Mae Arena Abertawe’n datblygu’n gyflym yr haf hwn wrth i’r ddinas ddod allan o’r pandemig. 

Mae cyfres o deithiau tywys ar gyfer gwesteion arbennig wedi cael eu cynnal yn ystod yr wythnosau diwethaf ac maent wedi cael eu syfrdanu gan yr hyn sy’n digwydd yn yr atyniad sy’n cael ei adeiladu ar safle wrth ymyl yr LC yng nghanol y ddinas.

Darllen mwy

Iau Mehefin 24th, 2021

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon, Amrywiol

Leave a Comment

Ifind logoBeth sy’n digwydd i fy chwiliadau a gadwyd?

iFind yw adnodd chwilio catalog y Llyfrgell ar-lein ac ar 29ain Mehefin 2021 bydd darparwr ein system yn diweddaru iFind ar ein rhan ni.

Bydd hyn yn cynnig nifer o fuddion a bydd yn ychwanegu nodweddion newydd at iFind ond caiff chwiliadau a gadwyd eu clirio. Bydd eitemau a gadwyd, hefyd a elwir yn gofnodion, yn trosglwyddo’n ddiogel i’r system iFind a ddiweddarwyd.

Fodd bynnag, ni fydd chwiliadau a gadwyd yn trosglwyddo i fersiwn newydd iFind a chânt eu clirio ar 29ain Mehefin 2021.

Sut gallaf gadw chwiliadau a gadwyd?

(more…)

Mercher Mehefin 23rd, 2021

Posted In: Negeseuon

Leave a Comment

Student with headphones on working on a laptopMae’r Gwasanaethau TG wedi dod o hyd i broblem gyda rhai dyfeisiau, megis Android 11 a Pixel wrth geisio cysylltu â gwasanaeth WiFi eduroam.

I ddatrys y broblem hon, maent yn bwriadu rhoi tystysgrif ac offeryn sefydlu newydd ar waith ar dydd Mercher 23 Mehefin 2021. (more…)

Llun Mehefin 21st, 2021

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

Leave a Comment

Engineering students operating machinery in face masksOs ydych chi’n fyfyriwr o Gymru sy’n ystyried astudio ar gwrs gradd Meistr yn Abertawe o fis Medi 2021, mae gennym ni newyddion gwych i chi. Gallech chi fod yn gymwys i dderbyn bwrsariaeth gradd Meistr gan Lywodraeth Cymru sy’n werth rhwng £1,000 a £4,000 i helpu i dalu costau eich astudiaethau.

I gael eich ystyried ar gyfer un o’r bwrsariaethau hyn, cyflwynwch gais i astudio ar gwrs gradd Meistr cymwys (yn amodol ar fodloni’r holl feini prawf eraill) a derbyn eich cynnig lle.

Dysgwch fwy yn abertawe.ac.uk/ol-raddedig/ysgoloriaethau/meistr-a-addysgir

Gwener Mehefin 18th, 2021

Posted In: Negeseuon, Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Comment

GraduationYdych chi’n cyrraedd diwedd eich astudiaethau gyda ni ac yn meddwl am eich camau nesaf? O raglenni gradd Meistr i raglenni gradd PhD, rydyn ni’n cynnig ystod o gyrsiau ôl-raddedig cyffrous sy’n dechrau ym mis Medi 2021 neu ym mis Ionawr 2022.

Gan gynnig ystod o opsiynau ariannu hael i gefnogi cost eich astudiaethau, ni fu erioed amser gwell i ddechrau eich gradd ôl-raddedig yn Abertawe.

Dysgwch fwy yn swansea.ac.uk/postgraduate

Posted In: Negeseuon

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University