Togetherall logoMae cynghorwyr, neu Wall Guides @Togetherall yn glinigwyr sydd wedi’u hyfforddi, sy’n cadw’r gymuned yn ddiogel, 24/7.

Fe wnaethon ni ofyn iddyn nhw am eu cyngor i unrhyw un sy’n cael trafferth â Galar neu Golled Os oes angen cymorth arnoch, mae gan Togetherall gwrs ar ymdopi â Galar a Cholled.

Ymunwch yn togetherall.com

Mercher Tachwedd 30th, 2022

Posted In: Negeseuon, Llesiant

Leave a Comment

Smiling students on steps of Fulton House greenRoeddem am gysylltu i ofyn sut ‘dych chi’n dod ymlaen, a gwneud yn siŵr eich bod wedi cael y diweddaraf am yr holl wasanaethau cymorth a’r wybodaeth sydd ar gael i chi. Rydym am wneud eich bywyd yn y brifysgol rywfaint yn haws! (more…)

Mawrth Tachwedd 29th, 2022

Posted In: Amrywiol, Llesiant

Leave a Comment

Blue piggy bankYn ystod argyfwng costau byw, gall gweithgareddau beunyddiol dy drechu, a gallai dy iechyd meddwl fod yn waeth na’r arfer.Mae tîm clinigol Togetherall yn rhannu pethau y gelli di eu gwneud i sicrhau dy fod yn cadw’n iach ac yn cael y cymorth cywir.

Mae gennyt ti fynediad am ddim at Togetherall, lle gelli di gael cymorth gan bobl go iawn sy’n cael profiadau tebyg. Gelli di rannu’n ddienw, fydd neb yn dy farnu, nid oes stigma na rhestr aros chwaith – dim ond ychydig funudau i gael mynediad.

Clicia yma i ddarllen rhagor gan dîm clinigol Togetherall ynglŷn â gofalu am dy iechyd meddwl yn ystod cyfnod o gyni ariannol.

Gobeithio fod hyn o gymorth, a chofia gysylltu os oes angen cymorth ychwanegol.

Mercher Tachwedd 23rd, 2022

Posted In: Negeseuon, Llesiant

One Comment

Students on bikesRydym i gyd yn gwybod bod beicio yn gwella iechyd meddwl a chorfforol a lles, ac os nad yw hynny’n ddigon mae hefyd yn ein helpu i leihau ein hôl troed carbon. Mae seiclo yn lle hwyliog, cymdeithasol a mwy cynaliadwy ar gyfer teithiau ceir byr.

Rydym mor lwcus yma yn Swanse a i  fyw mewn dinas sy’n gyfeillgar i feiciau, wedi’i chysylltu gan rwydwaith cerdded a beicio gwych, sy’n cynnwys dros 118km o lwybrau beicio ar y ffordd ac oddi ar y ffordd ar gyfer pob gallu. Mae llwybr 4 yr NCN yn rhedeg ar hyd y Bae i gyd ac yn cysylltu Campws Singleton a’r Bae, ac mae llwybr 43 yn rhedeg heibio  i Stadiwm Liberty, a siopau cyfagos!

Mae’n rhaid i fy hoff lwybr beics fod yn llwybr 4 ar hyd Bae Abertawe, llwybr a rennir 5 milltir gwych sydd hefyd yn hygyrch i bawb, gan  hudo’r arfordir gan gynnig golygfeydd anhygoel ar draws i’r Mwmbwls. Gallwch hyd yn oed ddefnyddio’r Cylchoedd Santander i gyrraedd yno ac yn ôl. Ceir mwy o fanylion am y llwybr hwn yma. (more…)

Gwener Tachwedd 18th, 2022

Posted In: Amrywiol, Sustainability, Travel, Llesiant

Leave a Comment

Doctor holding red ribbonDewch i gwrdd â’r tîm, cael sgwrs a chael prawf!

Nid oes angen apwyntiad, edrychwch ar yr amserau a’r lleoliadau isod:

  • Dydd Llun 21fed Tachwedd -clinig B1 Ysbyty Castell Nedd a Phort Talbot SA12 7BX 4-7pm
  • Dydd Mercher 23ydd Tachwedd – clinig Quarella Road Penybont CF13 1JS 4-7pm
  • Dydd Iau 24ydd Tachwedd – clinig Iechyd Rhywiol Ysbyty Singleton SA2 8QA 4-7pm
  • Dydd Sadwrn 26ed Tachwedd -clinig Iechyd Rhywiol Ysbyty Singleton 9am-1pm

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Llesiant

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University