Currently in Translation

Mercher Hydref 5th, 2022

Posted In: Negeseuon, Llesiant

Leave a Comment

Bay Library students studyingRydym yn edrych ymlaen at weld y myfyrwyr sy’n dychwelyd eto ac at groesawu defnyddwyr newydd y Llyfrgell hefyd.

Byddwch yn sylwi ar rai newidiadau a gwelliannau yn Llyfrgell Parc Singleton:

  • Rydym wedi gosod drysau awtomatig sy’n hygyrch i gadeiriau olwyn ar Lefel 3 er mwyn gwella hygyrchedd.
  • Mae gan Lyfrgell y Gyfraith gynllun llawr a chelfi newydd a bellach mae gan y desgiau bŵer a goleuadau.
  • Mae gan y Neuadd Astudio gelfi newydd gyda darpariaeth bŵer well a mwy o ddarpariaeth ar gyfer astudio mewn grwpiau.
  • Mae gwaith bellach yn cael ei gynnal ar Lefel 2 i wella’r mannau astudio tawel. Byddwch yn gweld celfi’n cael eu symud o gwmpas wrth i ni asesu’r hyn sy’n well gan y myfyrwyr. Bydd byrddau adborth a chyfnod ymgynghori yn ystod mis Hydref. Rhowch wybod i ni beth yw eich barn.

Gwasanaethau yn 2022/23 (more…)

Mawrth Hydref 4th, 2022

Posted In: Negeseuon

Leave a Comment

Ydych chi’n chwilio am ffordd ddifyr ac unigryw o ddathlu calan gaeaf eleni?.

Yna dewch o hyd I anrheg berffaith ar gyfer eich dihirod bach yn siop anrhegion y Ganolfan Eifftaidd.

Bydd y siop ar agor drwy ddydd Mawrth Hydref – dydd Sadwrn 10am -4pm.

Posted In: Negeseuon

Leave a Comment

Sylwer na fydd y fewnrwyd nac E:vision ar gael o 07:00am i 09:00am, Dydd Mawrth 11 Hydref, wrth i’r gwasanaeth cofnodion myfyrwyr gael ei uwchraddio.

Ar gyfer unrhyw ymholiadau cysylltwch â gwasanaethau cwsmer ar Est: 5500 neu customerservice@swansea.ac.uk.

Mae Gwasanaethau TG yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a achosir.

Mae MyUniHub yn dibynnu’n helaeth ar SITS a gwasanaethau’r fewnrwyd i roi gwybodaeth a chyngor cywir i chi, felly gall colli’r gwasanaeth arwain at rywfaint o oedi cyn ymdrin â rhai ymholiadau.

Llun Hydref 3rd, 2022

Posted In: Negeseuon

Leave a Comment

International students smiling in lectureMae cofrestru Hawl i Astudio i fyfyrwyr rhyngwladol ar agor rhwng 9am a 4pm yn y Coleg, Campws y Bae a Chreu Taliesin ar Gampws Singleton tan ddydd Gwener 30 Medi.

Sylwer bod niferoedd uchel o fyfyrwyr yn cysylltu â’r tim cydymffurfiaeth ac efallai bydd yn rhaid i ni gau’r ciwiau yn gynnar er mwyn ymdopi â’r galw.

Sylwer, o’r 3ydd Hydref, byddwn yn Llyfrgelloedd Singleton a’r Bae.

Mawrth Medi 27th, 2022

Posted In: Negeseuon

16 Comments

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University