Michael RosenDarlith Agoriadol Rhys Davies

Nos Iau 20fed Hydref 2022, 5yh – 6yh
Neuadd Les Onllwyn, Rhodfa Wembley, Onllwyn, Castell-nedd SA10 9HL

Mae Michael Rosen yn un o hoff ysgrifenwyr a beirdd perfformio i blant ac oedolion ym Mhrydain. (more…)

Mawrth Hydref 4th, 2022

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

  • Awgrymiadau euraidd ar gyfer dod o hyd i swydd wych
  • Ystyriwch sut y byddwch chi’n penderfynu pa swyddi i wneud cais amdanynt
  • Rhowch gynllun effeithiol ar waith er mwyn i chi lunio eich ceisiadau

Cadwch le yma:

Campws y Bae (1pm, SOM 011)

Campws Singleton (3pm, Fulton B)

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, [:en]Swansea Employability Academy[:cy]Academi Cyflogadwyedd Abertawe[:]

Leave a Comment

Professor Chedly Tizaoui and Professor Joanne Hudson (more…)

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Cyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg

Leave a Comment

Man sitting on bus looking through window Bydd eich Swyddog Teithio Cynaliadwy yn Y Coleg ar Gampws y Bae ddydd Iau 6ed Hydref i ateb eich cwestiynau a’ch helpu.

Bydd hyn yn digwydd Yn y prif gyntedd, Campws y Coleg, y Bae rhwng 12pm a 2pm.

Welwn ni chi yno!

Llun Hydref 3rd, 2022

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Sustainability, Travel

Leave a Comment

  • Sut gallwch ysgrifennu CV da?
  • Beth mae cyflogwr yn chwilio amdano gennych chi?
  • Dewch â’ch CV i’r sesiwn, gan y bydd cyfle i dderbyn adborth gan gyfoedion.

Dydd Mercher 5 Hydref

Campws y Bae, 1 p.m, SOM 011: CV Masterclass – Bay Campus (jobteaser.com)

Campws Singleton 3 p.m, Fulton B: CV Masterclass – Singleton Park Campus (jobteaser.com)

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, [:en]Swansea Employability Academy[:cy]Academi Cyflogadwyedd Abertawe[:]

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University