynau i aelodau o’r heddlu a dysgu mwy am gyfleoedd recriwtio, llwybrau mynediad a gofynion hyfforddi.

Mae’r digwyddiad hwn yn agored i bawb sydd â diddordeb gwirioneddol mewn dilyn gyrfa ym maes plismona.

Cliciwch YMA i gofrestru.

Iau Mehefin 16th, 2022

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon, Amrywiol

3 Comments

Rainbow falgYmunwch â ni wrth i ni ddathlu ein cymuned amrywiol a chynhwysol o fyfyrwyr a staff LGBTQIA+ yn ystod Mis Pride!

Mae cynrychiolaeth a gwelededd mor bwysig o ran helpu i roi sicrwydd i genedlaethau’r dyfodol eu bod nhw’n perthyn, eu bod nhw’n haeddu bod yn falch o bwy ydyn nhw, ac y bydd Abertawe bob amser yn ofod diogel i fynegi’ch hunan.

Ewch i  Pride Abertawe 2022 – Prifysgol Abertawe (swansea.ac.uk) i ddysgu sut gallwch chi gymryd rhan a defnyddiwch #EinBalchderAbertawe drwy’r mis i’n tagio yn eich lluniau a’ch straeon.

Mercher Mehefin 15th, 2022

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon

Leave a Comment

Couple at a graduation ballGraddedigion 2020, 2021 a 2022…Mae Undeb y Myfyrwyr yn dod â’r digwyddiad Dawns Graddio flynyddol yn ôl ar Orffennaf 23, 2022!

Thema eleni yw “Graddio Dan y Sêr” yn y côd gwisg yw tei du.

Pryna dy docyn o wefan UM nawr 

Am ragor o wybodaeth am y digwyddiad, dilyna dudalennau cymdeithasol Undeb y Myfyrwyr @swanseaunisu.

 

Llun Mehefin 13th, 2022

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Hands with rainbow wristbands making heart shape against blue skyI hyrwyddo cynhwysiant pobl LGBT+ ar draws cymuned Prifysgol Abertawe, rydym ni’n cynnal bore coffi arall fel rhan o fis Pride. Dewch i edrych o gwmpas, cwrdd â hen ffrindiau a rhai newydd neu i fwynhau danteithion blasus.

Dyma’r cyfle perffaith i fod yn rhan o’r drafodaeth Pride! Bydd hefyd gennym ni fwrdd gweithgareddau gyda baneri’r enfys a darnau lliwgar o gerdyn ar gyfer yr Hafan a’r Goleudy fel y gall pobl ysgrifennu negeseuon o gefnogaeth ar gyfer y gymuned LGBT+.

Archebwch isod YMA

Mercher Mehefin 8th, 2022

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon

Leave a Comment

Students standing around a welcome stand at an eventYdych chi’n hoffi cwrdd â phobl newydd a chymryd rhan mewn prosiectau mawr? Ydych chi am wella eich sgiliau, gwneud gwahaniaeth i ddiwrnod rhywun, a rhoi yn ôl i gymuned Prifysgol Abertawe?

Os mai ‘ydw’ oedd eich ateb i’r uchod, beth am ymuno â’n tîm anhygoel o wirfoddolwyr ‘Croeso i Abertawe’ a helpu i gyfarch myfyrwyr newydd a gwneud iddynt deimlo’n gartrefol yn eu dinas newydd ym mis Medi. (more…)

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Amrywiol

4 Comments

« Previous PageNext Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University