Authors Cynan Jones and Manon Steffan Ros

Nos Wener 20 Mai, 7pm
(Digwyddiad Ar-lein)
(more…)

Llun Mai 16th, 2022

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Ymunwch â ni yn y Lolfa, i greu eich cerrig crynion wedi’u haddurno. Ysgrifennwch nodyn atgoffa hunan-ofal i chi eich hun, gwnewch ychwanegiad lliwgar i’ch cartref neu adael geiriau caredig i rywun arall ddod o hyd iddynt. (more…)

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Pencil and notepad Study Aid logoO’r 10fed o Fai, yn bartneriaeth gyda’r Undeb Myfyriwr Abertawe fydd mis o weithgareddau i’ch helpu i ymlacio!

Dilynwch SwanseaUniSU ar Facebook a Instagram i gymryd rhan.

#StudyAid

Llun Mai 9th, 2022

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

SSB line-upMae’n amser ar gyfer parti haf myfyrwyr mwyaf y flwyddyn! Yn syth ar ôl i Varsity Cymru ddychwelyd, mae Dawns Haf Abertawe 2022 yn dod! Dyma beth i’w ddisgwyl.

Gydag arholiadau wedi gorffen, traethodau wedi’u hysgrifennu, cyfyngiadau wedi’u codi, does dim ffordd well o gychwyn dy haf o ryddid na dan haul Abertawe! (more…)

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

2 Comments

Mae Gwobr Dylan Thomas flynyddol Prifysgol Abertawe, a lansiwyd yn 2006, yn un o’r gwobrau mwyaf mawreddog i awduron ifanc, gyda’r nod o annog talent greadigol amrwd ledled y byd. Mae’n dathlu ac yn meithrin rhagoriaeth lenyddol ryngwladol.

Mae’n un o wobrau llenyddol mwyaf mawreddog y DU yn ogystal ag un o wobrau llenyddol mwyaf y byd i awduron ifanc. (more…)

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon, Amrywiol

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University