Person wearing a face mask being given injectionOs ydych chi rhwng 18 oed a 39 oed a heb dderbyn eich brechlyn Covid CYNTAF, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn cynnal dwy sesiwn galw heibio arall yr wythnos hon.

Pryd? Dydd Gwener 25 Mehefin a dydd Sadwrn 26 Mehefin.
Amser? 9am tan 7.30pm.
Ble? Canolfan Brechu Torfol Ysbyty Maes y Bae.
Brechlyn? Pfizer (more…)

Mawrth Mehefin 22nd, 2021

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Llesiant

4 Comments

Female student lifting weightsWyddech chi fod gennym aelodaethau “Talu Wrth Fynd”?

Mae’r opsiwn hwn yn berffaith i’r rhai sydd eisiau mynd i’r gampfa’n achlysurol neu os ydych yn betrusgar am gymryd aelodaeth fisol. Dyma opsiwn perffaith i bawb oherwydd gallwch fwynhau’r cyfleusterau sydd gan Barc Chwaraeon Bae Abertawe i’w cynnig heb ymrwymo i gontract!

Yr haf hwn, byddwn yn cynnig sesiynau “Talu wrth Fynd “ yng nghampfeydd Singleton a’r Bae am £2.50 yn unig! Fel arfer mae’n costio a £4 i fyfyrwyr felly dyma’r cyfle perffaith i ddod i weld yr hyn sydd gennym i’w gynnig. Mae’r pris talu wrth fynd yn cynnwys y gampfa a’r dosbarthiadau sydd gennym ar gynnig gan gynnwys yr holl sesiynau Evolve, ac eithrio dosbarthiadau Ioga a Pilates. (more…)

Iau Mehefin 17th, 2021

Posted In: Negeseuon, Cynigio, Llesiant

Leave a Comment

Piggy bank wearing surgical face maskDylech chi sicrhau bod ceisiadau i’r Cronfeydd Caledi wedi cael eu cyflwyno erbyn 7fed Gorffennaf 2021. 

Os ydych chi’n wynebu caledi ariannol, ewch i’n tudalen we i gael gwybodaeth am sut i gyflwyno cais i’n cronfa galedi.

Gall gymryd 10 i 15 niwrnod i asesu ceisiadau a gyflwynir i gronfeydd y Brifysgol a gall gymryd yn hirach os bydd angen rhagor o wybodaeth. Dylech chi sylweddoli hefyd nad yw cyflwyno cais i’r gronfa yn gwarantu y byddwch chi’n derbyn dyfarniad.

Bydd proses cyflwyno cais i Gronfeydd Caledi’r Brifysgol yn ailagor i fyfyrwyr a gofrestrwyd ym mis Awst 2021. 

 Os oes gennych chi ymholiadau, e-bostiwch y tîm yn Hardshipfunds@abertawe.ac.uk 

Iau Mehefin 10th, 2021

Posted In: Negeseuon, Amrywiol, Llesiant

2 Comments

Byddem yn annog unrhyw fyfyriwr nad yw wedi cyflwyno cais eto ac a allai fod yn ei chael hi’n anodd talu costau hanfodol o ganlyniad uniongyrchol i’r pandemig presennol wneud cais i gyrchu Cronfa Cymorth  Myfyrwyr Addysgu Uwch Covid-19 tra bydd ar gael.

Bydd y rhai y bernir eu bod yn gymwys yn derbyn un taliad gwerth £350.00. (more…)

Gwener Mehefin 4th, 2021

Posted In: Negeseuon, Llesiant

Leave a Comment

Antigen Test Sample being dropped onto device by person in kitchenMae pecynnau profi gartref bellach ar gael i’w casglu ar Gampws y Bae a Champws Parc Singleton. Mae’r canolfannau profi ar agor bob dydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener ac nid oes angen i chi drefnu apwyntiad:

  • Creu Taliesin ar Gampws Singleton o 9.30am i 11.30am
  • Y Twyni, Ystafell 002 ar Gampws y Bae o 2.00pm i 3.30pm

Mae pecynnau profi cartref hefyd ar gael i’w harchebu ar-lein. Neu, mae safleoedd profi’r Brifysgol ar agor o hyd a gallwch chi drefnu apwyntiad. (more…)

Llun Mai 24th, 2021

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon, Llesiant

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University