Rydym wedi casglu rhywfaint o wybodaeth at ei gilydd am sut i gyrraedd lleoliadau arholiadau allanol, i’r rhai ohonoch sy’n cael eu hasesu y mis hwn! (more…)

Gwener Mai 13th, 2022

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

Leave a Comment

Roedd Adeilad Wallace ar Gampws Singleton ar gau am gyfnod heddiw er mwyn ymchwilio i broblem iechyd a diogelwch bosib. Ymdriniwyd â’r mater erbyn hyn ac mae’r adeilad ar agor fel arfer. Diolch i’r tîm o staff a ymdriniodd â’r sefyllfa mewn modd mor brydlon, ac ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Mawrth Mai 10th, 2022

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

Leave a Comment

Night sky Fel y gwyddoch fwy na thebyg, dechreuodd mis sanctaidd Ramadan ar ddydd Sadwrn 2 Ebrill!

Mae’r Mwslemiaid ym Mhrifysgol Abertawe a ledled y byd yn mwynhau’r mis hwn o ymprydio a gweddïau dyddiol. Mae gweddïau Ramadan Taraweeh wedi bod yn cael eu cynnal bob nos ar y ddau gampws.

Bydd ein myfyrwyr a’n staff Mwslemaidd yn dathlu diwedd mis Ramadan gydag Eid al-Fitr (ar y cyntaf neu’r ail o Fai).

Mae Eid yn ŵyl bwysig iawn yn y calendr Islamaidd a chafodd ei chychwyn gan y Proffwyd Muhammad ei hun. Fe’i gelwir hefyd yn ‘Wledd Torri’r Ympryd’ ac mae’n cael ei ddathlu gan Fwslemiaid ledled y byd i nodi diwedd Ramadan.

Mae Eid yn canolbwyntio ar ddathlu diwedd mis o ymprydio a threulio amser gyda theulu, ffrindiau, a phobl yn y gymuned. Mae diolch i Allah yn greiddiol, a dyna pam ar fore Eid, mae Mwslemiaid yn cynnig gweddi gynulleidfaol arbennig ar Eid. (more…)

Gwener Ebrill 29th, 2022

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

Leave a Comment

Wyau lliwgarRydym yn gobeithio y cewch chi i gyd wyliau hamddenol dros gyfnod y Pasg. Ceir isod fanylion am oriau agor y Brifysgol dros y cyfnod hwn.

Gwasanaethau Llyfrgell

Bydd llyfrgelloedd Campws y Bae a Pharc Singleton ar agor 24/7 o hyd. Bydd cymorth ar gael gan y Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid bob dydd hefyd. (more…)

Llun Ebrill 11th, 2022

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

Leave a Comment

Ar Ddydd Gwener 15 Ebrill 2022, mae Clwb Cyfeiriannu Bae Abertawe yn falch o gynnal diwrnod 1 yr Ŵyl Gyfeiriannu Ryngwladol. Digwyddiad Cyfeiriannu mawr a fydd yn defnyddio Campws Parc Singleton a Pharc Singleton.

Bydd y gweithgaredd cyntaf yn dechrau am 12.00 ac yn gorffen am oddeutu 16.00 ar yr un diwrnod. (more…)

Posted In: Newyddion Campws, Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University