Finalist Badge WelshMae Gwasanaeth Lles ac Anabledd Prifysgol Abertawe wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer y rownd derfynol o Wobrau Iechyd Meddwl a Lles Cymru 2023, ar gyfer y Gwasanaeth Cymorth Iechyd Meddwl Gorau. Mae’r categori hwn ar gyfer y gwasanaethau iechyd meddwl o bobl sector sydd wedi darparu cymorth eithriadol ar gyfer pobl mewn angen. Mae’r Gwobrau Iechyd Meddwl a Lles yn dathlu gwasanaethau ac unigolion sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol i iechyd meddwl a lles.

Daw’r cyflawniad gwych hwn wrth i’r panel annibynnol o feirniaid dderbyn y nifer fwyaf erioed o geisiadau  gan wasanaethau ledled Cymru. Nododd y beirniaid bod y gwasanaeth wedi creu argraff gref iawn arnynt am yr hyn mae’n ei wneud i fyfyrwyr.

Mae’r Gwasanaeth Lles ac Anabledd yn cynnig cymorth iechyd meddwl, cwnsela, cymorth anabledd a chymorth Awtistiaeth i fyfyrwyr. Amlygodd y cyflwyniad sut mae’r gwasanaeth wedi cynnig mwy na 57,000 o apwyntiadau dros y 5 mlynedd diwethaf, i gefnogi eu hiechyd a’u lles tra byddant yn y brifysgol. Mae’r gwasanaethau yn cynnig ymyriadau unigol, ystyrlon sy’n gallu newid bywydau. Mae’r cymorth maent yn ei gynnig yn helpu i dynnu rhwystrau fel y gall myfyrwyr gyflawni eu potensial ac adeiladu sylfaen iechyd a lles gadarnhaol sy’n gallu para gydol oes. (more…)

Gwener Medi 29th, 2023

Posted In: Negeseuon, Llesiant

Leave a Comment

Ymddiheuriadau am ddiffyg cyfieithiad ar gyfer y cynnwys hwn. Mae’r wybodaeth wedi’u anelu at myfyrwyr rhyngwladol newydd.

Iau Medi 28th, 2023

Posted In: Negeseuon, Amrywiol

Leave a Comment

Efallai y byddwch chi eisoes yn gwybod bod Tŷ Fulton wedi derbyn llawer o waith adnewyddu gwych dros yr haf. Mae’r llawr cyntaf wedi’i drawsnewid i fod yn lle cymdeithasol sy’n ddeinamig ac yn gynhwysol lle gall myfyrwyr, staff a gweddill ein cymuned yn y Brifysgol ddod ynghyd i fwyta, cymdeithasu, astudio ac ymlacio.

Er ein bod ni wedi gwneud cynnydd da wrth uwchraddio’r adeilad dros yr haf, disgwylir i waith gwella’r adeilad barhau dros yr wythnosau a’r misoedd i ddod. Wrth i ni barhau i gyflawni’r uwchraddiadau hyn, mae’n debygol y bydd lefelau sŵn yn cynyddu, gan gynnwys yn ystod sesiynau addysgu. Efallai y bydd effaith dros dro ar eich llwybrau a’ch mynediad arferol o amgylch yr adeilad. Mae arwyddion a chymorth canfod ffordd yn eu lle i’ch helpu. Os oes gennych chi sesiynau addysgu yn Nhŷ Fulton, rhowch amser ychwanegol i chi ymgyfarwyddo â’r llwybrau dros dro. (more…)

Mercher Medi 27th, 2023

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

Leave a Comment

Students working at a table in front of a picture of a beach smiling at each otherWyddet ti fod llythyr prawf cofrestru ar ffurf electronig ar dy gyfrif Gradintel?

Mewngofnoda drwy MyUni a cher i Gradintel er mwyn dod o hyd i gopi ar ffurf PDF.

Dylai’r llythyr hwn fod yn ddelfrydol ar gyfer Eithrio o Dreth y Cyngor yn ardaloedd Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot ac er mwyn agor cyfrif banc yn y rhan fwyaf o fanciau’r Stryd Fawr.

 

 

Posted In: Negeseuon

Leave a Comment

Needle and glass vial of vaccine on top of printed information about MeningitisGyda llawer o fyfyrwyr newydd yn dod ynghyd mewn amgylcheddau agos, gall prifysgolion fod yn adnabyddus am heintiau difrifol megis llid yr ymennydd, y frech goch a gwenwyn gwaed (septicaemia) yn ymledu. Drwy gael brechiad, gwybod y symptomau a chofrestru gyda meddyg teulu (GP) ger eich llety, gallwch chi leihau y tebygrwydd yn sylweddol y byddwch chi’n ddifrifol sâl.

Gwnewch yn siŵr bod eich brechiadau’n gyfredol

Dyma neges bwysig sy’n cael ei chefnogi gan Levi Lawrence, sy’n fyfyriwr seicoleg 21 oed yma yn Abertawe, a gafodd lld yr ymennydd y llynedd ac a oedd yn ddifrifol sâl o ganlyniad i hynny.

“Roeddwn i wedi bod yn teimlo’n anhwylus am ychydig  wythnosau, a chymerais i’n ganiataol mai ‘ffliw y glasfyfyrwyr” ydoedd”, meddai Levi.  “Ond un bore, deffrais i’n teimlo’n sâl iawn, yn chwydu ac wedi drysu, ac yn sydyn iawn, doeddwn i ddim yn gallu siarad yn iawn a phrin y gallwn i gerdded hyn yn oed.  Aeth cydbreswylydd â mi i’r ysbyty’n gyflym, ac yn fy marn i, ei gweithredu cyflym hi wnaeth achub fy mywyd. (more…)

Llun Medi 25th, 2023

Posted In: Negeseuon, Llesiant

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University