Christmas tree decorationsYdych chi’n chwilio am hwyl yr ŵyl yn Abertawe?

Mae llawer i’w wneud a’i weld megis ymweld â’r marchnadoedd Nadolig a Pharc Amgueddfa’r Glannau. Y Nadolig yw’r adeg fwyaf hudolus o’r flwyddyn yn Abertawe!

Edrychwch ar ddolen tymor yr ŵyl 2021 isod i gael gwybod beth sydd yn y siop!

Nadolig Abertawe – Joio Bae Abertawe (croesobaeabertawe.com)

Gwener Tachwedd 26th, 2021

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon

Leave a Comment

Holly and IvyDydd Mercher 1 Rhagfyr, Ffreutur Tŷ Fulton, 1-1.30pm

 Gallwch ymuno â ni ar y campws neu drwy’r ffrwd fyw.

Oherwydd cyfyngiadau COVID, ni fydd canu gan y gynulleidfa ond rydym yn addo llawer o hwyl yr ŵyl.

Os nad ydych chi ar y campws ond hoffech chi ymuno â ni, gallwch wneud hynny drwy ein dolen i’r ffrwd fyw.

 Os hoffech ymuno â’r gwasanaeth ar y campws, RHAID i chi gadw eich lle drwy’r ddolen hon:

 www.fatsoma.com/campus-life

Mercher Tachwedd 24th, 2021

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Amrywiol

Leave a Comment

Volunteers litter pickingDdydd Sadwrn 27 Tachwedd, bydd Discovery yn cynnal ein taith cerdded a chodi sbwriel noddedig gyntaf, gan gerdded o Oxwich i Parkmill.

Os hoffet ti ymuno â ni, mae angen i ti gwrdd â ni ym Maes Parcio Oxwich am 12:30. Er mwyn cyrraedd Maes Parcio Oxwich ar y bws o Abertawe, cymera’r bws NAT 118 am 11:20 o’r Orsaf Fysus i Gilâ, ac yna newidia i’r 117 a disgynna yn Oxwich Cross sy’n daith gerdded 2 funud i ffwrdd o’r traeth.

Bydd yr holl arian a godir yn mynd i wirfoddoli myfyrwyr Abertawe, Discovery. Gelli di roddi yma.

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Sustainability

Leave a Comment

Dydd Mawrth 30ain o Dachwedd 2021, 10:00 – 16:00
Taliesin, Campws Singleton

Mae’r Tîm Menter yn falch o gyflwyno Pop-Up Farchnad Nadolig, a gyflwynir mewn cydweithrediad â Chyfadran y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol.

Bydd y stondinau marchnad yn cael eu rhedeg gan ein busnesau cychwynnol ein hunain, busnesau staff a chrewyr lleol.

Nid yn unig y gallwch chi ddisgwyl dod o hyd i ystod eang o gynhyrchion (perffaith ar gyfer yr anrhegion Nadolig munud olaf hynny), byddwn hefyd yn cynnal dosbarthiadau celf a chrefft Nadoligaidd am ddim. (more…)

Llun Tachwedd 22nd, 2021

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Action for Children Star logoDydd Mercher 24 Tachwedd
12 ganol dydd – 13:00

Mae Seibiannau Byr Cymunedol CNPT Abertawe yn cynnig seibiannau byr i blant ag anableddau rhwng 0 ac 18 oed yn ardaloedd Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe. Mae’r gwasanaeth yn cynnig POPS, sy’n cynnal sesiynau hwyl yn y gymuned a Cyswllt Teulu, sef darpariaeth faethu sy’n gwneud seibiannau byr dros ychydig o nosweithiau neu benwythnos y mis i blant yn bosib (more…)

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, [:en]Swansea Employability Academy[:cy]Academi Cyflogadwyedd Abertawe[:]

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University