2il Rhagfyr 11yb-4yp

11-11.40yb: Cyflwyniad, sylwadau agoriadol gan yr Athro Martin Stringer (Dirprwy Is-ganghellor dros Addysg), cymorth Undeb y Myfyrwyr

12-12.40yp: BywydCampws – Trafodaeth Arian a Lles

1-1.40yp: Sgiliau Cyflogadwyedd – Academi Gyflogadwyedd Abertawe

2-4pm: Byth yn Rhy Hwyr: Trafodaeth Banel – Dr. Richard Thomas, Dr. Allaina Kilby, Yr Athro Emerita Kate Bullen

Cofrestru Gweminar – Zoom

03:35 pm

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Llesiant, [:en]Swansea Employability Academy[:cy]Academi Cyflogadwyedd Abertawe[:]

Leave a Comment

Christmas decorations and mulled wineDydd Mawrth 15 Rhagfyr am 12.30pm

Ymunwch â ni ar gyfer gwasanaeth Carolau clyd, anffurfiol trwy Zoom.

Bydd cyfle i gymryd rhan a hwyl Nadoligaidd megis raffl i ennill basgedi bwyd Nadoligaidd. Byddwn ni’n anfon gweithgareddau opsiynol i gyd-fynd â’r digwyddiad ar ein cyfryngau cymdeithasol yn nes at y dyddiad, megis sut i greu diodydd Nadoligaidd a Christingle.

Mae croeso cynnes i’r holl aelodau staff, myfyrwyr, a theuluoedd. Anogir i chi wisgo dillad Nadoligaidd a dewch â channwyll i’w chynnau os yw’n ddiogel i wneud hynny.

02:52 pm

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

3 Comments

Ar Ddydd Iau y 3ydd o Ragfyr, mae’r Undeb yn cynnal trafodaeth banel rhithwir ar hygyrchedd o’r enw ‘My Disability Matters’ i ddathlu Mis Hanes Anabledd a gynhelir gan Chloe Morgan.

Bydd gennym sawl myfyriwr sy’n nodi eu bod yn anabl yn cyflwyno rhai o’u profiadau byw, yn ymwneud â mynediad, ‘ableism’, a phynciau eraill sy’n gysylltiedig â byw gydag anabledd. Bydd cyfleoedd i ofyn cwestiynau i’r panelwyr yn ystod y digwyddiad.

Sigb up: Webinar Registration – Zoom

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, yna e-bostiwch: katie.phillips@swansea-union.co.uk

08:00 am

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon

Leave a Comment

Mae’r cyfnod enwebu ar gyfer Gwobrau 2020/21 ar fin agor a bydd ar agor tan ddiwedd y cyfnod arholiadau ar ôl gwyliau’r Nadolig.

Mae’r gwobrau hyn yn ffordd wych i gydnabod eich darlithydd neu unrhyw aelod o staff cefnogi sydd wedi eich helpu a gwneud gwahaniaeth.

Mae rhagor o wybodaeth a’r holl ffurflenni enwebu ar wefan SALT drwy glicio yma.

12:45 pm

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon

Leave a Comment

Ar agor bob dydd ar Stryd Rhydychen o ddydd Gwener 27 Tachwedd tan ddydd Llun 21 Rhagfyr.

Bydd crefftwyr dawnus, masnachwyr traddodiadol a gwerthwyr bwyd stryd blasus yn dychwelyd i ganol y ddinas unwaith eto i gynnig detholiad gwych o roddion unigryw, danteithion blasus ac addurniadau hardd.

Edrychwch yma am fwy o wybodaeth!

09:33 am

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Amrywiol

Leave a Comment

Next Page »

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University