Red Canvas logo over hands typing on a keyboardFel y gwyddoch chi, mae Blackboard yn cael ei ddiffodd ar 31/07/20 a Canvas fydd ein platfform dysgu digidol newydd.

Mae cynnwys academaidd a gynhaliwyd gan Blackboard yn flaenorol yn cael ei gadw yn “Archif Modiwlau” y Brifysgol sydd bellach yn fyw a gallwch chi ei gyrchu’n uniongyrchol o ddewislen we-lywio platfform Canvas. (more…)

01:22 pm

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon, Amrywiol

Leave a Comment

Discovery Student Volunteering Service charity logoMae Discovery SVS yn chwilio am cydlynwyr prosiect i arwain ein prosiectau gwirfoddoli. Mae gwirfoddoli fel Cydlynydd Prosiect yn gyfle unigryw i ennill sgiliau a phrofiad mewn amgylchedd cefnogol. (more…)

02:25 pm

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

Leave a Comment

Caiff Canlyniadau Gradd Blwyddyn Olaf eu cyhoeddi ar 13 Gorffennaf 2020 fel a ganlyn:

  • 9.00am – Y Coleg Peirianneg a’r Coleg Gwyddoniaeth
  • 9.15am – Ysgol y Gyfraith a’r Ysgol Reolaeth
  • 9.30am – Y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, Meddygaeth (ac eithrio MBBCH) a’r Celfyddydau a’r Dyniaethau 

 Cyfrif Mewnrwyd Myfyrwyr

Gallwch ddisgwyl derbyn yr wybodaeth ganlynol dan y tab ‘Modiwlau 2019’ ar  sgrîn ‘Manylion y Cwrs’: 

(more…)

04:58 pm

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon, Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Comment

Mae wynebau newydd wedi ymuno â ni yn Undeb y Myfyrwyr!

Hoffai eich Tîm Swyddogion Amser Llawn gyflwyno eu hunain i chi a sôn wrthych chi am yr hyn y gallwch chi ei ddisgwyl ganddynt eleni. Gwrdd â nhw drwy glicio yma

Eu gwaith yw cynrychioli eich diddordebau o gwmpas y brifysgol a gwneud yn siŵr eich bod yn cael yr amser gorau yn y Brifysgol! Os oes gennych unrhyw ymholiadau, anfonwch e-bost atynt yn uniongyrchol a sicrhewch eu bod yn eu hychwanegu drwy eu cyfrifon Facebook SU neu eu dilyn ar Instagram eu swyddogion.

09:30 am

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

Leave a Comment

Rydym yn falch iawn o’n holl fyfyrwyr ac i ddathlu cyflawniadau Dosbarth 2020 ym mhob Coleg/Ysgol, byddwn yn cynnal Dathliad Rhithwir.

Cynhelir y Dathliadau Rhithwir hyn ddydd Mercher 22 Gorffennaf am ganol dydd a bydd yn achlysur gwych i chi ddathlu eich amser ym Mhrifysgol Abertawe gyda’ch cyd-fyfyrwyr a staff. Byddwch yn derbyn rhagor o wybodaeth gan eich Coleg/Ysgol ynghylch y digwyddiadau hyn a sut byddwch yn gallu ymuno â’r sesiwn.

Mae’n destun siom enfawr bod yn rhaid gohirio ein seremonïau graddio ym mis Gorffennaf 2020 ac ar hyn o bryd rydym yn ceisio gweld pryd y gallwn ail-drefnu’r digwyddiadau Graddio i ddathlu eich llwyddiant yn bersonol. Rydym yn gobeithio gallu cynnal seremonïau yn ystod Pasg 2021 i’r rhai ohonoch a fyddai, o dan amgylchiadau arferol, wedi mynychu seremoni yn ystod mis Gorffennaf eleni. Bydd hyn wrth gwrs yn ddibynnol ar ganllawiau’r llywodraeth. Serch hynny, byddwn yn eich hysbysu o ddatblygiadau ac yn rhoi dyddiad penodol i chi mewn da bryd er mwyn i chi drefnu pethau fel teithio. (more…)

02:31 pm

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

2 Comments

Next Page »

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University