Mae Ei Fawrhydi Y Brenin Charles III wedi datgan y bydd dydd Llun 19 Medi 2022 yn ŵyl gyhoeddus, er mwyn nodi angladd gwladol Ei Mawrhydi Y Frenhines Elizabeth II. Daw prifysgolion ledled Cymru at ei gilydd i fyfyrio ar deyrnasiad Ei Diweddar Fawrhydi, a roddodd fwy na 70 mlynedd o wasanaeth i bobl yn y Deyrnas Unedig a’r tu hwnt.

Bydd ein Prifysgol ar gau am y diwrnod ac ni fydd disgwyl i staff a myfyrwyr weithio na mynd i ddarlithoedd neu seminarau; bydd eich Ysgol yn cyfleu’r trefniadau amgen ar gyfer gweithgarwch addysgu a gynlluniwyd ar gyfer 19 Medi. Byddwn yn gohirio cyhoeddi’r canlyniadau tan 20 Medi ynghyd â gweithgareddau cofrestru ar y campws. (more…)

Mawrth Medi 13th, 2022

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

One Comment

Er mwyn hwyluso’r gwaith arwynebu parhaus ar Gampws Parc Singleton, bydd ffordd ar gau ar y dyddiadau canlynol (gweler y cynllun atodedig).

O 7:30am ddydd Mawrth 30 Awst tan 5pm ddydd Mercher 31 Awst 2022

Bydd y ffordd o’r fynedfa i Ysbyty Singleton i’r mân gylchfan ac i gefn Tŷ Fulton (o flaen yr Undeb) ar gau am waith arwynebu. (more…)

Mawrth Awst 30th, 2022

Posted In: Newyddion Campws

Leave a Comment

Costcutter supermarket and Blas restaurant in Swansea UniversityBydd yr holl fannau arlwyo ar gau ddydd Llun 29 Awst 2022.

Bydd Costcutter (Campws Singleton) a Tesco Express (Campws y Bae) ar agor.

 

 

 

 

Mercher Awst 24th, 2022

Posted In: Newyddion Campws

Leave a Comment

Student High five Mae Chwaraeon Abertawe’n recriwtio ysgogwyr sy’n fyfyrwyr sy’n frwd am gadw’n actif ac yn awyddus i annog myfyrwyr eraill i gymryd rhan mewn ystod eang o weithgareddau sydd ar gynnig gan y rhaglen BYDDWCH YN ACTIF.

Nod y rhaglen yw helpu i wneud cadw’n heini’n ddewis hawdd, drwy fynd i’r afael â rhwystrau a’u dileu, a chynnig profiadau cadarnhaol gyda hwyl a mwynhad yn ganolbwynt iddynt. Dyma gam cyffrous i Brifysgol Abertawe wrth greu cymuned fwy actif a fydd yn arwain at fyfyrwyr a staff hapusach ac iachach. (more…)

Mawrth Awst 16th, 2022

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon, Amrywiol, Sport

Leave a Comment

Er mwyn hwyluso’r gwaith arwynebu parhaus ar Gampws Parc Singleton, bydd ffordd ar gau ar y dyddiadau canlynol (more…)

Llun Awst 15th, 2022

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University