Mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno ar bolisi ‘Diogelu Myfyrwyr’ er mwyn sicrhau bod myfyrwyr rhyngwladol neu’r rhai sy’n teithio o dramor yn gallu ynysu’n ddiogel am y cyfnod angenrheidiol wrth gyrraedd Cymru.

  • Mae gofyniad i bob myfyriwr sy’n cyrraedd o wledydd ar y rhestr Ambr (teithwyr sy’n dychwelyd a theithwyr sydd newydd gyrraedd) drefnu llety â chymorth gan y Brifysgol ar gyfer hyd y cyfnod hunan-ynysu ar gyrraedd yn y Deyrnas Unedig. Mae hyn hefyd yn berthnasol i fyfyrwyr sy’n byw oddi ar y campws mewn llety preifat.
  • Mae’n rhaid i fyfyrwyr sy’n cyrraedd o wledydd ar y rhestr Goch ddilyn rheoliadau Llywodraeth y Deyrnas Unedig ac aros mewn llety cwarantîn a gymeradwywyd ar gyrraedd yn y Deyrnas Unedig cyn teithio i Gymru.

Myfyrwyr Rhyngwladol sy’n teithio i Gymru: Coronafeirws | LLYW.CYMRU

Byddwch yn ymwybodol efallai y byddwch chi’n destun camau gorfodi’r gyfraith os nad ydych chi’n cydymffurfio â’r gofyniad cyfreithiol i hunan-ynysu wrth gyrraedd y Deyrnas Unedig a chydymffurfio â’r contract llety â chymorth. (more…)

05:32 pm

Posted In: Newyddion Campws, Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon

Leave a Comment

Students studying together around a tableHoffech chi addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg?

Ymunwch â ni a dysgwch fwy am ein rhaglenni Uwchradd cyfrwng Cymraeg a’r ariannu sydd ar gael i chi! (more…)

05:11 pm

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Beth yw’ch barn chi ar ein Gwasanaethau Llyfrgell?

Hoffai tîm y Llyfrgell siarad â myfyrwyr rhyngwladol am eu profiadau o ddefnyddio llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe.

Hoffai’r tîm wybod yn benodol a oeddech chi wedi derbyn sesiwn sefydlu yn y Llyfrgell pan gyrhaeddoch chi ym Mhrifysgol Abertawe. Hefyd, hoffent wybod a oedd y sesiwn sefydlu honno wedi rhoi’r holl wybodaeth yr oedd ei hangen arnoch chi i deimlo’n hyderus wrth ddefnyddio ein gwasanaethau llyfrgell.

I gasglu’r wybodaeth yn y ffordd orau, byddwn ni’n cynnal grŵp ffocws rhyngweithiol ac anffurfiol ddydd Mercher 28ain Ebrill.

Os ydych chi’n fyfyriwr rhyngwladol a hoffech chi rannu eich adborth, cofrestrwch i fynychu’r sesiwn drwy fynd i’n tudalen gofrestru Eventbrite. Bydd yr adborth rydyn ni’n ei dderbyn yn helpu tîm y llyfrgell i wella’r wybodaeth a’r gefnogaeth a ddarperir i fyfyrwyr rhyngwladol newydd yn y dyfodol.

04:27 pm

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Amrywiol, Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Comment

Dros 4 dyddiad – 14th Ebrill | 21st Ebrill | 28th Ebrill | 5th Mai

Mae gan y digwyddiad ar-lein 4 diwrnod rywbeth i bawb, siaradwyr gwadd gwych a phartneriaid academaidd, diwydiant a chymuned rhyngwladol sy’n arddangos eu hymchwil trwy fideos, sgyrsiau a phaneli dadlau. Nid yw mynychu pob sesiwn ar yr holl ddyddiau yn orfodol – dewiswch eich amserlen eich hun o’r detholiad o ddigwyddiadau!

Gwybodaeth a diweddariadau ar ein gwefan.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â computationalfoundry@swansea.ac.uk

 

10:47 am

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Tor Abrams looking away from cameraMae Tor Abrams yn gyn siaradwr Google, TEDx ac yn sylfaenydd nifer fawr o fusnesau sydd wedi ennill cyflog â 6 ffigwr erbyn iddo droi’n 25 oed. Mae e’n mynd i rannu cyngor ar sut y gallwch chi gychwyn eich gyrfa a defnyddio’r pandemig er eich budd. Bydd yn trafod:  (more…)

09:10 am

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University